A magyar zenei szakirodalom bibliográfiája 1985 (Budapest, 1989)

Zeneműkiadás

3367. RACHMANINOV, Szergej: Zongora­versenyek. I. (fisz-moll), IV. (g-moll). Ko­csis Zoltán (zongora), San Franciscói Szimfonikus Zenekar, vez. Edo de Waart. SLPD 12693. Ism. Ádám András. = ÉletTud. 14. 440., Clements, Andrew. = NHQu. 98. 218­220., Feuer Mária. * Népműv. 2. 46., Szántó Péter. = Mifjúság. 4. 35. •*«* 3368. RAVEL, Maurice: F-dúr vonósné­gyes. Bartók Vonósnégyes. SLPD 12576. Ism. Boronkay Antal - Pallér Károly. = Muzs. 5. 46-48. 3369. RAVEL, Maurice: Szonatina. Ránki Dezső (zongora). SLPD 1231 7. Ism. Clements, Andrew. = NHQu. 98. 218-220., Stegemann, Michael. = NZM. 1 1. 57. 3370. RENATA SCOTTO - (szoprán). Ver- di-áriák. Magyar Rádió és Televízió Szim­fonikus Zenekara, vez. Thomas Fulton. SLPD L 12624. Ism. Kerényi Mária. = ÚjT. 1.3. 3371. RENESZÁNSZ POP Benkő Dániel feldolgozásai. (Magyar, angol, olasz, né­met és németalföldi dalok és táncok.) Kibővített Bakfark Consort, művészeti vez.: Benkő Dániel. SLPX 12575. Ism. Deák Mór.= Életlrod. 26. 12., Feuer Mária. « Népműv. 6. 46., Látó János. = ÚjT. 32. 3. 3372. RESPIGHI, Ottorino A láng. Opera 3 felvonásban. Takács Klára, Sólyom- Nagy Sándor, Kelen Péter, Tokody Ilona, Takács Tamara, Pitti Katalin, Magyar Rá­dió és Televízió Énekkara, Magyar Állami Hangversenyzenekar, vez. Lamberto Gar- delli. SLPD 12591-593. Ism. Feuer Mária. « Népműv. 6. 46., Fitt- ler Katalin. = Pari. 8-9. 60-61., Kerényi Mária. = ÚjT. 23. 3„ Tallián Tibor - Peller Károly. « Muzs. 9. 46-48., Várnai Péter. = MHírl. ápr. 12. 6. 3373. ROSSINI, Gioachino: A sevillai bor­bély. Opera két felvonásban. Réti József, László Margit, Melis György, Székely Mihály, Katona Lajos: MRT Énekkara és Szimfonikus Zenekara, vez. Lamberto Gardelli. LPX 1 2625-27. Ism. Váradi László. * Köznév. 10. 12-13. 3374. SALTUS HUNGARICUS. XVIII. szá­zadi magyar tánczene. Budapesti Barokk Vonósok, vez. Kertész István. SLPD 12445. Ism. [ Biernaczky Szilárd ]-biernaczky-. = Kóta. 6. 20., Boronkay Antal - Peller Ká­roly. » Muzs. 1. 46-48., Feuer Mária. = Népműv. 1. 46., [ Fittler Katalin] F. K. = Kr. 5. 37. 3375. SCHUBERT, Franz: C-dúr szimfónia, No. 9. Budapesti Fesztiválzenekar, vez. Fischer Iván. SLPD 12722. Ism. Boronkay Antal - Peller Károly. = Muzs. 6. 46-48., Feuer Mária. = Népműv. 5. 46. 3376. SCHUBERT, Franz: Dalok. Dietrich Fischer-Dieskau (ének), Szvjatoszlav Richter (zongora). [Moskva], [198?], Me­lodia. S 10-14737/38. (Koncertfelv., ké­szült 1977. júl. 2-án és 4-én a Tours-i Zenei Fesztiválon.) Ism.Lindner András. = Mifjúság. 6. 7. 3377. SCHUBERT, Franz : [Nyolcadik ]v 111. (h-moll) szimfónia, („Befejezetlen"); (D- dúr) szimfónia. Budapesti Fesztiválzene­kar, vez. Fischer Iván. SLPD 12616. Ism. Feuer Mária. » Népműv. 2. 46..Fitt­ler Katalin. = Pari. 3. 31 -32., Szántó Péter. = Mifjúság. 13. 37., [Wilheim András]w. A. = HiFiMag. 1 . [l7.]43-44. 3378. SCHUMANN, Robert: Asszonyszere­lem, asszonysors. Takács Klára, Jandó Je­nő (zongora). SLPD 12477. Ism. Tallián Tibor - Peller Károly. = Muzs. 10. 46-48. 202

Next

/
Oldalképek
Tartalom