Forrás, 1986 (18. évfolyam, 1-12. szám)

1986 / 1. szám

tizennyolcadik évfolyam 1986/1 TARTALOM írások az agrárkérdések tárgyköréből * * * 1 A hazai agrárvilág — átmeneti korban (Fekete Gyula válaszol Pál Gyula kérdéseire) Katona Imre 14 Átalakuló és átalakult parasztélet (Néprajzi változásvizsgálatok) Romsics Ignác 26 Az agrárkérdés nemzeti-nemzetiségi aspektusa 1890—1918 között Für Lajos 31 Az agrárkultúra megújulása az Alföldön, 1848— 1914 Szilágyi Miklós 41 Új elemek a parasztság kultúrájában Hatvani Dániel 47 Kunkovács László fényképeit nézegetvén * * * Márkus István 50 Egy élet társadalomrajza — I. Túri Janka, nagy­anyám (és a Túryak) Csorba Győző 61 Haláleset, Bizonytalan (versek) Fodor András 63 November, Pár napja csak. . . (versek) Alexandru Andri{:oiu 65 Derék ifjúságban élek, A kovács, A cremonai hege­dű (Versek — A forditó jegyzetével — Tóth István fordításai) Kántor Lajos 68 Romániai magyar esszé- és regénypróba a két há­ború között Bodolay Géza 81 A Petőfi-kutatás és -kultusz helyzete hazánkban Illyés Bálint 92 Petőfi és választói 1848-ban * * * 96 Híreink Kunkovács László fotói a 13., 40., 46., 48., 49., 60., 62., 64. 68. és a 80. oldalon Fon ItaS Folyóiratunk új borítóját és tipográfiáját Pócs Péter grafikusművész tervezte.

Next

/
Oldalképek
Tartalom