Evangélikus Népiskola, 1913

1913 / 1. szám - A protestantizmus hivatása

14 — Voltaire, Darwin, Haeckel, Büchler, Nietsche stb. régen oda száműzték; talán maguk a theologusok is félretették már őket. Csak kénytelenségből és kenyérkeresetből viszik a templomba — mondják a 20-ik század fiai. De hogy a hit élő és ható legyen, hogy az embert minden cselekedetében irányítsa, a leg­nagyobb szenvedések elviselésére is képessé tegye és boldo­gítsa: ezen, mint elmúlt századok naiv gondolatán, már túl van a művelt emberiség: mondják a modern kor tudományának szintjén haladó, reális elmék. A kik pedig még is beletévednek : azok vallási rajongák, pietisták, vagy, mint mostanában hallot­tam, vallási őrületbe estek. — Szegények! Kerüljétek őket, de ne nevessétek ki; az még sem illik művelt emberhez! — szólnak a hangadó vezérek. ............Hanem azért ti modern emberek, ti reális elmék. t i hangadó vezérek, s ti rajok hallgatók ne örüljetek! A ti örömötök korai. Imé, nézzétek csak meg a ti nagy mesteretek­nek, Voltairnak halálát, aki egész életén át gúnyolta és gyalázta Istent és Jézust. Betegségében az 51. zsoltár jutott kezeibe: „Könyörülj rajtam Isten, a te irgalmasságod szerint, töröld el az én bűneimet!“ „Teremts bennem tiszta szívet, óh Isten!“ Ne vess el engem a te orcád elől!“ Stb. De ezt a vigasztalást már nem tudta Voltaire befogadni. Aggodalmában papot hivatott; majd egy apát s két tanú előtt aláirt egy nyilatkozatot, hogy megtagadja hitetlenségét, s ezt elküldötte a párisi érseknek; — de minden hiába. Azután meg­átkozta hasontó gondolkodású barátait, és orvosának odaigérte vagyona felét, ha még 6 hónappal meghosszabbítja életét. Minden késő volt, s be kellett látnia és éreznie, hogy egész élete a kárhozat szolgálata volt. De hát ez régen volt. Hol volt még akkor az emberi tudomány ? Nos hát itt van a modern emberek mestere. Nietsche, aki miután egész életén át az Isten és a Krisztus ellen tanított: halála előtt 10 esztendeig volt mint súlyos őrült, orvosi kezelés alatt, s utolsó megmaradt sorának minden valószínűség szerinti ér­telme az, hogy Isten felé fordúlt. De ha ennek sem hisztek, higyjetek Darwin munkatársának Wallace Alfrédnak szavaiban, aki a darwinizmus saolgálatában eltöltött hosszú élet után, 87 éves korában, szellemi és testi erejének teljes birtokában ezelőtt két évvel többek között ezeket irta :

Next

/
Oldalképek
Tartalom