Evangélikus Népiskola, 1930

1930 / 1. szám

Szerkesztői üzenetek T. P. Nyíregyháza. A küldeményeket köszönettel vettem. Természe tesen sorra kerülnek. Csak hadd jöjjön a többi is. Minden jót! Iharosberény. A szép megemlékezést legközelebb közreadom. H. E. Most még nem adhattam neki helyet, de a levélben jelzett cím alatt meg fog jelenni; lehet, hogy már a márciusi számban. Lord Rothermere emlékművének leleplezése Sopronban. Több hely­ről érkezett érdeklődésre röviden közölhetem, hogy az ország-világra szóló ünnepség keretében 57 országos jellegű egyesület, a kormány, a vármegyék, városok képviselőinek és Sopron hazafias lakosságának impozáns jelenlétében folyt le. Az ünnepséget a Magyar Revíziós Liga rendezte. A mi országos egye­sületünk kezdettől fogva tagja a Ligának, tehát mi is kivettük részünket a fe­ledhetetlen ünnepségből. Az elnökség hatalmas babérkoszorút helyezett el az emlékművön, selyemszalagján ezzel a felirattal: „A magyar igazság hirdetőjének az ország evangélikus tanítósága.“ Előfizetőink figyelmébe! Lapunk 36. évfolyamának első számához csekklapot mellékelünk. Ha azok is kapnak, akik már előfizettek, ne dobják félre, hanem tegyék el más alkalomra. Ha pedig egyik-másik számban nem csatoltunk volna, vagy abból kiveszett volna, akkor tessék a postán 1 fillérért csekklapot szerezni és abba csekkszámlánk számát 29.659 beleírni. A költség tehát összesen 1 fillér. A „Postai Megbízási Lap“-ot nem váltották be: Oroszvár, Kas- kantyú, Mezőlak, Mihályháza, Tarros, Irsa, Pálfa, Sámsonháza, Yése, Bánk, Bonnya, Gadács, Gyón, Mórichida, Gerendás, Ajka, Zsebeháza, Torvaj, Tápió- szentmárton, Murga, Terestyénjákfa, Bakonytamási, Farmos, Szügy, Ipolyszög, Győrszabadhegy. — A hála legmelegebb érzetével kell e helyen megemlékezni Öméltósága, főtisztelendő Kapi Béla püspök úrról, aki a „Sajtónap“ offertó- riumából 140.—, a Dunántúli ág. h. ev. Egyházkerületi Tanítóegyesületről, mely 100.—, és Öméltósága, báró Radvánszky Albert egyetemes egyházi és iskolai felügyelő úrról, aki az egyetemes egyház pénztárából 80 pengőt folyó­sított. Jólesett lapunk anyagi bázisának ezen erőteljes alátámasztása, de talán még jobban a legilletékesebb helyről jött teljes elismerése folyóiratunk szintjének, irányának és szellemének. Üdülőházunkra befolyt újabb adomány. Nyíregyházi tanítók végelszámolásképpen 483 P 05 f. Ezzel az 1929. évi adományok végösszege december 31-én 2701 P 20 fillér. * Udülőházunknak átellenében két kis (négyszobás) villa épült. Két nyáron át bérbe vettük, hogy nagy számban jelentkező vendégeinket elhelyezhessük. Miután most már azokra szükségünk nincsen, tulajdonosa mind a kettőt igen jutányos áron eladja. Felhívjuk erre kartársaink és olvasóink figyelmét. Érdek lődőknek sziveseu szolgálunk a szükséges tudnivalókkal.

Next

/
Oldalképek
Tartalom