Budapest évkönyve. Hiteles czim és lakjegyzék 1898 (Budapest)

Tolnay Budapest évkönyve. Hiteles czim és lakjegyzék 1898. - V. szakasz. Az összes foglalkozások betűsoros jegyzéke

Oobozlsószitök Budapest 14 00 Cxlm-Jegyzéke. Dohánytőzsdók Mogán Amália, IX, Üllői-ut 53. Mühlbauer Erzsébet, IV, Zsibárus-u, 4. Mülkr Kat, IV, Váczi-u. 9. Miilhofer K., Vili, Keropesi-ut 17. Nebelthan 1., VI, Podmaniczky-u. 9. Nemes Irma, IV, Kossuth Lajos-u. 1. és Ferencziek-tere 7. Neu Regina, IV, Korona-u. 3. Neumann J., IV, Kigyó-u. 6., IV, Kecs- keméti-u. 8. Neumark Lina, VI, Király-u. 46. Ney H., IV, Zsibárus-u. Och Lujza, 11, Víziváros, Fő-u. 7. Regina Mdme, VII, Nagy-diófa-u. 30. Rotlmann Kornélia, V11, Kerepesi-ut 66. Schick Johanna, VII, Kerepesi-ut 38. Schlesinger Johanna, IV, Váczi-u. 12. Schmilh Anna, IV, Zsibárus-u. 3. Schuller Leontine, IV, Koronaherczeg- ulC7a 3. Singer Marie, IV, Kigyó-u. 4. » Pauline, IV, Váczi-u. 2. Slrausz Mina, IV, Koronaherczeg-u. 8. Strausz Rozália, IV, Korona-u. 1. Spitzer Fanni, VII, Kerepesi-ut 34. » Janka, IV, Kis-korona-u. 6. Szám Fridrika, IV, Kis-korona-u. 4. Tanesa Gyuláné, özv., IV, Kigyó-u. 3. Ujváry K. és testvére, IV, Korona-u. 18. \Veisz Berta, V, Bécsi-u. 6. » Róza, IV, Korona-u. 3. Weinberger Márton, VI, Király-u. 2. Welerany Irma, IV, Aranykéz-u. 2. Dobozkészitők. Schachtelfbrk. Fabr. de boites. Boxmakers. Czinermann Fér., VI, Aradi-u. 43. Dávid Károly és fia, (gyáros) I, Mészá- ros-u. 38. Enzmann Fér., VI, ltózsa-u. 8. Fodor Kálmán, gyógyszerészi doboz­gyár kő- és könyvnyomdái műinté­zet, gyártelep és üzlet: VII, Rózsa- ulcza 25. és V, Váczi-körut 4. ©Ö Glück Zsigmond, VI, David-u. 3. Grünberg Regina, VII, Kazinczy-u. 42. Hochsinger Karolin, VII, Dohány-u. 12. Nachmann testv., VII, Kerepesi-ut 66. Schleimer János, I, Roham-u. 1. Schmidl Péter, VIII, Néinet-u. 41. Szkurka István és tsa, VI, Dalnok-u. 26. Tenk A. VI, Dessewffy-u. 30. Wolf F. A. és fiai, V, Béla-u. 3. Zimmermann Lajos, VI, Uj-u. 45. Dohánykereskedők, Tabakhdlr. Marchands de tabac. Tobacco-dealers : Gomperz testvérek, VI, Andrássy- ut 20. ©£3 Magyar dohány kereskedelmi r.-t. V, N.-korona-u. 16. ©SS Dohány-nag'y tőzs dék. Grosstrafiken. Débits de tabacen gros. Tobacco-Wholesalers : Balassovits Fany, I, Tárnok-u. 22. BUDAPEST ÉVKÖNYVE. Blankenberg Lipót, X, Kápolna­utc7a 13. ©S3 Fleischmann József, V, Bálvány­nlcza. 8 ©£3 Fóliái József, Újpest, Reniczky-u. 1. Hirsch Jakab, VII. Andrássy-ut 19. ©^ Kálosy Karolin, IX, ÜHői-ut. 1. Kam meter Katalin és társa, III, Korona­tér 5. Mayer és Véry. V, Vác/i-u. 18. ©£3 Weisz Adolf, ÍV, Károiy-körut 26. ©£3 I>oliány- és szivar- tőzsdék. Trafikén. Débits de tabac et de cigarres. Cigar-Storcs. Abel Józs., I, Atlila-u. 119. Ackerl József, III. Pacsirta-mező 64. Adler Gáspárné, X, Gergely-u. 8002. » József, Római-fürdő. » Fánny, IV, Zsibárus-u. 5. » Izidor, IX, K.-snroksári-ut 36. » Jakab Gvula, VI, Csengery-u. 54. » Jozefa, II, Fő-u. 26. » Leona, V, Lipót-körut 23. » Simon, X, Maglódi-ut 83(4. Altmann Jakabné, özv, I, Árok-u. 21. Arany Salamon, IX, Remetc-u. 22. Argai Józsefné, I, Bors-u. 7. Arnold Róbert, I, Döbrentey-tér 4. Aufricht Gyula, VII, Dohány-u. 7. Auguszt József, VII, Csömöri-ut 36. Auliczky Ign., Vili. Népszinház-u. 12. Auspitz Károlv. Vili, N.