Forrás, 1998 (30. évfolyam, 1-12. szám)

1998 / 4. szám - Gajdó Ágnes: „Isten nélkül isteni életet” (Szigeti Lajos Sándor: Evangélium és esztétikum)

Damó István grafikai sorozata Zalán Tibor: A lét adta játékról című verséhez a 4., 19., 21., 27., 40., 47., 63., 64., 76. oldalakon. KÖVETKEZŐ SZÁMAINK TARTALMÁBÓL Gömöri György, Tornai József versei Darvasi László: A könnymutatványosok legendája (regényrészlet) Szárnyas Gábor: * Álláskereső tréning (szociográfia) Váczi Mária: Beszélgetés a 75 esztendős Schéner Mihállyal Schéner Mihály grafikái SZÉPIRODALMI, SZOCIOGRÁFIAI ÉS MŰVÉSZETI FOLYÓIRAT • Megjelenik ha vönként • Főszerkesztő: Fűzi László • Bács-Kiskun Megye Önkormányzata és a Katona .József Társaság folyóirata • Kiadja a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Forrás Kiadója Felelős kiadó: Fűzi László • A kiadóhivatal rime: Kecskemet. Deák w Ferenc tét 3 Telefonszám: (76) 487-002; (76) 487 387/106: Fax: (76) 487-002 • Inter net cirn: http.ele<:tra.bajaobs.hu/megve/kultiira/forras.htm • forrást«/mail.datanet.hu • Szedte a BELLUS KKT, tördelő: Szöllosi Béla, Tel.: (20) 568-801; belliis(</mail.matav.hu • Nyomdai kivitelezés: COFINEC HUNGARY' Rt.. Petőfi Nyomda. Kecskemét. Külső Szegedi út 6. Felelős vezető: Fábián Endre nyomdaigazgató. A szerkesztőség tagjai Buda Ferenc (fömunkatárs), Pintér Lajos, Szabó Tamás, Szekér Endre (főszerkesztő helyettes). A szerkesztésben közreműködnek: Dobozi Eszter, Komáromi Attila. • Szerkesztőségi órák munkanapokon 10-12 óra között. Telefonszám: (76) 487 002. Levélcím: Kecskemét. Postafiók 69. 6001 Szerkesztő ség: Kecskemet. Deák Ferenc tér 3. • Folyóiratunk 1998-ban elnyerte a .József Attila Alapítvány támogatását. • Kéziratot nem orzünk meg és nem adunk vissza! • Tér jeszti a Nemzeti Hirlapkereskedelmi Rt. a regionális részvénytársaságok és a Ma gvar Posta Rt • Előfizethető a hirlapkézbesitóknél es a Hírlapelöfizetési Irodában (Budapest, XIII. l^ehel u. 10/a.. levélcím; HELIR. Budapest 1900). ezenkívül Buda pesten a Magyar Posta Rt. Hírlap-előfizetési és Elektronikus Posta Igazgatóság kerületi ügyfélszolgálati irodáin, vidéken a postahivatalokban. Előfizetési díj eg\ évre 840. Ft, fél évre 420. Ft. • Index: 25947 • HU ISSN 0133-056X

Next

/
Oldalképek
Tartalom