Buda és vidéke, 1895 (4. évfolyam, 1-52. szám)

1895-01-06 / 1. szám

Budopnst. 1895. (81 BUDA és VIDÉKE. Január 6. BERGER ], és társa férfi-szabók t, II, fő-íitcza 1 Lánczhidpalota. Ajánlják legdivatosabb bel- és külföldi kelmékben dús raktárukat. Megrendelések mérték szerint mérsékelt árak mellett és pontosan esz­közöltetnek. GANZ és TARSA vasöntöde és gépgyár-részvény-társ. Budapesten. Gáz- és Petroleum-motorok álló vagy fekvő, egy vagy két hengerrel. Részit: A) gépeket és építési munkákat, teljes malomberendezé­seket, vasutt kocsikat és vasúti fölszereléseket, transmissiókat. Speczialitásai: B) kéregöntvény vasúti kerekek, váltók, zuzómüvek, hen- gerek-és ágyúgolyókhoz. Hengerszékek kéregöntetü hengerekkel mind a magas mal- mászathoz, mind pedig a parasztra őrléshez s egész malom- berendezések. Facsiszoláshoz, papír- és czelluloza-gyártáshoz való gépek. Vizikereket nagy sikerrel pótló turbinák. Villamos világítás nagy távolságra is a motortól. Zsilipek,csővezetékek,frictiós kapcsolások, rotatiós dynamo- méterek. Aczélöntés. Hirdetések BUDA ÉS VIDÉKE részére felvétetnek a kiadó hivatalban I., Várkert-rakpart I. Ungváry László czeglédi faiskolája ré­szére megrendeléseket Szombathy Kálmán Sas­hegy fogad el. A min­ták megérkeztek. Ár­jegyzék ingyen. GHrá.f Sándor VENDÉGLŐJÉBEN (Buda), II. kér. fő-rit 8. szám alatt, mindenkor friss csapolásu PILSENI SÖR a polg. serfőzdéből és DREHER-féle kőbányai sör, !!! ízletes magyar konyha !!! HAZAI BOROK utczai kimérése, — lü literen leiül házhoz szállit- tatik. Étkezési jegyek kiadatnak 2O°/0-al, érvényesek déli és estebédre, SW* Minden pénteken halászlé. SZT.-MARGITSZIGETI ÜDITÓYIZ a legkiválóbb és legolcsóbb bakteria- mentes asztali savanyúviz és eyészsóji-ápoló ital. „AlagHthoz“. Minden vasár- és ünnepnap hang­verseny Kutscher a zongora-művész közreműködésével, pont 10 órakor villanyos zene-egyveleg. Jó italok és ízletes ételekről, valamint előzékeny kiszolgálásról gondoskodva van. Számos látogatást kér Schlaucher Ferencz, vendéglős. Krisztinaváros, az Alagutnál. S íSb. /fői /Slv IMI IMI IMI íTTn IMI ÍMÍI iTuJTTl ÍMÍ; ÍMÍ ll MINUENNLHÍÍ KÉZI MUNKÍDOZ VALÓ KELLEK. BARTL TÓDOR (ezelőtt) OTT L Kitűnő eredménynyel használtatik: Köszvény-, gyomor- és bélbajoknál, garat-, gége-, tüdő- és hólyaghurutnál. Kapható : Legtöbb gyógyszertárban, ás­ványvíz-, ínszerkereskedesben és vendég­lőben. FŐRAKTÁR !§jj] WÉRNÉR ÄDOI, F-nál. (FROM ISTVÁN UTÓDA) Budapest, II-, Battliyány-utcza 3. szám. Telefon 90-97. *<­|| Foherczegi Szt,-Margitszigeti felügyelőség m P H ÉÜ || m II, Bombatér és Plébánia-utcza sarkán, „A ZÖLD VADÁSZHOZ“ ajánlja jól felszerelt raktárát divat-árukban, úgymint: Ing (kizárólag saját készítésű) lábravaló, gallér, kézelő, nyakravaló harisnya, nadrágtartó, keztytí, szövött alsó ruhák stb., továbbá női divat s pipereczikkek. Szfíilt f's mid |if. Függönyök és fehérneműk tisztitó intézete. HOZZÁVALÓ FÉRFI S NŐI SZABÓK RÉSZERE. Némethi Mátyás Vendéglős az »Arany szarvashoz« Buda, I. Attila-utcza 61. Ajánlja újon átalakított helyiségeit, szobák, kocsiszín, istállók stb.-3* Szobák 60 krttól feljebb, se­| Legolcsóbb bevásárlási forrás | élővirágokban! | 111!® A 0 Budapest, II. k. fő-utcza 1. sz. a. élővirágkereskedése 3 elvállal bárminemű üdevirágokból | készíthető czikkekre megrendelése- qj két, úgymint: koszorúkat, csokrokat, 1 virágvánkosokat stb. stb. és egyúttal i| pontos kiszolgálat mellett jutányos :j árakat is biztosit. íl Telefon-összeköttetés. i _ ©@©®©®®@®®®®@@®®® Van szerencsém a t. ez. közönség becses figyelméde ajánlani a krisztinavárosi CASINO-SÖRCSARNOXOT, mely a legújabb kor igényeiuek megfelelően, kényelemmel és fényesen van berendezve. Külön szobák, továbbá bál és hangverse­nyek tartására termek úgy az emeleten, miufc földszinten rendelkezésre állanak. jgy Ma zene! BARABÁS JÓZSEF. IMI] IMI! IMI ■ IMTiIMI IMIllMI IMI IMTTI lt|l Nyomatott Heisler J. kö- és könyvnyomdájában. Budapest, II., Várkerlrakpart 1. sz. (Kluseman-féle ház.)

Next

/
Oldalképek
Tartalom