Budapest évkönyve. Hiteles czim és lakjegyzék 1898 (Budapest)

Tolnay Budapest évkönyve. Hiteles czim és lakjegyzék 1898. - V. szakasz. Az összes foglalkozások betűsoros jegyzéke

Dohánytőzsdék Budapest Czim-Jegyzéke. Dohánytőzsáélí Marschal Hetén, X, Belső jászberényi­ül 17. Mátrai Mór, Vili, Kerepesi-ut 81. Matlmann Lipót, I, Orbánhegy-u. 7436. May Gynláné, özv., VI, Nyugoti pálya­udvar. Mayblum Borb., VII, Károly-k. 17. Mayer és Véri, IV, Váczi-u. 18. » Vilmos, Vili, Baross-u. 134. Meer Vilmos, VIII, Ujvásár-tér 7. Megyesi György, II, Fő-ul 43. Mehringer István, Vili, Magdolna-u. 27. Meixner Ferencz, József-városi teher- pálya-udvar. Menczer Samuné, IX, Soroksári-u. 76. Mesterházy Imréné, VI, Szent-László- út 35. Mészáros József, II, Fő-u. 40. Metykó János, VII, Wesselényi-u. 19. Mezei Dávidné. Újpest, Deák-u. 49. Mehels József, II, Fő-u. 82. Michalics Mátyás, Erdőtelek, 1683. Mike Béla, I, cs, és kir. hadapród-isk. Mittelmann Jak., III, Vörösvári-út 75. Möller Henrikné, özv., Vili, Üllői-ut 44. Morenó Johanna, V, Váczi-út 6. Moskovits Sámuel, III, Kiskorona-u. 42. t> Samuné, III, Fóld-u. 24. Mozer Károlyné, özv., VII, Doháuy- utcza 96. Munkácsy Irén, VI, Király-u. 88. Mühlberg Gyula, VIII, Baross-u. 59. » Borbála, I, Kőmüves-u. 15. » Ferenczné, III, Bécsi-út 64. » Mártonné, VII, Erzsébet-k. 54. » Sándorné, Újpest, Fő-út 13. Nemecsek Ágoston, IV, Petőfi-tér 3. » Károlyné, VI, Csengery-u. 46. Nemes Bernátné, özv., Újpest, Temető- utcza 24. Nemessányi Lujza, Vili, Nágy-fuvaros- utcza 8. Németh Mária, Yll, Erzsébet-k. 14. Netzasek Kár., II, Retek-u. 53. Neubauer Gáspár, III. Szl-endrei-út 22. Neubrandt Lőrincz, II, Zsigmond-u. 30. Neuer Berta, VIII, K.-stáczió-u. 19. Neufeld Dávid, Újpest, Teréz-u. 8. Neumann Lajos, VIII, Tömő-u. 42. » Mária, II, Lánczhid-u. 23. » Róza, V, Lipót-k. 34. Niemetz Antónia, X, Kőbánya. Niklesz János, VII, Hermina-út 21. Nikodem Fanny, X, Kőbánya, Óhegyen. Nossák Károly, VII, Nyár-u. 22. Novák Károlyné, VI, Lehel- és Váczi- út sarok. » Lipót, VIII, József-k. 15. Novotny Ödönné, VI, Nagymező-u. 38. Novrády Józsej'né, l, Szent-János-u. 3. Nyires Józs., VI, Angyalföldi tébolyda. Othó Gusztáv, VI, Hajós-u. 4. Özv. Orova Eliásné, III. Mókus-u. 2.1 Olt Jánosné, özv., I, Felső-hegy-u. 67. Öszlreicher József, Gr. Nádasdy lak­tanya. Pál Istvánná, özv., IX, Ferencz-k. 33. Pálházy András, I, Fehérváry-u. 14. Pápa Mór, VIII, Koszorú- és Magdolna- u. sarok. Papp Erzsébet, Vili, Futó-u. 45. Patzik Lujza, IV, Servita-tér 5. Özv. Pehadek Józsefné, Vili, Kőbányai* Út 47. Pécsi Gyula, ll, Fő-utcza 83. Pély Károly, II, Hattyu-U. 21. Perger József, VII, Erzsbébet-k. 42, Peil Adolf, Újpest, Fő-ut 4. ÜÍ2 Perl Samu, Újpest, Fő-út 92. » Róza, VII, ístván-tér 13. Perlusz József, IX, Ferencz-k. 7. Pethő Atlilané, VIII, Népszinház-u. 21. Petróczy Ferenczné, özv., VII, Erzsé­bet-k. 23. Pevny Czeczilia, VII, Rottenbiller-u.