Zsedényi Béla: Az eperjesi ev. kollégium nemzetközi sorsa és jogi személyisége (Miskolci Jogászélet Könyvtára 88. Miskolc, 1933)

A Miskolci Jogászélet Könyvtárában megfelent: 1—20-ig teTjedő számú kiadványok felsorolását lásd a régebben megjelent kiadvány számok borítólapjain. 21. A képviselőjelölée. Irta: Zsedényi Béla dr., Miskolc, 1927. 24.1. 22. Becsület-védelmi irányok a büntetőjogban. Irta: Putnoki Béla dr., Miskolc, 1927. 80. 1. 23. A csehszlovák állampolgárság és községi illetőség magyar vonatkozásaikban. Irta: Szontagh Vilmos dr., 1927. 56. 1. 24. A tömeglélektan aktuális kriminalaetiologiai tanulságai. Irta: Kéthely Sándor dr., Miskolc, 1927. 80. 1. 25. A protestáns egyházak iskolafentartási autonomjogát ért sé­relem. Irt: Szontagh Vilmos dr., Miskolc, 1927. 18. 1. 26. A miskolci jogakadémia létkérdése. Miskolc, 1927. 44. 1. 27. Az egyházak szerepe a főiskolai oktatásban. Irta: Hacker Ervin dr., Miskolc, 1927. 6. 1. 28. Kriminalitás és bevándorlás. Irta: Hacker Ervin dr., Miskolc, 1927. 8. 1. 29. Visszaemlékezés a Kossuth Lajos sárospataki diákságának , százados évfordulóján. Irta: Finkey Ferenc dr., Miskolc, 1928. 20 1. 30.A vacuum iuris. Irta: Zsedényi Béla dr., Miskolc, 1928. 35. 1. 31. Heller Farkas gazdaságtudományi rendszere. Irta: Surányi­Unger Tivadar dr., Miskolc, 1928. 15. 1. 32. Az állami és társadalmi rend hatályosabb védelméről szóló törvényről (1921:111. t.-c.). Irta: Perjéssy Mihály dr., Miskolc, 1928. 193. 1. 33. Beszámoló a miskolci joghallgatók büntetőjogi tanulmányútjá­ról. Irta: Schwartz Béla, Miskolc, 1928. 13. 1. 34. A kor kriminalaetiologiai jelentősége a bevándorlás szempont­jából. Irta: Hacker Ervin dr., Miskolc, 10. 1. 35. A római kúria. Irta: Majoros István Zoltán dr., Miskolc, 32. 1. 36. A nemzetiségi jogvédelem statisztikai jelentősége a kisebbségi jogvédelem számára. Irta: vitéz Nagy Iván dr., Miskolc, 1928. 26. 1. 37. Jegyzőképzés és a jogakadémiák. Irta : vitéz Nagy Iván dr. Miskolc, 1928. 9. 1. 38. Nemzetgazdaságtan és yilággazdáságtan. Irta: Surányi-Unger Tivadar, Miskolc, 1928. 13. 1. 39. Kriminológiai adalékok. Irta: Hacker Ervin dr.. Miskolc, 1928. 15. 1. 40. A teljesités foglamának kialakulása a római jogban. Irta: Sztehlo Zoltán dr., Miskolc, 1928. 17. 1. 41. A merxplasi dépôt de mendicité. Irta: Hacker Ervin -Ír., Miskolc, 1928. 15. 1. 42. „Börtönügyi jog" a gyakorlatban. I rta: Hacker Ervin dr. Miskolc, 1928. 17. 1. 43. Kamatproblémák. Irta: Varannai István dr., Miskolc, 1928.18.1. 44. A büntetőjogtudomány jövő feladatai. Irta: Hacker Ervin dr., Miskolc, Í928. 8. 1. 45. A városi polgárok vérdija Werbőczynél és a budai jog. Irta: Váczy Péter dr., Miskolc, 1929. 10. 1.

Next

/
Oldalképek
Tartalom