Kovács I. Endre szerk.: Rovartani Közlemények (Folia Entomologica Hungarica 10/1-12. Budapest, 1957)

ROVARTANI KÖZLEMÉNYEK FOLIA ENTOMOLOGICA H UN GAR I C J (SERIES NOVA) TOM. X. "1 957. Nr. 1. A szivárványfürkészek (Encyrtidae) faunakataiogusa és etológiai adatai (Cat. Hym., X.) Írta: I. Erdős, Tompa A hazai szivárványfürkészek első felsorolása a Fauna Re­gni Hungariae-ben 1897-ben látott napvilágot 10 fajjal. Ezek az adatok ma is helytállók. Szelényi_Gusztáv 1941-ben a Fragmenta Faunistica Hunga­rica lapjain 18 fajt sorolt fel, részletes adatokkal, ész­revételekkel; az előbbi 10 faj közül egyet sem ismételt. A következő évben jelent meg G^őrfi__János enumeráciőja ugyancsak a Fragmenta Faunistica-ban 12 faj adataival; közü­lök 7 faj volt uj a magyar faunára. Ezt követte szerző felsorolása 1947-ben szintén a Frag­menta Faunistica Hungarica folyóiratban, ahol 81 fajt sorolt fel; közülök 50 faj volt uj a magyar faunára. Utóbbi években hazánkban és külföldön egyaránt nagy erő­feszítéssel fáradoztak a szakemberek ennek a pompás és ked­velt családnak rendszerén, minek következtében felsorolása­ink téves meghatározásait és korszerűtlen neveit is szüksé­ges kiigazítani. Faunánkban a fajok száma közben 304-re ug­rott, ezek közül 111 faj /*/ uj a faunánkra. Sokuj fajt is írtak le hazánkból, ezek rendszertani elhelyezése is kívána­tossá teszi azt, hogy e családról a lehetőség szerint teljes képet nyújtsunk. Büszkén mondhatjuk ugyanis, hogy az Encyr­tidák kutatásában hazánk világviszonylatban is első helyen

Next

/
Oldalképek
Tartalom