-fuvaros-u. 1. Bach Gyula, VI, Gyár-u 40. Ballassoyils Fánny, I, Tárnok-u. 22. Balogh Árpád, VI, Andrássy-ut 76. » László. VII, Rotlenbiller-u. 12. Bányász Mihályné, Vili, Baross-u. 1. Rárdos J., VI, Andrássv-ut 38. Barna Árminné, özv., V. Nádor-u. 43. Baron Adolf, Újpest, Raktár-u. 12. Baruch József, VII, Aréna-ut 8 Bauer Dávid. VIII, Kerepesi-ut 67. » Fülöpné, Újpest, Károlyi-u. 38. » János, IX, Mester-u. 39. » Pálné, Vili, Kerepesi-ut 71. Baumert Mihályné, III, Majláth-u. 62. Baumhoher Ede, II, Corvin-tér 8. Beck Ignáce, VI, Csengery-u. 56. » Ignáczné, V, Erzsébet-tér 8. » Jánosné, özv., II, Zsigmond-u. 8. Belányi Lajosné, VI, Teréz-körut 29. Benda Józsefné, VI, Andrássy-ut 50. Benedikt Izraelné, özv., V, Váczi-k. 20. Beranek Irma, II, Csalogány-u. 13. Beránek, József, Újpest Szép-u. 15. Berger Ármin, III, Lajos-u. 114. » Fanny, V, Akadémia-u. 1. » Józsefné, özv., I, Szikla-u. 12. Teréz, VI, Áradi-u. 42. Bergl Fülöp, VIII. Stháli-u. 17. » Károlyné, V. Arany-János-u. 27. Bergler Róza, VIII, József-körut 80. Bergsmann Samu VIIJ, Német-u. 45. Rergstein Mór, VIII, Üllői-ut 52. Berkovits Lajos, VII, Erzsébet-királyné- ut 41. Béri Sándor, IV, Ujvilág-u. 13. Bemer Mária, II, Fő-u. 56. Bernstein Ignácz, VIII, József-u. 21. Bevilaqua László, IX, Tüzoltó-u. 71. Bieba.Ákos, VIII, Üllői-ut 34. Bier Éliás, Újpest Váczi-ut 7. Nyomatott 1897. október 25-én. Bienenstock Jakab, VI, Podmaniczky­u. 47. Biedermann, József, Újpest, Attila-u. 25. Rirkl Károly, I. Kórház-u. 17. Blank Ádám, Rudaeőrsi-út 285. Blauser Róza, VI, Váczi-körut 65. Blédy Borbála, I, Alilla-u. 19. Bloch Laura, VI, Teréz-körut 47. Boczko Károlyné, VIII, Muzeum-k. 17. Borbás Jenő, Vili, Rökk-Szilárd-u. 21. Boronkay Aladárné. VII, Dob-u. 1. Roros József, VII, Dob-u. 97. Böbl Nándorné, özv,, IX. Liget-tér 4. Böhm Ádamné, özv., Újpest, Islváu- ut 2. » Ármin, IX, Üllői-ut 97. » Jónás, III, Lajos-u. 121. Bőke Flórisné, III, Polgár-tér 3. Bősze Antal, III, Lajos-u. 176. Brandt Ignácz, VIII, Futó-u, 2. Braun Fér., Vili, Lujza-u. 21. » Gizella, Egvetem-u. 11. Braun Lip., VIII. Kálvária-u. 12. » Mariska és Gizella, VI, Petőfi-tér, (bécsi-hajó kikötő). Brecskó Adél, II. Fő-u. 11. Breuer nővérek, VI, Teréz-k. 54. ©S3 Breyer Jenő, VII, Kazinczy-u. 52—54. Breitner Sándor. Ili, Laktanya-u. 9. Brenner Adolf, VI, Alsó-erdősor 30. Brodi Julia, VII, Király-u. 51. Bruckner Ign., VIII, Rigó-u. 7. Brunner Alajos. II. Batthyány-u. 11. Brust Jakab, IX, Üllői-ut 111. Brüder Adolf, VII, Csömöri-ut 69/a. Brüll Ignácz, Újpest, Percz-u. 2. Bucheit Ant., VI, K.-váczi-ut 1694/34. » Károly, VI, Váczi-ut 73. » Sándorné, VI. Kis-hajlsár-ut 1618. Burger Adolfné, V, Váczi-k. 26. » Arminné, V, Akadémia-u. 9. » Józsefné, özv., I, Kereszt-tér 10. » Vilmosáé, VI, Andrássy-ut 51. Burghardt Aladár, Vili, Tavaszmező-u. 2. Bursch Istvánná, I, F.-hegv-u. 96. Büchler Irma, V, Mária- Valéria-ulcza 12. ©£3 Chrislián Hermann, V, Külső Váezi- út 1520. Csapó Kálmánná, Vili, Mária Terézia- tér 1. Császtek Róbert, VIII, József-körút 60. Cserepes István, VI, Bajza-u. 21. Csernyánszky Józsefné, \ 11, Dob-u. 78. Csillag Katalin, V, Váczi-körút 14. Csiszár György, 11, Retek-u. 1. Csők Bálint, VIII, Ludovika-akadémia épületében. Czik Józsefné, X, Külső Kerepesi-ut 1. Czukor Lajosné, VI, Váczi-körut 49. Damkó Paula, IV, Gránátos-u. 6. Danczig Ignácz, VII, Alsó-erdősor 18. » Jakab, Vili, Práter-u. 45. Dávid Mihályné, IX, Ferencz-körut 20. Dehelyán Tamásné, VIII, Kerepesi­ül 29. Dely Zsigmond, II. Országút 13. Deman Salamon, V, Széchényi-tér 5. Dessanek, Ignácz, I, Atlila-u. 6. Deutsch Ábrahám, VII, Akáczfa-u. 47. » Dávidné, II, Kacsa-u. 4. » Ján., II,,Zsigmond-u. 22. » József, Újpest, Templom-u. 2. » Julia, Vlí, József-körut 50. » Mórné, özvegy, III, Tavasz-u. 16, és 23. Deulelmann Jakab, I, Szinház-tér 5. 89*

Next

/
Oldalképek
Tartalom