Fejér Megyei Történeti Évkönyv 6. (Székesfehérvár, 1972)

Tanulmányok - Az Aranybulla. A hétszázötvenedik évfordulóján (Közzéteszi: Érszegi Géza)

Ez a középkori szövegkiadásban eddig még ritkán alkalmazott eljárás némelyek szerint az olvasótól feszült figyelmet kíván. Vajon a más módon kiadott szövegek figyelmetlenül is olvashatók? Nem! Az Aranybulla szövegének kiadásában az a törekvés nyilvánult meg, hogy a fennmaradt források alapján az 1222-ben kiadott hét példány szövege szó szerint helyreálljon, de a helyesírás helyreállí­tására nem lehetett törekedni, mivel az a középkorban nem volt egységes. DE BULLA AUREA (septingentesimo quinquagesimo eiusdem anno) I. Albam Regálém, ubi reliquiae primi regis Hungáriáé, Stephani sancti (regnavit a. M—MXXXVIII) requiescunt et reges Hungáriáé usque ad saeculum post natum Christum sextum decimum erant coronati, memorat fons gestarum Hungaricarum insignis, qui et in se iudicii dies Albae esse celehrandos a II Andrea rege Hungáriáé (regn. a. MCCV—MCCXXXV) ordinatos continet, qui fons bulla aurea de sigillo sollemnium litterarum aureo nominatur. Paria septem originalia (A) bullae aureae, Quae per saecula fundamenta libertatum regni Hungáriáé nobilium esse censebatur, omnia esse deperdita videntur. Bulla aurea anno p. n. C. MCCXXII edita saeculo tertio decimo — uti videtur — auctoritatem suam amisit, quam enim II Andreas Hungáriáé rex anno p. n. C. MCCXXXI quibusdam articulis omissis et additis renovarat­Exemplum (V) litterarum bullam auream transumentium non originale, sed insertum — rectius dicendo — copia litterarum inser­tum habentium exstat. Sequente saeculo id est p. n. C. quarto decimo ne litteras quidem anno p. n. C. MCCXXXI renovatas, sed anno MCCXXII editas ut decretum generalis congregationis absente rege — conici potest — anno p. n. C. MCCCXVIII habitae I Carolo regi Hungáriáé (regn. a. MCCCX —MCCCXLII). ut easdem renovaret, produxere quattuor Hun­gáriáé praelati, qui unum par ex septem ad literam descripserant et sigillis suis roborarant (S). Ne renovavit quidem rex bullam auream­Negari non potest textum bullae aureae, quem I Ludovicus Hungáriáé rex (regn. a. MCCCXLII—MCCCLXXXII) anno p. n. C. MCCCLI litteris suis privilegialibus inseruit (L), ex aliquo pari exemplorum, quae A nominamus, ortum fuisse. Exinde nullum par ex septem a II Andrea rege editis reperiri potest, reges autem Hungáriáé textum bullae aureae litteris I Ludo­vici regis privilegialibus insertum transcripsere et confirmarunit. Cum textus aureae bullae in nonnullis fontibus superfuerit, haud facile is in lucem omnibus cum varus lectionibus edi potest.

Next

/
Oldalképek
Tartalom