Fejér Megyei Történeti Évkönyv 6. (Székesfehérvár, 1972)

Tanulmányok - Az Aranybulla. A hétszázötvenedik évfordulóján (Közzéteszi: Érszegi Géza)

AZ ARANYBULLA (A hétszázötvenedik évfordulóján) Közzéteszi: Érszegi Géza I. Székesfehérvár városát, Magyarország első királyának, I. István­nak (1000—1038) a sírhelyét és a 16. századig a magyar királyok koronázási helyét idézi emlékezetünkbe a magyar történelem e neve­zetes forrása, amely II. András (1205—1235) magyar király által a Székesfehérvárott tartandó törvénynapoknak az elrendelését is tar­talmazza. Nevét az ünnepélyes oklevelek arany pecsétjéről kapta. A századokon át Magyarország nemesi szabadsága alapkövének tartott Aranybullának mind a hét eredeti példánya (A) elveszett. Az Aranybulla — úgy látszik — a 13. században elvesztette érvé­nyét, miután ugyanis II. András magyar király 1231-ben némi be­toldással és elhagyással megújította azt. Ez az Aranybullát magába olvasztó oklevél (V) nem eredetiben, hanem átírásban — jobban mondva, az átírást tartalmazó oklevél­másolatában — maradt fenn. A következő században, a 14-ben mégsem az 1231-ben megújított oklevelet, hanem az 1222-ben kiadottat nyújtotta be I. Károly (1310—1342) magyar királynak megerősítésére, mint a király nélkül — feltehetően — 1318-ban tartott országgyűlés határozatát, négy magyar főpap, akik a hét példány valamelyikét betűről-betűre le­másoltatták és pecsétükkel megerősítették. A király nem újította meg az Aranybullát. Tagadhatatlan, hogy az I. Lajos (1342—1382) magyar király által 1351-ben átírt (L) Aranybulla szövege az A példányok valamelyikétől származik. Azóta a II. András király által kiadott hét példányból egy sem található meg, Magyarország királyai pedig az I. Lajos király által a saját ünnepélyes oklevélbe szőtt Aranyibulla-szöveget írták át és erősítették meg. Mivel az Aranybulla szövege meglehetősen sok forrásban maradt fenn, ezért azt minden olvasati változatával kiadni nehéz. A közép­kori oklevelek kiadásánál használt számok vagy jelek a rengeteg olvasati változat miatt használhatatlanok, mivel a szöveget teljesen eltakarnák. Ezért az Aranybulla szövegét az egyes kiadók által már alkalmazott módszerrel szeretnők kiadni: az egyes sorokban található megjegyzést igénylő szavakat magyarázatukkal együtt a sorok szá­mának segítségével a szöveg alatt lehet megtalálni-

Next

/
Oldalképek
Tartalom