‘44. Pfefferkorn Simonná, VIII, Ujvásár- tér 3. Pikal Ottó, VII, Dob-u. 59.. Pichler Ida, VII, Erzsébet-k. 39. Pintér Sándorné, VII, Kerepesi-ut 120. Pinkusz Róza, V, Váczi-k. 36. Podolecz Ferencz, VIII, Mátyás-tér és Szerdahelyi-u. sarok. Polli Viktorné, VII, Kerepesi-út 60. Polgár József, VII, Klauzál-u. 3. Politzer Ignácz, VIII, Fecske-u. 18. Pollacsek Félix, Vili, Magdolna-u. 45. » Gyula, VI, Áradi-u. 69. » József, VII, Csömöri-út 46. » Lajos, VI, Eötvös-u. 24. » Lajos, VIII, N.-fuvaros-u. 26. » Mórné, özv., III, Lajos-u. 157. Pollák David, Vili, Kerepesi-út 53. » Fülöp, I, Uri-u. 72. » Hermina, VI, Andrá«sy-út 47. » Lipót, VI. Rózsa-u. 36. » Malvin, Újpest, József-u. 54. » Náthán, X, Liget-tér 2. » Vilmos, III, Bécsi-út 15. Popper Sándor, Uipest, Fő-u. 62. Posch József, V, Váczi-körut 80. Postpischil Jan., Újpest, Erzsébet-ut 8. Prager Henrikné, VI, Teréz-körút 30. Preisz Miksa, VI, Aréna-ut 72. » Salamon, VII, Király-u. 31. Pressburger Adolf, VIII, Tököly-u. 6. Prohászka Károlyné özv., IX, Sorok- sári-ut 14. Prosser Károlyné, II, Retek-u. 37. Pucher Anna özv., IV, Molnár-u. 31. Quittner Miksa. VII, Kövér Lajos-u. 9. Rabolt Antal, X, Jászberényi-ut 5. Radich Dávid, Újpest, Liliom-u. 8. Rechnitzer Ilona, VI, Andrássy-ut 48. Redlich Szidónia, VII, Király-u. 59. Reich Mór, Újpest, Templombazár 25-26. Reichel Mária, III, Bécsi-ul 172. Rcichenfeid Náthán, VI, Teréz-körut 1. Reiner Adolf, II, Batlyányi-u. 53. » Józsefné özv., V, Arany János-u. 18. Reisz Dávid, VII, Dob-u. 7. Rendi Gyula, IX, K.-Soroksári-ut 9580. Renner Adolf, VI, Szerecsen-u. 9. Rettich Visnyei Róza, IV, Kossuth- Lajos-u. 13. Ridl Frtgyes, VII, Damjanich-u. 36. Rill Józsefné özv., II. Donáti-u. 67. Robicsek Ignácz, VIII, Mária-u. 6. Robitsek Mózes, VII, Wesselényi-u. 13. Rosenberg Czeczil, VIII, Vig-u. 20. » Mórné, VI, Király-u. 82. » Samu, VI, Vasváry-Pál-u. 6. Rosenfeld Manó. VII, Wesselényi-u. 53. Rosenthal Józsefné, II. Donáti-u. 12. Rössler Antalné, IX, Vendel-u. 22. Róth Mihályné, IX, Soroksári-u. 2. Rothfeld Johanna özv., VII, Erzsébet- körut 15. Rolhauser Márk id., VII, István-tér 7. Rothmann Sándorné özv., VII, Kere­pesi-ut 74. Rottenbiller István, Kis-Zugló, Rózsa* utcza 2296. Rotter Adolf, Vili, Népszinház-u. 59. » Maliid, VÍII, K.