Evangélikus Népiskola, 1930

1930 / 1. szám

EVANGÉLIKUS NÉPISKOLA NEVELÉS- ÉS OKTATÁSÜGYI FOLYÓIRAT AZ ORSZÁGOS ÁGOSTAI HITVALLÁSÚ EVANGÉLIKUS TANÍTÓEGYESÜLET HIVATALOS KÖZLÖNYE felelős szerkesztő és kiadó : KRUG LAJOS a dunántúli égyházkerületi és országos evang. tanító- egyesület elnöke. A LAP SZELLEMI RÉSZÉT ILLETŐ KÖZLEMÉNYEK, ÚGYSZINTÉN AZ ELŐFIZETÉSI ÉS HIRDETÉSI DÍJAK A SZERKESZTŐSÉGHEZ (SOPRON, FERENC- JÓZSEFTÉR 10) KÜLDENDŐK. ♦♦♦♦ XXXVI. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 1930. ÉVI JANUÁR HÓ ♦♦♦♦ Előfizetési ára: egész évre 10, félévre 5 pengő RéTTtC-ROM WALTER NYOMEA-RArZVÉNYTÁ A8A8Ä6, SORR4DN.

Next

/
Oldalképek
Tartalom