Kovács I. Endre szerk.: Rovartani Közlemények (Folia Entomologica Hungarica 10/1-12. Budapest, 1957)

(Conspectus, moteriaruni) Erdős, J.: A szivárványfürkészek (Encyrtidae) faunakataiogusa és etológiai adatai. (Cat. Hym., X.) — Enumeratio systematica Encyrtidarum (Hym.) Hungáriáé regionumque finitimarum cum datis earum ethologicis 1 Havelka, J.: Contribution to the knowledge of Dermestes in China Dermestes tessellatocollis Mötsch. (Col. Dermestidae) — Adatok a kinai Dermestes fajok ismeretéhez 105 Szelényî, G.: Notizen über die Arten der Gattung Liodontomerus Gah. (Hym. Chalcid.) — Megjegyzések a Liodontomerus nem­zetség ismeretéhez. (Hym. Chalcid.) 111 Kovács, L. : Á magyar nagyiepkefauna gyarapodása 1956-ban. — Die im Jahre 1956 neu festgestellten Gross-Schmetterlingen in Ungarn. '. 125 Bajári, E.: Magyarországi új kaparódarazsak. (Hym. Sphecidae) Aus Ungarn bisher unbekannte Spheciden. (Hym.) .... 133 Endrödi, S. : A lemezescsápú bogarak (Lamellicornia) kárpát­medencei lelőhelyadatai 145 Aradi, M. P. : Revision der Tabaniden-Fauna des Karpaten­Beckens. — A Kárpátmedence Tabanida faunájának revíziója. 227 Varga, Z. : Debrecen és környéke nagylepkefaunája. — Die Gross­Schmetterlingfauna von Debrecen und Umgebung. . . 235 Szabó, J. B. : Eine neue Art der Gattung Telenomus Holiday (1833) aus Ungarn. (Hymenoptera, Proctotrupoidea) — A Telenomus Holiday (1833) nemzetség új faja Magyarországon. 259 Tangl, H. - Machay, L. : Adatok a selyemhernyó (Bombyx mori L) táplálóanyag kihasználásához. — Observations on the use of Food by the Silkworm. (Bombyx mori L) 263 Kovács, L. : A szélsőséges téli hőmérsékletek hatása a lepkék gyakoriságára. — Die Wirkung der extremen Winterkäite auf die Häufigkeit der im Vorfrühling fliegenden Lepidopteren-Arten. 275 Apró közlemények 283

Next

/
Oldalképek
Tartalom