-kerepesi-ut 32. » Teréz, VI, Váczi-körut 25. Rotter Zsigmond, X, Hajtsár-út 7307. Rottmann Jakab, VII, Nefelejts-u. 10. Rózsay Józsefné özv., VII, Roltenbiller Ruff Miksa,'Vili, Kőfaragó-u. 2. Rzhák Antal, Vili, József-u. 72. Rzehák Anna özv., II, Országút 25. Salzberger Józs.. X, Jászberényi-ut 7452 Samdi József, Törökvész-dűlő 5995. Saus Lipót, I, Alkotás-u. 29. Schallinger Károly, I, Döbrcntei-u. 28. » Dávid, I, Aranykakas-u. 8. Schauer Salamonná, X, Öhegy-ut 7978 Schadl János, II, Fő-ut 1. Scheer Gottlieb, IV, Károly-kaszárnyr Schefcsik Mihály, IX, Soroksári-ut 26. Schein Jakab, VII, Dohány-u. 3. Schenk Ferenczné özv., IV, Kalap-u. ( Schiller Izrael, VII, Erzsébet királyné ut 2. » Józsefné özv., IV, Sebestyén-tér ] Schimanek Emil, V, Dorottya-u. 6. Schiszler József, I, Kelenföldi vasút állomás. Schlanger Herman, I, Uri-u. 33. Schlesinger Antonia, VII, Egressy-u 2669. sz. » Lipót, VII, Jósika-u. 3. Schmidek Regina, VI, Király-u. 72. Schmied Edéné, IX, Lónyay-u. 40. » Istvánná özv., VII, Erzsébet-k. 10. » Józsefné, I, Gelléríhegy-u. 63. Schmuck Mihály, X, Köbányai-ut 34. Schn :ller Cornélia, VII, Istvan-ut 39, » Mórné, VII, Dob-u. 2. Schnöder Otto, VII, Aggteleki-u. 13, Schödel József, V, Lipot-körul 8. Schön Luiza, VI, Kiraly-u. 52. Schönfeld Henrik, II, Ponyt-u. 21, » Hirsch, VII, Hársfa-u. 25. Schönheusler Ignácz, Újpest, Diófa-it. 5 Schröger Adolfné, Vll, Izabella-u. 3/b Schuhmayer Károly, II, Török-u. 19. Schultz Jakabné, özv., VI, N.-mező u'cza 21. » Jakabné, özv., VI, Nagy-mező-u. 21 Schwalm Nándor, II, Tégla-u. 20. Schwarz Antal, VII, Nefelejts-u. 51. Schwarz Dávidné, özv., III, Zsigmond utcza 38. » Gyula, VI, Sziv-u. 17. » Henrik, VII, István-ut 19. » Ignácz, II, Flórián-Iaktanya. » Ignácz, II, Margit-u. 3. » Jakab, VI, Bajza-u. 38. » Jakab, X, Újhegy, 7791. » József, VIII, Ujvásár-tér 24. » Józsefné, özv., VI, Andrássy-ut 5f » Kálmán, Vili, Bezerédy-u. 8. » Manó, VI, Izabella-u. 45. » Miksa, IX, Mesler-u. 34. » Mór, VII, A.-erdősor 8. » Netti, Újpest, Váczi-ut 52. » Regina, Vili, Üllői-ut 53. » Regina, VIII, Üllői-ut 53. » Samu, I, Városmajor 27. » Sarolta, VI, Petőfi-u. 11. » Simon, VIII, Baross-u. 26. » Simon, Rákosfalva, Zsivorá-ü. 2211 Schwarzenberg Józsefné, özv., VI, An drássy*ut 79. Schwarzer Ottó, dr., I, Kékgolyó-u. 12 Schwarzmann Ign., Vili, Práter-u. 4t Schweiger József, Újpest, Fő-ut 3. Seiden Samu, VI, Felső-erdősor 17. Seidl Ilonka, VII, Erzsébet-körut 30. » Nándorné, özv., Vili, Szt.-királyi-u. 2 SéiíTart Kristófné, V, Csáky-u. 11.

Next

/
Oldalképek
Tartalom