A magyar zenei szakirodalom bibliográfiája 1985 (Budapest, 1989)

Zeneműkiadás

3356. MOZART, Wolfgang Amadeus: c- moll szerenád, K. 388; Esz-dúr szerenád, K. 375. Budapesti Fúvósegyüttes. SLPD 12549. Ism. Boronkay Antal - Peller Károly. = Muzs. 6. 46-48., Feuer Mária. = Népműv. 4. 46. 3357. MOZART, Wolfgang Amadeus: F- dúr divertimento. K 247. Liszt Ferenc Kamarazenekar, hangvm. Rolla János. SLPD 12535. Ism. Feuer Mária. = Népműv. 2. 46., Zsoldos Péter. = FilmSzínhMuzs. 8. 28. 3358. KLEMPERER BUDAPESTEN - 9. MOZART, Wolfgang Amadeus: A va­rázsfuvola - opera 2 felvonásban. Szé­kely Mihály, Nagypál László, Mátyás Mária, Osváth Júlia stb. Magyar Állami Operaház Ének- és Zenekara, vez. Otto Klemperer. (A Magyar Állami Operaház 1949. márc. 30-i előadásának felv.) /Klemperer Budapesten -9.1 LPX 12705­06. Ism. Baranyi Ferenc. = Népszava, aug. 8. 6., Tallián Tibor - Peller . Károly. = Muzs. 10. 46-48. 3359. MOZART, Wolfgang Amadeus: Vo­nósötösök (C-dúr K. 515, g-moll K.516.) Takács Vonósnégyes, Koromzay Dénes (mélyhegedű). SLPD 12656. Ism.Albert István. = ÚJT. 39. 3., Feuer Mária. = Népműv. 9. 46., Gábor István. = MNemzet. szept. 6. 7., Zsoldos Péter. = FilmSzínhMuzs. 35. 28. 3360. MOZART, Wolfgang Amadeus: Zon­goraversenyek. Ránki Dezső (zongora). Liszt Ferenc Kamarazenekar. SLPD 12655. Ism. Clements, Andrew. = NHOsu. 98. 218-220., Feuer Mária. = Népműv. 2. 46., Zsoldos Péter. » FilmSzínhMuzs. 8. 28. 3361. MUSZORGSZKIJ, Mogyeszt Petro- vics: Borisz Godunov. Opera 4 felvonás­ban. Alekszandr Vedernyikov, Vladiszlav Piavko, Juríj Mazurok, Irina Arhipova. Vez. Vlagyimir Fedoszejev. Melodia s 10 20255 009 20255/56 20261/62. Ism. Baranyi Ferenc. = Népszava, aug. 29. 6. 3362. NEW YORK-I HÁ R F AEG YÜTTES. Művészeti vezető: Aristid von Würtzler. (Grétry, Marcello, Boccherini, Pachelbel, Johann Christian Bach, Domenico Scar­latti, Mozart, Beethoven, Albinoni és Albrechtsberger művei.) SLPX 12726. Ism. Baranyi Ferenc. « Népszava, júl. 18. 6., Rajk András. = ÚjT. 27. 3., Szántó Péter. = M Ifjúság. 34. 29. 3363. PA ISIÉ LLO, Giovanni: A sevillai borbély - opera 4 felvonásban. Laki Krisztina, Gulyás Dénes, Gáti István, Só- lyom-Nagy Sándor, Gregor József; Ma­gyar Állami Hangversenyzenekar, vez. Fischer Ádám. SLPD 12525-26. Ism. Csengery Kristóf - Peller Károly. = Muzs. 12. 44-48., Feuer Mária. = Népműv. 12. 46., [Gábor lstván](g. i.) = MNemzet. szept. 13. 7., Gábor István. = MNemzet. dec. 29. 8., Zsoldos Péter. » FlImSzính- Muzs. 39. 28. 3364. PETROVICS Emil: Bűn és bűnhődés. SLPX 12306-08. Ism. Gojowy, Detlef. = NZM. 2. 48. 3365. PUCC IN I, Giacomo : Manon Lescaut. Opera négy felvonásban. Házy Erzsébet, llosfalvy Róbert, Melis György, Maleczky Oszkár, Palesò Sándor; Magyar Rádió és Televízió Énekkara és Szimfonikus Zene­kara, vez. Lamberto G arde Ili. (A Magyar Rádió felv.) LPX 12648-49. /Magyar elő­adóművészek./ Ism. Váradi László. = Köznév. 10. 12-13., Zsoldos Péter. = FilmSzínhMuzs. 13. 28. 3366. PUCCINI, Giacomo:Turandot - opera 3 felvonásban. Marton Éva, José Carreras, Katia Ricciarelli stb. Wiener Sängerkna­ben, Bécsi Állami Operaház Ének- és Ze­nekara, vez. Lórin Maazel. (A Bécsi Ope­raház 1983. szeptemberi előadása.) SLPD L 12679-99. Ism. Baranyi Ferenc. - Népszava, szept. 5. 6., Feuer Mária. = Népműv. 10. 45. 201

Next

/
Oldalképek
Tartalom