Erdős F erenc: Forradalom és szabadságharc Fejér megyében 1848-1849 - Fejér Megyei Levéltár közleményei 23. (Székesfehérvár, 1998)

Nemzetőrök, újoncok, honvédelem

szállították a két századot. Lepsény határában Fodor Lajos Veszp­rém megyei szolgabíró üdvözölte a fehérváriakat, akik még aznap Siófokra érkeztek. 163 Székesfehérvár tehát augusztus végén tábor­ba szállította önkénteseit, s hozzákezdett a sorozás előkészítésé­hez is. Nagy Ferenc főhadnagy szabadcsapat szervezését kezdte meg a városban. A hadügyminiszter végül is Zuber Antalt nevez­te ki a nemzetőrök őrnagyává. 164 A megye az előkészületek befejezése után szeptember 7-től fogadta a városi laktanyában az önkénteseket. Csákvár önkéntesei azonnal napidíjukért jelentkeztek, többen nem teljesítették a pa­rancsot, nem vonultak be Székesfehérvárra. A „felfogadottak" sok esetben hiányos ruházatban, „pőre ingben és gatyában" jelentek meg. Az Önkéntesekre Ügyelő Bizottmány felhívása eredményte­lennek bizonyult, mert a megyének kellett ruházattal ellátnia az önkéntesek jelentős részét. Ferdinánd őrnagy sürgette az elkészült köpenyek kiosztását, a betegekhez, gyengélkedőkhöz orvost ren­delt. Szeptember közepéig a mobilizáció ügye azzal haladta meg az önkéntesek számbavételét, hogy egy részük összevonása meg­történt, Hetésy és Köhler nyugalmazott katonatisztek pedig kikép­zésüket megkezdték. 165 Szemere belügyminiszter augusztus 29-én szólította fel a tör­vényhatóságot a hadkötelesek összeírásának megkezdésére. Pázmándy főispánt nevezte ki a sorozás polgári biztosává. A had­kötelesek összeírását teljesítő küldöttség tagjai az anyakönyvek és egyéb adatok felhasználásával számba vették a 19-22 esztendős ifjakat. Sorozásra még nem került sor, ennek ellenére az összeírás nem várt ellenállásba ütközött; a küldöttségek tagjait több hely­ségben elzavarták, meghiúsították feladatuk teljesítését. Telkesek és zsellérek, uradalmi béresek és napszámosok szálltak velük szembe. A parasztmozgalmak időszakában megismert ellentétek, a földesurakkal szemben megmutatkozó gyanakvás volt a fő oka a kirobbant „néplázadásnak". 166 Göböljárás és Hatvanpuszta cselédei vasvillával fogadták az összeírókat. Hercegfalván a pusztákról berendelt zsellérek a kocs-

Next

/
Oldalképek
Tartalom