Rákos Vidéke, 1911 (11. évfolyam, 1-53. szám)

1911-10-22 / 43. szám

8. oldal. RÁKOS VIDÉKÉ 43 szám. Arak Lili Törv. védve. Sérvben szenvedők! Keleti-féle legújabb cs. és kir. szab., sérvkőtőpneumatikusgummipelotával a legtökéletesebb a maga nemében! Egyoldalú ... 12 korona. Kétoldalú ... 21 korona. Orthopädiai miiintézetemben teljes jótállás és legjutányosabb árak mellett készülnek továbbá Műlábak és műkezek a™psS.ak Mellfűiik és egyenestartók fer,dá;rk Járó és támgépek “SÄS?­Hacbötöb köldöksérv és lógóhus ellen. ! !d jKUIUK (Női kiszolgálás.) Gummi - görcsérharisnyák. Kérje ingyen és bórmentve ezernél több ábrával ellátott képes árjegyzéket orvosi sebészműszer .....— gyáros Bu dapest, IV., Koronaherczeg-utcza 17, A Főtiszt, Servita-rend zárdapalotájában. Rákosszentmihály! Takarékpénztár Részvénytársaság Üzlet átköltözködése miatt úti bőröndök és finom bőráruk a legmérsékeltebb áron árusittatnak ki. Kizárólag elsőrangú áruk t Papek József cs. és kir. udv. szállító, bőrönd- és bőráru gyártó. Budapest, VIII., Rákóczi-ut 15. sz. Telefon 65—39. Wadászfegyverét és ne vegyen haszn ne hozassa külföldről vegyen használtat, sem pedig részletfizetésre, mert ez esetekben drága pénzéért silányat és rosszat vásárol! Ajánlunk jótállás mellett és puskamüvesünk által megvizsqált: Kétcsövű Lancaster serétes fegyver, alsókulcs­csal 16 öbn................................. ......... 34.— Ké tcsövű Lancaster serétes fegyver, felsökulcs­csal, 16 öbn.................... ..................... 38.— Jo bb minőségű kétcsövű Lancaster serétes fegy­verek, erős zárszerkezettel, felső kulcscsal 12, 16, 20 öbn.... 60. , 56.-. 65. -. 70.- Ugyanazok Greener-zárral, 60.—, 65.—. 76.—, 95.—, 100.— és feljebb Kakasnéikűli kétcsövű serétes fegyverek, belga, angol vagy német gyártmány 100. — , 126.—, 150.-, 160.—, 190 —, 205. - , 230.— és félj. Ugyanazok tölténykidobóval 285.—, 305.—, 460.— 630.— és feljebb, lövetű ismétlő serétes Winchester-fegyver, 12 és 16 öbnagyság ... _ ......................126.— lövetű önműködő, ismétlő Browning serétes fegyver 12 és 16 öbnagyság .........210.— lö vetű Önműködő ismétlő Sjögren svéd serétes fegyver, csakis 12 öbn. ... _ ......... 200.— lö vetű önműködő ismétlő Winchester golyós­fegyver, 32 és 351 öbn.... ...............120.— Ug yanaz, a legújabb minta 401 öbn. ... 135.— Az árak koronákban értendők! Legnagyobb raktár: golyós é3 madarász­fegyverekben, revolverek és ismétlöpisztolyokban. Iskolai zászlóaljaknak czéllövőfegyverek és felszerelések. A legjobbnak elismert saját készitményü vadász- töltények. — Az angol, amerikai és minden kül­földi töltényeknek magyarországi egyedüli el- árusitóhelye. .\ Puskamüves munkák és átalakítások a legjobban teljesittetnek. Alapítva 1871. Árjegyzék ingyen Figyelmeztetés! a IV., Egyetem-téren fegyver stb ü/letünk nincsen! „Szőnyegház” Telefon 17-16. Budapest, Károly-körut 26. »•>«-«. Mindenemü szőnyegek, függönyök, ágy- és asztalterítők, vasbutorok és gyermekszékek óriási válasz- :: tékban. :s Ezen lapra való hivatkozás mellett 8% engedmény 9 Csabány Antal Budapest, IV" Koronaherceg-utca 6. j* *j úri és női divatáruk raktára Alapittatott 1844-:: Telephon 96-82 j* úgymint kötött kabát, mellény a legújabb mo- ^ deliek, elegáns kivitelben jutányos árak mellett. $¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥ ¥ ¥¥ ¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥ ¥¥ ¥¥*¥¥¥¥¥& 5 harisnya-áruk

Next

/
Oldalképek
Tartalom