Budapest évkönyve. Hiteles czim és lakjegyzék 1898 (Budapest)

Tolnay Budapest évkönyve. Hiteles czim és lakjegyzék 1898. - V. szakasz. Az összes foglalkozások betűsoros jegyzéke

bohánytőzsdeií Budapest 141 i Czim-jegyzéke. Dohánytőzsdék irschler Jakab, VIII, Kis-Fuvaros-ut- cza 10—12. iltig Erzsébet, özv., III, Szent-Endrei- út 1408. ock György, VII, Erzsébet királyné- út 65. ochfelder Miksa, Újpest, Lőrincz-u. 1. ödosy Béla. Mária-Teréza-laktanya. Sándor, II, Háromnyul kaszárnya (kantinos). ody Ágoston, IX, Mester-n. 16. nffmann Arminné özv., VIII, Prater- utcza 19. Fanny, VIII, Prater-u. 37. Henrik, I, Győri-ut 10248. ollander Károly, Ili, Határ-u. 5. Lipót, III, Tanuló-u. 2. olló Józsefné, Újpest, József-u. 31. orn Herman, VIII, Lónyai-u. 40. Károly, VI, Bajnok-u. 27. Lotti, VII, Gize)la-ut 28. ornitschek Nánd., VIII, Bérkocsis-u. 20. orváth Arnoldné, VII, Damjanich-u. 23. Flórián, IX, Soroksári-u. 14. Jozefin, IV, Magyar-u. 27. örnigschiágl Katalin, Csalogány-u. 33. ram Jakab, III, 0-budai-rakpart 2. über József, VIII, Népszinház-u. 16. udecz Erzsébet, 111, Templom-u. 23. unyady Ferencz, Vili, Szt-királyi-u. 22. uszperl Ign., Ili, Határ-u. 15. übscli Józsefné, III, Kis-czelli-u. 86. Józsefné özv., V, K.-vác d-körut 74. az Jstvánné özv., K.-soroksári-ut 7131. ihoda Mór, VI, Szondy-u. 19. ihn János, III, Bécsi-út 53. imbrikovits Mária, VII, Kerepesi-ut 50. imbor Kalmánné, I, Pauler-u. 2. imricska Antalné, III, Ürömi-ut 18. indik Márton, VIII, Rökk Szilárd-u. 31. misch Soma, IV, Királyi Pál-u. 18. mszky Anna, III, Fuvaros-u. 3. Mária, VII, Sip-u. 21. leger Lipót, Újpest, Árpád-ut 29. :szenczky Márton, Vili. :rzsabek Józsefné, III, Szépvölgy-u. 15. )bst Emma, I, Zugliget 467. Róza, I, Zugliget 494. jrg Lujza, IV, Ujvilág-u. 1. iristowszky Sándorné, Vili, Üllői-ut 4. alosi Karolin, VIII, Üllői-ut 1. ümeter Katalin és Társa, III, Korona- tér 5. anunecz Ignácz, VII, Akáczfa-u. 28. 'apluka Ágoston, VI, Szondy-u. 30. ároly Gizella, IV, Ferencziek-tere 2. Henriimé özv., V, Fürdő-u. 9. asitzky István, III, Kiskorona-u. 56. atz Bern., VI, Nagymező-u. 14. jaufmann Rezső, VII, Szövetség-u. 30. idler Ignácz, I, Palota-u. 28. ©£3 > Móritz Miksa, VI, Podmaniczky-u. 1. [eményffy Géza, VII, Dohány-u. 68. lémpf Vilmos, VII, Harminczad-u. 27. lépés Józsefné özv., VI, Andrássy-út 7. iernberg Julia, VI, Andrássy-út 35. » Róza, Vili, Muzeum-körut 18. Lersáncz Ferencz, IX, Közvágóhíd. Lertész Amália, V, Dorottya-u. 2. » Luiza, IV, Szervita-tér 2. liefer Péter, X, Maglódi-ut 8382. lirsker Jakab, VIII, Üilői-út 87. íirschbaum Edéné özv., Vili, Kerepesi- út 57. Üleiri Albert, IX, Márton-u. 18. P ^.rmin, Újpest, Bocskay-u. 2. 