Forrás, 2010 (42. évfolyam, 1-12. szám)

2010 / 1. szám - Orosz László: Katona – Kecskemét (III. A huszadik század első fele)

Orosz László Katona - Kecskemét III. A huszadik század első fele A század első évében jelent meg a Katona József Kör évkönyvében Liszka Béla főreál­iskolai tanárnak A Katona-kultusz című írása. Pontokba foglalta, milyen témákkal kellene foglalkozniuk a Kör tagjainak, hogy az ünnepi megelmékezések ne csak a Bánk bán több­nyire egyhangú méltatásai legyenek. Fölhívta a figyelmet többek közt Katona életrajzára, a Bánk bán mögötti történelmi valóságra, a benne megmutatkozó irodalmi hatásokra, az erdélyi pályázatra, a cenzúrára, a dráma kritikai visszhangjára, operaváltozatára, Katona korábbi drámáira, történeti művére, nyelvére, stílusára.1 A megfogalmazott feladatokhoz képest egyelőre igen szegényes, amit a Kör Évköny­veiben találunk. Az előző század végére is visszatekintve a következő előadások, felolva­sások címét említhetjük: Kovács Antal piarista tanártól Katona József Bánk bánja és a történe­lem, ugyancsak tőle Párhuzam Katona József és Kisfaludy Sándor Bánk bánja között, Blasutigh Károlytól Vizsgálódások a Bánk bán monda körül, szintén tőle, de már Ballai Károly névvel Valkai András históriás éneke (Az nagyságos Bánk bánnak históriája, 1574), Pásthy János refor­mátus gimnáziumi tanártól Bánk bán kora.2 Föllendült a Katona-kultusz, a Katona-kutatás Kecskeméten, amikor 1910-ben idekerült a felsőkereskedelmi fiúiskola igazgatójaként Hajnóczy Iván. Fölkészült irodalomtörténész volt, a budapesti és párizsi egyetemen tanult, az Eötvös Collegiumban Horváth János tanítványa. Huszonhét éves volt Kecskemétre kerülésekor, megjelent már két figyelmet keltő munkája: Szentjóbi Szabó László élete és munkái (1905) és Magyar költők a Szepességben (1907). A Katona József Körben 1913. november 11-én mutatkozott be Katona első és második Bánk bánja című felolvasásával. Országosan is első összehasonlítása volt ez a Bánk bán 1906- ban előkerült, de csak 1913-ban megjelentetett első változatának a végleges szöveggel.3 A következő évben jelent meg Pótlások a Bánk bán első szövegéhez című tanulmánya. Kimutatta ebben, hogy a csonkán előkerült 1815-i szöveg hiányainak egy része pótolható 1 Évk. 1898-1900 (1901) 20-22. 2 Évk. 1891-1892 (1893) 47-50.; 1895 (1896) 49-59.; 1901-1904 (1905) 38-53.; 1905-1912 (1914) 45-52., 53-60. Blasutigh (Ballai) Károly vendégként tartotta az Évk.-ekben megjelent előadásait a KJK-ban. 1930-ban Budapesten kiadta Valkai András históriás énekét. Ennek a kiadásnak a bevezetése többnyire szó szerint ismétli kecskeméti előadásait. Életéről és egyéb munkáiról tájékoztat Gulyás Pál Magyar írók élete és munkái című lexikona. 3 KeL 1913. nov. 16., Évk. 1913-32 (1933) 35-39. 61

Next

/
Oldalképek
Tartalom