Fradi műsorlap (1980/81, 1981/82, 1982/83)

1982/83 - 1980 / 103. szám

irodistának lenni, az pl pffnrtn vívLJLvFJL liiili - vallja Józsa Imre színművész FARMELÖLTÖNY, kissé borostás arc, vastagtalpú fapapucs, mosolygós arc. így látva, ugyan ki gondolná, hogy nemrég ő volt egy ország ifjú hölgyeinek soros színész-ideálja? Amikor a nagy költőt, Petőfi Sándort alakította a hatrészes televíziós soro­zatban. Persze, amíg addig eljutott Józsa Imre, hogy — igaz, meglehetősen rendhagyó körülmények között — ilyen megtisztelő feladatot kaphas­son, bizony történt vele egy és más ... De ne vágjunk az események elébe. Hiszen Józsa Imre sem színész­nek született 28 évvel ezelőtt, sőt... — Olyannyira nem annak szület­tem, hogy finommechanikai műsze­rész szakképzettségem is van! Ugyan­is szakközépiskolát végeztem, majd két évig dolgoztam a MOM-ban a szakmámban, és csak aztán sikerűit bejutnom a Színművészeti Főisko­lára. De oda is hogyan ... Elsőre el­tanácsolták, majd egy év múlva újra próbálkozott. Az utolsó rosta­vizsgára már behívóval a kezében ment el, azzal a tudattal: ha nem veszik fel, akkor három nap múlva menthetetlenül angyalbőrbe kell bújnia! De erre végül nem került sor, mert az iskolai önképzőkörben, majd a Csilis amatőr színjátszó cso­portjában a színészi mesterség alap­jait elsajátító fiatalember Várkonyi Zoltán osztályának hallgatója lett. Többek között Hernádi Judit, Pere- martoni Krisztina, Tomanek Gábor társaságában. — De arra nem emlékszem, hogy valaha is eljött volna a „nagy pilla­nat', amikor rádöbbentem, hogy nekem pedig színésznek kell len­nem .. . Az csak úgy jött magától. Ma is szeretettel emlékszik vissza a Rákóczi úti alma-materban eltöl­tött négy évre. Illetve tulajdonkép­pen csak kettőre, hiszen harmadikos korában már a Vígszínházban kapott rendszeresen kisebb-nagyobb szerepe­ket, természetesen osztályfőnöke, a felejthetetlen Várkonyi Zoltán jóvol­tából. Aztán negyedikben egyszer- csak Seregi László megkérdezte, nem vállalná el a József Attilában a Dan- den György Csikasz szerepét? Olyany- nyira elvállalta, hogy azóta is a József Attila Színház tagja ... — Akkor is nagyon örültem, hogy odakerülhettem, és most sem látom másképp ezt a kérdést. Én különben sem vagyok panaszkodós típus. Nem szeretem, ha egy színész sokkal töb­bet törődik a vélt vagy valós sérel­meivel, ahelyett, hogy az alakításain rágódna.. . Meg különben is: ha vannak is problémáink, az szerintem nem tartozik a nagyközönségre! Arra csakis és kizárólag maga az előadás tartozik, a kulisszák mögötti világot hagyják meg nekünk! SZAVAIBÓL ÉREZHETŐ, hogy amit mond, abban szentül hisz is. Négy év alatt több nagyszerű szere­pet kapott a színházban, jelenleg a Pajzán históriákban, a Pillantás a hídról és a De jó szeretni című darab­ban láthatja őt a közönség. És hogy Józsa Imre számára milyen sokat jelent a József Attila Színház, azt egy kicsit az is érzékelteti: a feleségét is onnan választotta Málnai Zsuzsa szín- művésznő személyében. A Józsa- házaspár ma már egy csodálatos két­éves kislány boldog „tulajdonosa" És akkor most essék néhány szó arról a bizonyos televíziós sorozatról, amely egycsapásra