'i> Árminné, V, Erzsébet-lér 18. b Emil. IVj Ujvilág-u. 12. Klein Ferenczné, X, Harmat-út 7482. » Jakab, VIII, József-körut 26. » József, V. Nádor-u. 1. » Lajos, VII, Akáczfa-u. 55. » Leona, I, Fehérvári-út 1. » Lipót, Újpest, Fő-út 114. » Maria özv., Ili, Lajos-u. 73. » Márkné, VI, Bajnok-u. 6. » Mór, VI, Fóti-út 17. » Sámuel, VIII, Baross-u. 121. Kleinmann Jozefa, IV, Kishid-u. 4. Klug J.-né, özv., IX, Ferencz-körut 16. » Lipót, V, Nádor-u. 34. Klupp Antalné, II, Szegényház-u. 23. Kmetty Istvánné, X, Tisztviselő-telep 114. Knöpfler Izrael, Újpest, Tél-u. 68. Kocsis Ferencz, I, Rudaőrsi-út 282. Koffran Miklós, I, Hidegkuti-u. 62. Kohlbauer Árminné, VI, Szondy-u. 46. Kohn Adolf, V, Külső-Nádor-u. 54. » Béla, X, Szállás-u. » Fáni, III. Üröm-u. 44. » Gizella, VII, Belhlen-u. 16. » Gyula, VI, István-tér 1. » Ignácz, VI, Kűlső-váczi-út 17. » Jónás, III, Lajos-u. 137. » József, VI, K.-váczi-út 91. » József, VII, Hungária-út 85. » Lajos, III, Lajos-u. 137. » Lipót, VI, Bulyovszki-u. 37. » Lipót, VI, Szabolcs-u. 12. » Roza, VI, N.-mező-u. 14. » Simon, Újpest, Virág-u. 29. » Samu, III, Zsigmond-u. 43. » Simon, Újpest, Lőrincz-u. 73. » Simon, Vili, József-körút 5. Kopp Jánosné, V, Nádor-u. 32. Koppel Miksa, 1, Krisztina-tér 4. Kosár Lajos, III, Sárkány-u. 8. Kostyán Zsigmond, Újpest, Deák-u. és Viola-u. sarok. Kovács István, 1, Döbrentey-u. 18. » Mária, I, Horváth-kert. Kovácsevics Istvánné, özv. VII, közp. pályaudvar. Kozalik Ferencz, IX, Ferencz-körut 25. » Ferenczné, VII, Áréna-út 36. Kögl Róza, VI, Váczi-körút 3. König József, VI, Városligeti uj-mulat- vány-tér 6. » József, VI, Epreskert-u. 37. Königstein Ábrahám, I, Árpád-u. 9. Koppel Henrik, VI. Üj-u. 11. Kőszénbánya-téglagyár, X, Kőbánya. Közúti-vaspálya részv. társ. Újpest. Krammer és társa, IV, Zöldfa-u. 13. » Miksa, IV, Magyar-u. 7. Kranitz Istvánné, VII, Murányi-u. 12. Kranz József, I, Dísztér 6. Kratzmayer György, VIII, Mátyás-tér 14. Krausz Ädolf, X, Indóház-u. 7. » Bernát, Újpest, Váczi-út 62. » Fölőp, VII, Verseny-u. 26. » Henrik, X, Gyömrői-út 7957. » Lajos, IX, Szvelenay-u. 5. » Vilmosné, özv., VII, Kerepesi-út 59. Kreppel Károlyné, IV, Lipót-u. 29. Kresselbauer Béla, II, Csalogány-u. 53. Kriegler Ödln, IX, Gzep-u. 35. Kriniczky Lajos, III, Korház-u. 1. Kriszt József, Újpest, Islván-út 8. Kronstein Gusztáv, III, K.