Budapest évkönyve. Hiteles czim és lakjegyzék 1898 (Budapest)

Tolnay Budapest évkönyve. Hiteles czim és lakjegyzék 1898. - V. szakasz. Az összes foglalkozások betűsoros jegyzéke

Dohány tőzsdék Budapest 1410 Czim-Jegyzéke. Dohány tőzsdék Dévay Józsefné, özvegy, IV, Haris­bazár 7. Dick Sámuel, özv., IV, Mária Valeria- utcza 11,. Dili maiin Jíkabné, I, Mészáros-u. 7. Dobler József, IV, Eskű-tér 4. Dobrovits Mihányné, özv., II, N.-Rókus- u. 9. Dobrovolszky Ignáczné, Szent-László- u. 213. Dobrovszky Ágoston, VII, Akáczfa- u. 65. Dobszay Teréz, I, Országbáz-u. 35. Dohány-tőzsde, IV, Sebestyén-tér 1. Dominigg Mátyás, VII, Dohány-u. 42. Domonkos Jánosné, özv., III, Vörös- vári-út 39. Donáth Ilona, VIII, József-körut 75. » Simonné, özvegy, VII, Csömöri­ét 172. » Sándor, IV, Kossuth Lajos-u. 3. Dömötör Károly, VII, N.-diófa-u. 32. Duranek Katalin, VI, Lázár-u. 16. Eckmann Miksa, IX, Ferencz-u. 26. Eckstein Salamon, X, Jászberényi-ut 45. Egyedi Lajos, VI, Kcmnitzer-u. 19. Eichenwald Edéné, VII, Bem-u. 30. Eideles Manó, X, Fiizér-u. 988 Eisenbach Vilm , II, Jégverem-u. 2. Eisenstock Jánosné, X, K. Kerepesi-ut 3, csoportház 1. Eiser Ede, I, Fehérvári-ut 13. » Izidor, VIII, Illés-u. 17. Elias Sarolta, VI, Hajós-u. 25. Ellmann Károly, Ménesi-u. 10733. Engelhardt Leonárdné, Zugliget, Csillag- völgyi-út. Engelmann Mór, IV, Kálvin-tér 2. Engl Albert, Újpest, Baross-u, 24. » Benő, VI, Ándrássy-ut 84. ©S3 » Bernát, II, Retek-u. 73. Engler Eisig, Újpest, Fő-ut 85. Enök Józsefné, Koronáim 11. Enyingi Adolfné, özv., IV, Vámház- körút 6. Epstein Henrik, VII, Csömöri-ut 126, » Jakab, III, Bécsi-ut 2. Erngruber Rezső, Vili, Népszínház­ukba 30, Ernst József, VII, Dob-u. 49. Ertner Mária, VI, Király-u. 66 Esehel Teréz. Újpest, Lőrincz-u. 44. Fábián Józsefné, IX, Ujhegy-u. 7803. Fanda Róza, I, Döbrenley-u. 9. Fantó Manó, II. Zsigmond-u. 2. Farkas József, Újpest, Máiia-u. 16. » Károlyné, Vili, Baross-u. 70. Faska János, I, Szt.-János-lér 4. Fcigl Dénes, VIII, Baross-u. 23. Fekete József, V, Tükör-u. 2. Felber Adolf, Vili, Örömvölgy-u. 56. Feldmann Mária, IV, Marokkói-u, 1. Feldsburg Zsigmond, IV, Muzeum-kör- ut. 1. Ferencz József, VI, Ó-u. 11. Fettich György, VIII, József-u. 22. Fi gyei messy Antal, VII, K. Kerepesi- ut 45. Fischer Ernesztin. VI, Szabolcs-u. 29. » Gerson, Vili, Kenyérmező-u. 4. » József, I, Krisztina-u. 22. » Józsefné. Császárfürdő. » Katalin, Újpest, Vasut-u. 43. » Mária, VI, Teréz-körut 48. » Salamonné, VII, Wesselényi-u. 