Folia historica 24

I. Tanulmányok - Ferencziné Sedlmayr Krisztina: Magyaros ruhamozgalom az 1930-as években

hogy a szülőket ne verjék nagyobb költségbe, gyakran azt a félmegoldást hozta, hogy a meg­lévő formaruhára tetettek zsinórozást vagy hímzett gallért. A Divatcsarnok a konfekcionált iskolai egyenruhát 1940-ben a következő összegekért kínálta: Bocskay leánykaruha, jó minőségű szövetből P 21­Bocskay leánykaruha, jobb minőségű szövetből, jobb béléssel P 44.50­Sötétkék szövetruha, fehér filc rátéttel P 29.50­Bocskay leányka télikabát jó minőségű szövetből, bőségesen vattelinozva, szép szőrmegallérral, gondos, jó kivitelben P 51.50 — Bocskay leánykasapka,jó minőségű szövetből P 3—, 2.85. Bocskay fiúöltöny, jó minőségű szövetből P 25­Bocskay fiúöltöny,jobb minőségű szövetből P 39­Bocskay fiú télikabát, strapabíró szövetből, bőségesen vattelinozva, báránygallérral P 32­Bocskay fiúsapka, jó minőségű szövetből P 2.75., 1.95. 1.45, Bocskay fiúsapka, bársonyból P 4.05., 3.60. Az iskolai évkönyvek azt mutatják, hogy a magyaros télikabátot szinte sehol sem írták kötelezően elő, ám felhívták a szülők figyelmét, hogy a legközelebbi vásárláskor magyaros szabású, zsinórosat válasszanak. Ha meg akarjuk határozni a mozgalom jelentőségét, mindenekelőtt arra a kérdésre kell válaszolnunk, milyen esélyei voltak nagyratörő tervei beváltására. A korábbiakban már szó esett azokról a tényezőkről, amelyek a mozgalom „boldogulását" segítették elő. Elsősorban tehát arról a körülményről, hogy - Glatz Oszkár szavaival - „ma újra nemzeti szellők lengedeznek." 12 3 Nézzük meg röviden azokat a tényezőket, melyek „ellene dolgoztak." A '30-as években Magyarországon a középosztály számára minden lehetőség adott volt arra, hogy kövesse a nemzetközi divatot. A megreformált, a modern polgári életforma igé­nyeihez igazított öltözködés már pusztán praktikus okokból is vonzó volt. Ennél fontosabb azonban az, hogy a kor magyar polgára nemcsak nemzeti érzéseit, de európaiságát is hang­súlyozni kívánta az öltözködésével, vagy éppenséggel kizárólag az utóbbit. Nem állíthatjuk, hogy a mozgalom harcosai megfeledkeztek volna erről. A magyaros ruhamozgalom éppen abban különbözött a múlt századi előzményektől, hogy tudomásul vette: az európai divat erős ellenfele. Sok elméleti következetlenség fakadt abból, hogy kénytelenek voltak a ruhamozgalom eszméit a divat fogalomkörével összekapcsolni. így született meg a „tartós magyar divat" abszurd eszméje, másik részről pedig az illúzió, hogy a magyaros öltözködési trenddel hosszú távon irányíthatjuk Közép-Európa, sőt talán egész Európa öltözködését. Kapóra jött, hogy a '30-as évek derekán Párizs érdeklődéssel fordult a különböző népek eg­zotikusnak érzett népművészete, többek között a magyar népi kultúra felé is. Bár magyaros ruhák mindenféle alkalomra készültek, elég hamar kétségek merültek fel, hogy a hímzéssel, zsinórral, csipkével díszített, általában egyszínű anyagok és a puffos ujj, hosszú, ráncolt szoknya, párta és főkötő alkalmasak-e a hétköznapi viselésre. Azt a nézetet, hogy a magyaros ruhák csak ünnepi viseletnek alkalmasak, Tüdős Klára Ünneplő című al­buma is erősítette. Az Eucharisztikus Kongresszus, melyre igen sok díszruha készült, ugyan­csak az anakronisztikus történelmi viselet tervezésére adott ösztönzést. Benedek Rózsi, a Muskátli állandó szerzője, arra a nehéz kérdésre, miszerint alkalmas lehet-e a paraszti ihle­tettségű magyar ruha a hétköznapi viselésre, a megoldást a paraszti ünneplőkkel szemben az 123 Glatz O. i. m. 5. 172

Next

/
Oldalképek
Tartalom