Folia historica 27

I. TANULMÁNYOK - Kemenczei Ágota: Az Egger műkereskedés és kapcsolata a Nemzeti Múzeummal a dualizmus korában

Ráth Györgynek, egyet pedig Kárász Géza szegedi gyűjtőnek adtak el. 1871-ben Ráth György a saját példányát eladta a Régiségtárnak, 1877-ben pedig az Egger cég megőrizte darabot vette meg a Nemzeti Múzeum. (5. kép) Az aranykincs az őskori aranyművesség kezdeti szakaszának, a Kr. e. 4. évezred első felének ritka emléke. 4 3 Az 1877. évben egy másik, egyedülálló őskori ékszert is megszerzett az Egger cég közvetítésével a Nemzeti Múzeum. Ez egy aranyhuzalból megformált aranyfibula. 44 Hasonló, nyolcas alakokra megformált testű bronzfibula több is található a későbronz­kori, a Kr. e. 12-11. századi ékszerek között, de aranyból csak ez az egy darab készült. Az igen ritka, rézkori aranyékszerek számát gyarapította három karika alakú csün­gő és két tű, amelyeket egy évvel később adott el az Egger testvérek régiségkereskedé­se. Lelőhelyükről sajnos nem maradt fent adat, feltehetőleg azonban sírból kerülhettek a napvilágra. 4 5 (6. kép) Ugyancsak ekkor megvásárolt későbronzkori aranyékszerek közé tartozik az erdélyi Bárányhegyen talált arany karperec. Kora a Kr. e. 12. század. 4 6 1878-ban a magyar honfoglaláskor emlékanyagát négy aranyozott ezüst szívalakú övverettel gyarapította Egger Sámuel ajándéka. Ezek sírleletek, de lelőhelyük ismeret­len. 4 7 A későbronzkori bronzfegyverek számának növekedését egy tömör markolatú kard, 4 8 s egy lándzsahegy jelentette. 1879-ben és az 1880-as évek első felében csak néhány tárgyat vett a Régiségtár az Egger testvérek régiségkereskedésétől. Közöttük egy, az erdélyi Máramaros megyé­ben talált arany karperecekből álló kincs a legértékesebb. Ennek kora a Kr. e. 12. szá­zad. 4 9 Jelentős őskori emlékeket képvisel két bronztárgyakból álló lelet is. Az elsőt a Tiszaszentimrén talált bronzkincs alkotja. Ebben a Kr. e. 10-9. századból származó kincsben tokos balták, lándzsahegyek, sarlók, karperecek vannak, összesen ötven da­rab. 5 0 A második nagyobb tételt a Graffenried gyűjteményének egy része alkotja. A gyűj­tő, báró Graffenried-Burgenstein Emmanuel osztrák kapitány Budafokon telepedett le, s hozott létre az 1860-1870-es években egy, főleg őskori bronztárgyakból álló gyűjte­ményt. 5 1 Halála után a gyűjteményt Egger Samu vásárolta meg. A Régiségtárnak 1883­43 A Magyar Nemzeti Múzeum őskori aranykincsei, i. m. 17-18. 44 Treasures of the Hungarian Bronze Age. Catalogue to the Temporary Exhibition of the Hungarian National Museum September 20-December 31, 1994. Ed.: Kovács, Tibor. Bp., 1994. 92. Pl. 34. 45 A Magyar Nemzeti Múzeum őskori aranykincsei, i. m. 26. 8. kép 46 Archeológiai Értesítő régi folyam 12. (1878) 225.; Mozsolics, Amália: Bronze- und Goldfunde des Karpatenbeckens. Depotfundhorizonte von Forró und Opályi. Bp., 1973.190. Abb. Taf. 95. 2. 47 Hampel, Joseph: Alterthümer des frühen Mittelalters in Ungarn. I —III. Braunschweig, 1905. II. 614., III. 412. t. C. 1-4. 48 Kemenczei, Tibor. Die Schwerter in Ungarn. II. Stuttgart, 1991. Tafel 32. No. 136. Prähistorische Bronzefunde Abt. IV. Bd. 9. 49 Hampel József: Máramaros megyei aranylelet. Archeológiai Értesítő régi folyam 14. (1880) 29­32.; Mozsolics, A. i. m. 198. 50 Hampel József: A bronzkor emlékei Magyarhonban. I— III. Bp., 1886. I. 172-173. t. 51 Kenner, Friedrich: Beiträge zu einer Chronik der archäologischen Funde in der österreichischen Monarchie (1856-1858). Archiv für Kunde österreichischer Geschichts-Quellen 24. (1860) 362­375. 110

Next

/
Oldalképek
Tartalom