48. Fischmann Frigyes, Vili, Kender-u. 9. Fitoly Miklós, Naphegy-u. 51. Fleischmann József. V, Bálvány-utcza 8. ©S3 Focher Zsigmond. V, Nádor-u. 15. Fölki József, IX, LónVai-u. 18. Follmann Lajos, IX, ÜUői-ut 24. Förster Erzsébet, IV, Károly-u. 2. Frank Miksa, VII, Csömöri-ut 1. Frankl Eva, Vili, Práter-u. 10. » Mórné, III, Szt-Endrei-ut 55. Freiwirth Ignácz, I, Horválh-u. 19. Freiwillig Manó, V. F.-rakpart 14. Freund Ármin, IX, Soroksári-ut 15. » Ignáczné, VII, Erzsébet-körut 7. » Zsigmond, X, Liget-u. 26. Fried Babetta. III, Lajos-u. 90. » Ignáczné, VIII, Baross-u. 4. » József, IX, Soroksári-u. 3. » Lajos, VI, Huba-u. 1726. » Márk, Vili, Losonczi-u. 13. Friedl&nder Jakab, VI, Külső-Váczi- ut 1700/27. » Mór, V, Vizafogó-dülő 1429. Friedmann Adolf, VII, Wesselényi-u. 8. » Ede, VII, Wesselényi-u. 46. » Éliás, IX, Soroksári-u. 64. » Jak., IV, Ferencziek-bazára. Fridrich Józsefné, II, Plébánia-u. 4. Frisch Antal, VII, Murányi-u. 59. » Antalné, VII, Erzsébet-körut 2. » Róza, VI, K.-hajcsár-ut, tüzér lak­tanya. » Sándor, a hajógyár-szigeten, a Teréz, VII, Király-u. 15. Friss József, VII, Telep-u. 4. Fuchs Adolfné, VI, Lázár-u. 10. Füber Nándor, II, Csalogány-u. 19. Fürst Áron, Újpest, Fő-ut 107. » Gerson, Újpest, Váczi-ut 14. » Ignáczné, özv., VII, Dohány-u. 63. Fürstner Józsefné, özv., IX, Ranolder- utcza 81. Fűzi Sándorné, özvegy, Ferenczvárosi pályaudvar. Gaál Oszkárné, özv., VII, Dob-u. 33. Gagitscher Jánosné, özvegy, II, Zárda- utcza 8. Galandauer Samu, VII, Király-u. 23. Gansel Árminné, özvegy, IV, Kigyó- tér 10. » Józsefné, özvegy, V, Külső-Váczi- ut 1505. Gartenfeld Manó, VII, Százház-u. 25. Gebhardt József, III, Fő-tér 2. Gellér Sándor, V. Váczi-körut 66. Geray Károly, VIII, Bercsényi-u. 4. Gerhardt Fér.,, II, Ország-ut 41. Gertler Mór, Állomás-u. 5. Gézig Vilma, IV, Ferencz-József-rak- part 39. Glasner József, IX, Ferencz-u. 9. Glasz Vilmosné, II, Retek-u. 36. Glück Fanny, VI, Andrássy-ut 20. » Henrik, Újpest, Löwy-u. 17. Goldberger Czeczil, Újpest, Fő-ut 96. » Lipótné, VI, Podmaniczky-u. 75. Goldstern Armin, IX, Viola-u. 48. » Bernát, IX, Soroksári-u. 108. Gombos Józsefné, Vili, Örömvölgy-u. 22. Gombás Károlyné, VII, Kerepesi-ut 88. Gömöri Gottlieb, IV, Alsó-rakpart 2. Gönczy Antal, Vili, Baross-u. 41. Gradinszky Konrád, IX, Páva-u. 37. Graíf Ferencz, VI, Sziv-u. 59. Grauer Mihály, X, Óhegy 6. Gramer Krisztina, Újpest, Nyár-u. 34. Grossmann Ármin, VII, Csengery-u. 1. » Ferenczné, VII, Rottenbiller-u. 26. » Gyula, VI, Lövölde-tér 2. Grossmann Lázár, V, K.