Vendéglősök Lapja, 1909 (25. évfolyam, 1-24. szám)

1909-03-20 / 6. szám

8 VENDÉGLŐSÖK LAPJA 1909. márczius 20. Ktns.NYT?LD9 LE.6J9BB A VÍLÁ69N. KÉszíii : KOCii JENŐ MEÍDÍN6EI^ KÁLYHA BUDAPEST­VI., Szondy-utcza 53. Hazai szénfütésre alkamas szabadalmazott „Jupiter“ kályhák. Fafütéses és köpen kályhákról kívánatra ingven ingyen árjegyzéket küldök. HAACK ANTAL-féle Hirdetmény. A „Kiskunfélegyházi Népbank Részvénytár­saság“ a tulajdonát képező és Kiskunfél­egyháza vasúti főutczáján, aKossuth-utczán lévő „EURÓPA“ szállodát és kávéházat 1910. január 1-től kezdődő 6, esetleg 10 évre újra bérbeadja, melyre ezennel pályá­zatot hirdet. Bővebb felvilágositá-1 nyújt úgy Írás­beli, mint személyes megkeresésre az in­tézet igazgatója ifj. Feuer Béla ur, kinél a I fagylalt, jegeskávé, hidegké- szitmények előállításánál a jég sózására valamint hűtőkészü­lékekhez. Minden felvilágosí­tást és értesítést szóbeli vagy Írásbeli kér- dezősködésre díjmentesen nyújt A Magyar Királyi Sojövedék Yezériigynöksége BUDAPEST, V., Váczi-kőrut 32. sz. Savanyított káposzta befőtt paradicsom, vizes és eczetes uborka és paprikáról kérjen árjegyzéket az ,,Elsö angyalföldi Conservgyár“-tól Buda pest, VI., Figyelö-utcza 16. sz.----------------------'1 'li ttke l. stájer alpesi gyógyfü-gyomorlikör. Ezen a Stájerország alpeseinek legnemesebb és legjobb gyógyfüveiből a leggondosabb páralat utján készített likőr, az emberi belszervezetre való jó behatásának köszönheti a mindig jobban emelkedő szétterjedését; ennek folytán és a rend­kívüli zamatja következtében jelenleg a likőrök kozott az elsőrendű helyet foglalja el. Mint utazási likőr, különösen a tengeren, ezen ital alig nélkülözhető és a gyomrot erősítendő természeténél fogva legmelegebben ajánlható. Rendelmények kéretnek egyenest BRRTUSCHEK ERMŐ úrhoz BUDAPEST, VII., Hungária-körut 15. sz. alá intézni. Cs. k. orsz. szab. likörgyár HAACK ANTAL GRAZ. Alapittatott 1808. evben. pályázati feltételek is megtudhatók. Kiskunfélegyházán, 1909. márczius 16-án. Az igazgatóság. Szilvorium uj! Kitűnő minőségű, 60 hektoliter, kétszer főzött 40—50%-os és 140 hektoliter egyszer főzött 28--30°/0-os eladó ki- sebb-nagyobb mennyiségben. 4 literes posta Demion mintával szívesen szol­gál utánvét mellett PUSKÁS GYULA és törköly főzdéje =:---- TEM ERIN. =-­PE ZSGOGYARTELEPE • • PÉCSETT • • • • BUDAPESTI FŐRAKTÁR: IV., SZÉP -UTCZA 3. TELEFON 10-85.:: Dr. Ángyán, dr. Elischer, dr. Herczel, dr. Kétli, dr. Korányi, dr. Laufenauer és dr. Liebermann egyetemi tanár urak által ajánlott dupla malátasör Szent István védjegygyei a kőbányai polgári serfözö r.-i. készítménye a söripar egyik legjelentősebb vívmánya. Ezen rendkivül kellemes izü üdítő ital egyszersmind kitűnő szer álmatlan­ság, idegesség, emésztési zavarok és étvágytalanság ellen, ajánlható továbbá vér­szegényeknek és lábbadozó betegeknek, valamint a gyengeség különböző nemei ellen, végre igen fontos szoptató nőknél. — Kapható Budapesten minden fűszer- és csemege üzletben. A vidékre a serfőzde maga szállítja. — Budapesti árak: a fogyasztási adóval együtt egy nagy palaczk ipalaczkokon kívül) 40 fillér, egy kis palaczk 32 fillér. QROSSnflNN ADOLF mü, czim és czimer-festgszeti műterem. BUDAPEST, Vili., flGGTcLEKI-UTCZfl 4. SZ. (Ezelőtt VI., Király-utcza 82.) Legszebb és legizlésesebb kivitelű üvegtáblák fa- pléh és vászonczégtáblák, érczbetük, öntött táblák, fal-betűk stb. stb. Képes árjegyzék ingyen és bér­mentve. Alapittatott 1869. Alapittatott 1869 KISZELA ÁGOSTON UTÓDA Első magyar szabadalmazott „HERMES“ utazó bőrönd, útitáska és bőrárugyár BUDAPEST VII., Dohány-utcza 46. szám és Klauzál-utcza 4. szám Honi gyártmány! Honi gyártmány! Elsőrendű, folyékony, száraz SZÉNSAVAT ajánl könnyű 10. 15 és 20 kilogrammos aczéltartányokban a Egyesült Magyar Szénsavgyárak Budapest IX. Soroksári-ut. 30. Pontos kiszolgálás! Pontos kiszolgálás! China és alpaccaezüst szálloda-, kávéház- és vendéglő-felszerelé­sek legocsóbban és legjobb minőségben jótállás melletti „SZANDRIK” ezüstáru-gyár központi főraktáránál Budapest, IV., Semmelweisz-utcza 9. sz. Saját arany- és ezüstbányák. — Gyártelep: Alsó-Hámor (Barsmegye). BOüHEGYI F. borkereskedő. Budapest, V. kerület, Gizella-tér I. szám Pinczgk: Budafokon és V. kerülgt, Dorottya-utcza 8. sz. Ajánlja a legjobb: franczia és magyar pezsgőket, cognacot és likőröket gyári árakon. Belföldi borait az első hírneves bortermelőktől a legjutányosabb áron szol­gáltatja. — Vidéki megrendelések gyorsan és pontosan teljesittetnek. A stájerlaki nyaraló és hegyi gyógyhely r.-t. egész vállala­tát, esetleg csak a vendéglőt, több évre bérbeadja. Megke­resések legkésőbb márczius 10-ig az igazgatósághoz Stájerlakra küldendők. Bériek Cs. és kir. udvari DREHER ANTAL Budapest Városi Iroda: Y1IL, József-otcza 36. és kamarai szállító. SERFŐZDÉJE Kőbányán. Saját palaczk-töltéa. Ajánlja kitűnő minőségű ászok-, király-, márcziusi-, kiviteli márcziusi-, korona- iá la pilseni), maláta-, bajor-, dupla mároziusi- és bak-sörét, Külön loroiwég: dupla maláta kósör kikmókbu. Nagyobb «írmeaByiségei saját jégkocsijaiban szállít.

Next

/
Oldalképek
Tartalom