ismertté, sőt, elis­mertté tette Józsa Imrét. Történt, hogy Horváth Ádám rendező próba- felvételt készített több jelöltjéről is. A feladat egyszerűnek tűnt: néhány jelenet eljátszása a leendő tévéjáték­ból. Amelyet természetesen képmag­nóra rögzítettek. Józsa szerényen nem említi a „vetélytársak" nevét, de aligha szükségeltetik különösebb kép­zelőerő, hogy rajta kívül bizony több neves, már befutottnak mondható fiatal sztárjelölt mini-alakítását őriz­hette akkor az a képmagnó ... Eltelt néhány hét, amikro egyszer- csak vékony borítékot kézbesített a posta Józsa Imrének: egy három oldalas epizód szerep szövegét — a remélt főszerep helyett . . . — Életemben először visszautasí­tottam a megbízatást, nem vállaltam el azt az epizódszerepet! Aztán szo­morúan meséltem el az akkori igaz­gatómnak^ Miszlay Istvánnak, hogyan jártam. O nem hagyta annyiban a dolgot, telefonált, és nem fogják el­hinni, mi történt: kiderült, hogy egy adminisztrátor véletlenül összecse­rélte az én borítékomat valakiével! Még aznap megkaptam a nekem „járó" teljes forgatókönyvet, miután Horváth Ádám engem tartott alkal­masnak Petőfi életre keltésére. KI GONDOLNÁ, hogy ilyen izgal­makon kell keresztülmennie manap­ság egy színésznek szereposztás­kor?. . . És egy jellemző apróság: mi­után Józsa Imre felesége is szerepet kapott a tévéjátékban — Szendrei Júlia barátnőjét formálta meg, — ezért még a felvételek megkezdése előtt fogták a forgatókönyvet, beül­tek öreg Zaporozsecükbe, és végig­járták az országban azokat a helye­ket, ahol annak idején, százegy- néhány évvel ezelőtt Petőfi is meg­fordult ... Meglehetősen sajátos módon „sze­retett bele" a Ferencvárosba is Józsa Imre. Lehetett vagy tíz éves, amikor az édesanyja egyszercsak kézenfogta, és elvitte a Sportuszodába, ma már nem tudni, miért, de pontosan a Fra- distákhoz. És a kis nebuló ettől- kezdve hajnalonként félálomban cap- latott a Margitszigetre, ahol már neki is volt köpenye, papucsa, saját kis szekrénykéje. Aztán mégsem lett úszóhíresség Józsa Imréből, ám a Fe­rencváros iránti vonzalom ettől kezd­ve nemhogy lohadt volna, sőt! — Azóta, hogy kissrácként beke­rültem a Fradisták közé, el sem tud­nám képzelni az életemet anélkül, hogy ne a Ferencvárosnak szurkoljak. Ez egy életre szóló kötődés, mond­hatnám úgy is, életforma. Ezt nem lehet úgy váltogatni, mint a fehér­neműt. Azt nem tudnám pontosan megfogalmazni, milyen csodálatos érzés ott ülni a lelátón, amikor Nyilasi Tibiék mennek előre, tombol a tömeg, valósággal megszűnik a kül­világ, akkor csak a zöld gyep van, a zöld—fehér mezes CSAPAT, a győ­zelem ... Amikor csak tehetem, ott vagyon a lelátón ... Egyik kollégája mesélte a színész­társalgóban, még amikor vártam Józsa Imrére, hogy néhány héttel ez­előtt, amikor az U.Dózsa simán elpá­holta a Fradit a Népstadionban, Imre éppen színpadon volt, a Pajzán histó­riák egyik pikáns jelenetében. Nos, amikor értesült a szomorú végered­ményről, az esedékes szelíd mozdulat helyett hosszússágában csaknem le­tépte partnernőjének amúgy is meg­lehetősen lenge „öltözékét" ... Nagy kérdés, mi történt volna, ha még nyert is volna a Ferencváros?. .. Zsiday István 7

Next

/
Oldalképek
Tartalom