Buda és vidéke, 1896 (5. évfolyam, 1-52. szám)

1896-02-23 / 8. szám

Budapest, 1896. (8i BUDA és VIDÉKÉ MISOTtHSZY MAIT fűszer, gyarmatáru, csemege-, bor- és ásványvizkereskedő BUDAPEST, 1. KÉR., ATTILA-UTCZA 50. Árkivonata Süveg ezukor..................................................................................t kg. .42 Koczka-czukor......................................................................................j » Mocca-kávé.......................................................................................| * Gyöngy-kávé ...................................................................1 kg. 2.10 és Ceylon-kávé . . 1 * 2.10 és Cuba-kávé........................................................................1 > 2. és San tos-kávé....................................... 1 kg Rizsa..................................................... ..... 18, 22, 26, 32 Szalámi, kitűnő gyártmány..........................................................1 kg. 1.80 Búza-dara..................................................... Gsászárolaj ..................................................... Pet roleum..................................................... Denaturált Spiritus....................................... Stearin-gyertya ............................................ Űrgyertya ..................................................... .43 2 20 2.20 2.20 2.20 2.20 1.70 1 «' —.16 . . . 1 Lt. —.30 . . 1 » 17 és 18 . . . 1 » 28 és 30 l csomag 38, 40, 44 1 » —.45 Tea ........................................................................1 deka 6, 8, 10 és 12 Rum .......................................1 liter 85, 1 00, 1.20, 1.25, 2.00 és 2.50 Bü<k- és tölgyfa.........................................................., . 100 kg. 1.10 Foros z szén............................. ..................................100 » 1.80 Kitű nő Dreher-féle palaczk-sör. Hamisítatlan gazdasági tej. Egyébb itt fel nem sorolt áruk kiváló finom minőségben előnyös árak mellett. Pontos gyors és előzékeny kiszolgálás. Megrendelt áruk készséggel házhoz szállitatnak. Természetes balatonmelléki borok saját töltésű x/2 és 1 literes palaczkokban literenkint 86, 40 é-i 16 krajezár. Kitűnő búza ós rozskenyór a monori gözsütődéből.----------— Üzlettulajdonosoknak engedmény. c««. ill ?1 WRÁTSCHKO MÁRTON és TASSA hatóságilag engedélyezett villany-be­rendezési vállalata Budapest, II., Fö-utcza 16. Tisztelettel ajáulja mindennemű villanyos berendezéseit u m. villanyos csengők, házi sürgönyök, telefon, villanyos órák, villanyos éjjeli őr ellenőrző készülékeit, villámháritók, villanyos zárak, villany gyógykészülékeket villauyvilágitási és erőátviteli berendezéseket és minden e szakba vágó munkákat. OCOCOOOOOOCOC)<XXXX)OCXXX^ NÉMETH KÁROLY GÉZA VAS- ÉS FÜSZERKERESKEDÉSE (EZELŐTT FREYBEÄGER PÁL FIÓKJA) BUDAPEST, II, SZÉNA-TÉR 1. (BECK LIPÓT ÉS FIA LISZTKERESKEDÉSE MELLETT.) r\ Ajánlja jól berendezett vas- és füszerkereskedését, r\ különösen konyhaberendozési cz&kkek, rudvasak, V tengelyek, szerszámok, szegek és mindennemű vas­áru czikkekben. Minden a legjobb gyárakból. Továbbá czukor, kávé, rizs, tea, rnm, cognac és minden egyéb fűszeráru a legjobb minőségben. Denaturált szesz kimérve. Pontos és előzékeny kiszolgálat, mg* GANZ és TAKSA vasöntöde és gépgyár-részvény-társ. Budapesten. Gáz- és Petrolenm-motorok álló vagy fekvő, egy vagy két hengerrel. Készít: A) gépeket és építési munkákat, teljes malombereadezéseket, vasúti kocsikat és vasúti fölszereléseket, transmissiókat. Speoziálitáaal B) kéragöntvény vasúti kerekek, váltók, zuzómü- vek, hengerek* és ágyúgolyókhoz. Hengerszékek kéregöntetü hengerekkel mind a magas malmászat- hoz, mind pedig a parasztra őrléshez s egész malomberendezések. Facsiszoláshoz, papir- és czelluioza-gyártáshoz való gépek. Vizikereket nagy sikerrel pó ló turbinák. Villamos világítás nagy távolságra is a motortól. Zsilipek, csővezetékek, frictiós kapcsolások, rotatiós dynamométerek . Aczélöntés. ‘A‘ íiflf Ilid íitfi iflti »ÍK Tfltf A KŐBÁNYAI királysorfőző részvénytársaság ajánlja a máris közkedveltségnek örvendő ászok, király, márczinsi, korona és bajor söreit a n. é. közönség figyelmébe. Saját töltésű palaczksörök! VII., Kertész-utcza 40. (Telefon 23 — 96. sz.) városi irodában rendelhetők meg. Megrendelések pontosan foganatosíttatnak. m *! m 3K IK m •• U« *1* *4* *4* *4* *4* *4* *1* *1* *4* *1* *4* »-I-» •'r* *4* *1* *4* át Egy millió korona nyerhető MABYA» OSZTiLY-SORSJÁTlI húzás már márczius 11—14-ig. Ára: 1/1 V2 Vio_______Va0 ___ 8.— ' 10 4.— korona V20 sorsjegy 6. — korona. ígérvények minden húzáshoz. Sorsjegyek a napi árfolyamhoz vagy részletfizetésre 1883. évi XXXI. t. ez. Hí értelmében. 1 drb Magyar vörös kereszt sorsjegy 2 drb Bazilika „ Oü havi öü részletre __ 40 52 — 92 Húzás már márczius 1-én. Előlegek mindennemű értékpapírokra Beimel Lajos . bank- és váltó üzlet fiókja ^ Buda, II. kér., Fő-utcza. 6. szám. Nyomatott Heisler J. kő- és könyvnyomdájában. Budapest, II. Várkert-rakpa.rt lKluseman-félez. s ( ház )

Next

/
Oldalképek
Tartalom