Evangélikus Népiskola, 1943

1943 / 1. szám

AZ ORSZÁGOS EVANGÉLIKUS TANÍTÓEGYESÜLET. Megjelenik havonta hangjegymelléklettel. A kiadásért felelős: özv. Kiszely Jánosné. — Előfizetési ára: egész évre 10 P, félévre 5 P. — A lap szellemi részét illető közlemények a szerkesztőséghez, Sopron, az előfizetési díjak az Országos Evangélikus Tanítóegyesület pénztára, Cegléd (42.523. számú csekkszámla), címre küldendők. Lapzárta a hónap 16-án. A lap elfogadása előfizetési kötelezettséggel jár! TARTALOM: ö az égő és fénylő szövétnek vala, ti pedig csak egy ideig akar tatok örvendezni az Ő világosságában. Helbig................................1 Campe és az újabb lélektani irányok. Dr. Garai József .........................2 T essedik útjain.Szafcács György.....................................................................6 M ŰHELYÜNKBŐL: Evangélikus szellem a földrajz tanításában.IVagt/ Lajos. . . 10 MEGJEGYZÉSEK: A magyar ifjúság nyersanyagcsatája................................................14 E GYESÜLETI ÉLET — HIVATALOS RÉSZ: Az Országos Evangélikus Tanítóegyesület 1942. évi titkári jelentése. 15 Zongor Béla 1881—1942. Somogyi Béla...........................................20 Páger Antal és Kerecsenek K’ss Márton. S............... . . . . 20 O rszágos Egyesületünk közgyűlése. «S...............................................21 K ÖNYVISMERTETÉS: A népiskolai Egységes Vezérkönyvek új kiadása. HÍREK: 22 KÁNTORI ROVAT: Mit ergonáljunk a templomban? Peskó Zoltán. 22 Egyházzenei Krónika. P. Z...................................................................24 Folyóiratszemle. P. Z...............................................................................24 V ASÚTI MENETREND Érvényes 1942. november 2-től. Cegléd—Budapest Neme Indul Érk. 719. Szem. 3.16 4.56 749. Szem. 3.21 5.43 729. Szem.* 3.48 6.11 727. Szem. 5.00 7.32 717/a. Szem. 5.39 7.59 707. Gyorsmotor 8.20 9.31 1709. Sebes 8.33 9.56 745. Szem. 11.14 13.35 733. Szem. 15.02 17.34 1711. Szem. 16.14 18.10 Budapest—Cegléd Neme Indul Érk. 712. Szem. 7.42 10.08 1712. Szem. 8.10 9.39 744. Szem. 14.29 16.50 746. Szem.* 15.35 17.55 726. Szem. 16.22 18.56 1706. Sebes 16.40 18.02 706. Gyorsmotor 17.14 18.22 748. Szem. 19.15 21.37 728. Szem. * Vasárnap nett 20.45 i közieké 23.09 dik.

Next

/
Oldalképek
Tartalom