Fejér Megyei Történeti Évkönyv 11. (Székesfehérvár, 1977)

Életrajzok - Farkas Gábor: Beregi Nándor (1873 – 1944)

BEREGI NÁNDOR 1873—1944 Beregi Nándor 1873-ban született a Bereg megyei Bilka községben. Szülei szegénysorsú földművesek voltak. Mindkét szülő előrehaladott korú volt, amikor Nándor 17. gyermekükként megszületett. Törékeny, gyenge alkatú fiú volt, akit — a család többi tagjával együtt — igen szűkös viszo­nyok közepette neveltek. Kilenc esztendős korában egy vándorkórusnak lett a tagja. Ebben csak gyermekek voltak, és a kórus szervezője, — egy falusi kántortanító — a gyermekekkel szinte az egész Monarchiát bejárta. A gyermekkórust a vezető állandóan egybetartotta, hisz ez jelentette neki a megélhetést. Beregi Nándor 1889-ig tartott együtt a kórussal. Ezután a fővárosba került. Jó zenei képességei folytán a rabbiképző szeminárium növendéke lett, ahol két évfolyamot el is végzett. Nevelői azonban jobb­nak tartották, ha Beregi tanulmányait a Bérkocsis utcai tanítóképzőben fejezi be. A tanítójelöltek igen alapos képzést kaptak, és ezek az évek meghatározóak voltak Beregi Nándor későbbi életútjában. Mórra 1898 őszén került; itt a zsidóiskola tanítója lett. Ez a móri oktatási inátzmény már az előző évtizedekben is szép hírnevet szerzett magának. A két tanerős iskolában nemcsak a hitközség tagjainak fiai, ha­nem a vagyonosabb német polgárok, azután móri iparosok és kereskedők is járatták gyermekeiket. Világias szellemiséget sugárzó oktatási intéz­mény annál inkább is vonzotta a tanulóifjúságot, mert itt igen kultúrált viszonyok voltak, míg a katolikus, a református, a községi iskolák túlzsú­foltak, a tanítási módszerek pedig elavultak voltak. A nagyműveltségű Beregi Nándor a zsidóiskola ilyen pozícióját tovább erősítette. Kezdetben két osztályt tanított, de a háborús években az első négy osztály oktatását végezte. Ezek létszáma 80—100 fő körüli volt. 1904 nyarán Buchler Pinkász móri rabbi közbejárásával Fiumébe uta­zott. Itt megismerkedett Gerlóczi Adolf családjával, akinek férjhez menő lányai voltak. Beregi Nándor Saroltát választotta feleségnek. Az esküvőt Fiumében 1905. május 5-én tartották, majd Mórra utaztak. A konzervatív felfogású lakosság körében feltűnést keltett a csinos és jól öltözött asszony, ezért hamarosan a móri nők körében több irigye is akadt. A fiatalasszony kitűnően zongorázott és énekelt, s több nyelven (olasz, horvát, cseh, né­met, francia, magyar) beszélt. A házasságból négy gyermek született: 1906-ban Janka, 1907-ben Leó, 1909-ben Tivadar, 1910-ben pedig Renáta. Janka fiatalon, 1907-ben meghalt. A két fiú és Renáta elemi iskoláikat Móron végezték; tanítójuk apjuk volt. A család a Wekerle Sándor utca 7. sz. házban (Pisch féle) lakott. A zongora, a sok könyv, folyóiratok, újságok jelezték: művelt emberek élnek a falakon belül. A könyvek között a magyar és a világirodalom kiemelkedő alkotásai voltak, de a

Next

/
Oldalképek
Tartalom