Vendéglősök Lapja, 1924 (40. évfolyam, 1-24. szám)

1924-12-20 / 24. szám

VENDÉGLŐSÖK LAPJA 5 Popper Mór és Lipót részvénytársaság, Budapest, X, Kőbánya Telefon: &íárüfa kiváló borait a budapesti és kör- Telefon. József 59—78 nyékbeli vendéglősök szives figyelmébe József 59—78 I osztályú szállodában az ágyas szoba után napi 80 aranyfillér, két ágyas szoba után 1 arany­korona. II. osztályú szállodában egy ágyas szoba után naponta 60 aranyfillér, két ágyas szoba után 80 aranyfillér. III. osztályú szállodában egy ágyas szoba napi tuldijazása 50 aranyfillér, két ágyas szobáé viszont 70 aranyfillér. Az aranyfillér rendszer állandó értékű szor­zószámot igényel, amelyet a havi ingadozásokhoz képest esetről-esetre fognak megállapítani. A szor­zószám azonban előreláthatólag sem a 14500 alá nem eshetik, sem pedig 15500 fölé nem fog emelkedni. A fűtési dijakat mindig a szállásutalványo­kon feltüntetett osztályozás alapján kell fizetniük a tiszteknek, sajnos ezúttal sem a szállodák pénz­tárába, hanem a fővároséiba. Ha például valaki egy elsőosztáiyu szállodában harmadosztályú utal­vánnyal lakik, harmadosztályú fűtési dijat fizet. Ezeket az összegeket minden hónap 3-a és 15-e között kell befizetniük a tiszteknek a szállásutal­ványok megváltásakor a székesfőváros beszálláso- lási osztályának a pénztáránál. Budapest főváros aztán természetesen jóval később fizeti ki aztán a szállásolási dijakat, s ez alatt az idő alatt a ka­matveszteség a szállodákat terheli. Mindazok a tisztek, akik a vidéken nem központi fűtéssel ellátott szállodákban vannak el­szállásolva, téli fűtésükről úgy, mint a múltban, az idén is maguk tartoznak gondoskodni. Ha kiváló Tk van szűk. szép KiÄ%ßÄß%^MÄ “sége,hív­ja József 15-13-at. — Elsőrangú mál­naszörp, méz, mák, bab stb. pontosan ház­hoz szállítva kapható. Vaöas Jaltab Budapest, VIII. Dugonics-utca 3—5. szám. Okos ember ha vendéglőt venni, vagy eladni akar a „Vendéglősök Lapjában“ hirdet Krúdy Gyula afférja a vidéki vendéglőkkel Testületi üdvözlés után — támadó cikkek — Nagy meglepetés a szakma körében — Csak félreértés ? Sok romantikus, barokk históriának, regény­nek és kedves elbeszélésnek az Írója, Krúdy Gyula, az idén ünnepelte negyedszázados irói jubileumát. A' világhírűvé lett nyírségi iró, nagy művészi értékek reprezentánsa, egyéni életében is igen érdekes ember. A szónak a legcsekélyebb módon is homályositó értelme nélkül — bizony jó ismerőse nagyon sok vendéglőnek, hangulatos korcsmának Budán, Pesten és a vidéken. Nagyon is érthető volt tehát, hogy a vendég­lős és korcsmáros szakma is szinte több közös­séget érez és tart fönn vele, mint bárkivel kívüle Budapest irodalmi hírességei közül. A 25 esztendős irói jubileum a vendéglős és kocsmáros szakmát is arra indította, hogy testü­leti akcióval csatlakozzék Krúdy Gyula ünneplőinek a sorába. A Jóbarátok köre, vendégíőscsoport lel- keshangu üdvözlőiratot intézett Krúdy Gyulához és több ünneplés központjává is tette a kitűnő irót. Elképzelhető ezek után aztán a vendéglős­ipar meglepetése és kínos megdöbbenése, ami­kor — pár nappal ezek után egy budapesti napi­lap oldalain Krúdy Gyula aláírásával és tollá­ból ezek a sorok láttak napvilágot: A vidéki fogadó elkeseredett lakója. (Utazás Magyarországon 1924-ben.) . . . (És ott voltam a vidéki szállodában.) — A bérszolga olyan rongyos és piszkos, mintha szabadóráiban regényhős volna egy betörő­regényben. Csak hosszas unszolás után nyúl a podgyászodhoz, mert nyilván ez derogál neki. — Méregkeverőnő külsejű szobaasszony gya­nakodva néz végig, vájjon nem azért jöttél-e, hogy hajnalban ellopjad az ágylepedőt? Az úgyneve­zett szobalány az egyik fogadóba egyenesen Mária Nosztráról jött, a másik fogadóból pedig kiseprüzték. — A fogadós, aki bizonyos idő múlva elő­kerül, legelső sorban az ajtóba, vagy a plafonba „Delecta 0 0 hentesáru és konservek. Gyártja a Közép- európai Húsipari R. T. Budapest, X. Füzér-utca 37. sz. Telefon hivó : J. 59—16 Bárminő SaiiiÍAa Villamos borszivattyuk, pincegazdasági gépek javítása. gy/r‘ Q7 iríiü Q FRANK és BERGER vBÄÄ mányu OLSJI Ul\ JuVIlUu Kj£ 3. szám. Telefon: József 74—05. — Gyár: X. kér., Liget-utca 22. szám. Telefon József 60—69 -------

Next

/
Oldalképek
Tartalom