-Váczi-ut lí » Miksa, VIII, Teleky-tér 10. » Manó, VII, Kerepesi-út 34. Grosz Ármin, III. Föld-u. 31. » Zsigmond, VIII, Práter-u. 74. Gruber Jenv, VI, Király-u. 105. » Lajos, V, Lipót-körut 15. Grünbaum Ármin, VI, Izabella-u. 69 » Lajos, Újpest, József-u. 11. Grünberger Ádolfné, III, Bécsi-út 76 Grünfeld FülÖp, Vili, lllés-u. 1. » Gusztáv, VIII, Baross-u. 120. Grünfeld Henrik, VIII, Örömvölgy- czcL 10/a Grüngold Simon. VIII, Vig-u. 43. Grünhut Adolf, VII, István-út 1/b. » Bernát, VII, István-út 9. » Jak., IV, Molnár-u. 19. » Mór. VII, Csömöri-út 2. Grünwald Kálmán, Újpest, Károly-u. Gut Jakab, V, Külső-Váczi-úl 56. Guttmann Benedek, V, Harminczad- cza 1. » Ignácz, VII, Murányi-u. 53. Günther Béla, III, Zsigmond-u. 41. Günter Tivadarné, özv., VIII, Űllői-út I Gyndra Lőrincz, III, Kiskorona-u. 74, Győry Edéné, özv,, V, Fürdő-u. 5. » Vilmos, IV, Vámház-körut 14. Haberl István. II, Szegényház-u. 28. Hadi Fülőp, Újpest, Váczi és Rákócj út sarkán. » Ignáczné, Újpest, Fő-u. 88. Hahn Adolfné, V, Külső-VáczDut ! 11/8—11—12. » Jakab, V, Külső-Váczi-út 14. 19/1 Halada Anna, özv., VIIJ, Muz.-kör. 1 Halmágyi Regina. Újpest, Attila-u. 1 Hammel Károlyné, IX, Külső-soroksá út 102. Hán Elek, I, Költő-u. 11. Hang István, J, Istenhegy-u. 28. Handl Ignácz, Újpest, Fő-ut 88. Harmati Alexandra, I, Egyház-tér 4. Hartenstein M.-né, özv. VI, Szondy-u.! Haselberger Imre, II, Balthyány-u. 5 Hászmánn Istvánné, 111, Szt-Endrei- 6797/98. Házas Istvánné, özv., VIII, Rökk-Szi utcza 19. Hegedűs Lajos, I. Országház-u. 16. Heinrich István, VI, Bulcsu-u. 9. » Károly, II, Török-u., 7. Heinzl Mihályné, IX, Üllői-út honvt laktanya. Heilner Izrael, VI, Aradi-u. 22. Heller Adolf, VI. Fóthi-út 1742/18. » Bertalan, V, Váczi-út 62. » Floris, Tisza-u. 1312. » Lipót, VI, Fóti-út 20. » Sámuelné, VI, Podmanilzky-u. 1. Hencz Vilma, VIII, József-körut 59. Hendl Matild, Újpest, Fő-út 3. Henkel Mária, V, Alkotmány-u. 27. Hercz Ignácz, városligeti színkör mellet Herczog Bernát, V, Bálvány-u. 22. Hermann Sarolta, IV, Kecskeméli-u.! Herczog G. Lajos, VI, Váczi-körut 3 Herz Henrik, III, K.-czelli-u. 34. » Márk, VI, Angyalföld, Dió-u. 50. Herczfeld Sámuel, II, Retek-u. 47. Herzmann Mór, IX, K.-Soroksári-uti ei dőházban. Hevesi Jakab, II, Iskola-u. 2. Hirsch Anna városligeti körönd mellet » Jakab, VI, Andrassy-u. 16. ©S3 flirschovits Adolfné, VII, Rombach-u cza 16.

Next

/
Oldalképek
Tartalom