Zsedényi Béla: Az eperjesi ev. kollégium nemzetközi sorsa és jogi személyisége (Miskolci Jogászélet Könyvtára 88. Miskolc, 1933)

AZ EPERJESI EV. KOLLÉGIUM NEMZETKÖZI SORSA ÉS JOGI SZEMÉLYISÉGE*) IRTA: ZSEDÉNYI BÉLA dr. jogakadémiai ny. rendes tanár, egyetemi m. tanár 1933 Ifj. LÜDVIG ISTVÁN KÖNYVNYOMDÁJA MISKOLC TELEFON: 8-82

Next

/
Oldalképek
Tartalom