Dr. Steinmann Henrik szerk.: Rovartani Közlemények (Folia Entomologica Hungarica 21/16-25. Budapest, 1967)

ROVARTANI KÖZLEMÉNYEK FOLIA ENTOMOLOGICA HUNGARICA (SERIES NOVA) TOM. XXI. 1968. Nr. 17. Hazai moiylepkéink magyar nevei Irta: Dr. Gozmány László Természettudományi Múzeum, Budapest Ujabban egyre több igény nyilvánul meg aziránt, hogy a rovarfajok tudományoB neve mellett - vagy akár kizárólago­san - azoknak a magyar neve is használatba kerüljön. Ez az igény fóként a „népszerű" csoportok (lepkék, bogarak) tagja­inak nevére irányul, illetőleg valamely gazdasági (kártevők, közvetlenül vagy közvetve hasznos rovarok), esetleg egyéb gyakorlati vagy művelődési (kiállítások, előadások) szem­pontból jelentkezik. Elsősorban a kártevő rovarok azok, amelyeknek - olykor már évszázados múltra tekintő - magyar neve is van. Több ok­ból kifolyólag azonban - s ezekre a jelen dolgozatnak nem célja kitérni - egyre több és több kártevő faj jelentkezik, illetőleg a gyakorlati rovartan mind több „esetleg kártevő­ként fellépő" rovarra terjeszti ki figyelmét. Nyilvánvaló, hogy a gazdasági körök, az elhárításban résztvevő szervek, vagy a vonatkozó fajjal foglalkozó kiadványok főként annak magyar nevét óhajtják használni. Ugyanez áll a különféle ki­állításokra, előadásokra, stb. is, amelyeknek többsége azon­ban már nem kártevő fajokkal, tehát nem olyanokkal foglalko­zik, amelyeknek bevezetett magyar neve van. Ha - szerencsés esetben - van ilyen, akkor használják, ha nincs - készítenek egyet. Ám rendszerint nem jót és nem megfelelőt.

Next

/
Oldalképek
Tartalom