-czelli-u. 20. Krupkay testvérek, IV, Régiposta-u. 13. Kudelka Dávid, III, Bécsi-u. 86. Kulka Károly, IX, Tompa-u. 11. Kulhner Mór, Vili, Zerge-u. 1. Kun Gézáné, özv., I, Attila-u. 7ő. Kunst Antalné, II, Horvát-u. 2. Kurczbeck Ágoston, Újpest, Fő-út 45. » Anna, Újpest, Fő-út 51. Kustofny Antal, VII, Csengery-u. 10. Kürthy Kálmánné, özv., IX, Harmin­czad-u. 1. Labadi József, IX, Imre-u. 3. Lamin Ágoston, IV, Deák-u. 1. Lanbál István, VI, Szondy-u. 61. Ländler Lajos, VI, Felső-erdősor 12. Landsmann Adolf, VI, Váczi-körút 19. Lang Julia Újpest, népliget. » Henrik, VI, Lehel-u. katonai élel­mezési raktár. Läufer Ignácz, Vdl, Rottenbiller-u. 56. Lavotta Vendel, VIII, József-körut 6. Lázár Lázárné, özv., VI, Rózsa-u. 97. Lázer Károly, II, Retek-n. 17. Labovics Dávid, VIII, Rákóczy-u. 26. Lechy Czeczilia, V, Nádor-u. 20. Lenes Teréz, IX, Liliom-u. 25. Lederer Jakab, VII, István-ut 28. » Betti, özv., VI, Aréna-ut 84. Ledner Be nát, VII, Akáczfa-u. 34. » Jakab, IX, Ranolder-u. 24. Lefkovits Viktor, VII, Dohány-u. 100. Legányi Laj., VII, Kerepesi-ut 82. Lemberger Lina, VI, Király-u. 48. Lesinger Ödön, Vili, Szentkirályi-u. 16, Lerner Manó, Újpest, Atlila-u. 3- Lichtenstein Dávid, IX, Soroksári-u. 57. » Józsefné, IX, Üllői-ut 105. » Lipót, Újpest, István-út 9. » Mór, Újpest, Lővvy-u. 2. Lichtenstadt Salamon, V, Arany-János- utcza 4. Lieblich Babett, 111, Lajos-u. 130. Liebner Zsigm., V, Nagykorona-u. 14. Lindmayer Ant., Ili, Kerék-u. 29. » János, III, Majláth-u. 41. Lissauer Arnold, VIII, Erdélyi-u. 18. Liszevits Sándor V, Hold-u. 11. Loschitz Mária, VI, Teréz-körut 6. Lovassy Béláné, özv. I, Kökény-u. 14. Lobi Regina, VIII, Köztemető-úf 4. Löblovith Zsigmond, VII, Csömöri- út 54. Lőwy Sámuel, I, Retek-u. 45. Löwenstein Lajos, X, Lovassági lak­tanya. Löwinger Gyula, V, N.-korona-u. 20. Löwy Edéné, özv., VII, Garay-tér 17. » Fanny, I, Zúgliget, Vadász-tanya. » Márk, III, Vörösvári-u. 118. Ludwigh Fér., VII, Akáczfa-u. 5. » Károly, Vili, Illés-u. 23. Lumniczer Károlyné, VII, Csömöri- út 32. Lustig Adolf, VIII, Üllői-ut 16. helyőri korház, » Judás, VI, Visegrádi-u. 20. » Mihályné, V, Erzsébet-tér 6. » Mór, gróf Pálfi laktanya. » Vilmos, VIII, Üllői-úti honvéd-lak­tanya. Lülsdorf Emilia, IX, Soroksári-u. 2. Lysek János, I, Márvány-u. 1. Madek Pálné, II, Albrecht-út 14. Mállát Miksa, IX, Liliom-u. 14. Mandl Márkus, IX, Soroksári-u. 74. Markovics Róza, V, Lipót-körut 26. Markstein Ign., Vili, Vas-u. 28.^ Márkus József és társa, III, Külső-bécsi* ut 3738. » Józsefné, I, Kör-u. 10. Marmorstein Izrael, V, Kálmán-u. 13. Marton Pál, V, Nádor-u. 24.

Next

/
Oldalképek
Tartalom