Schmidt János: Német telepesek bevándorlása Hesszenből Tolna-Baranya-Somogyba a XVIII. század első felében. Győr 1939.

BEVEZETÉS

4 alapján a legtermészetesebb felosztásul munkánk számára a kö­vetkező kínálkozott: I. A telepesek otthoni sorsa, mint kiván­dorlásuk oka. A tolna-baranya-somogymegyei gazdasági és né­pességi viszonyok, mint amelyek lehetővé tették a bevándorlást. II. A ki-, illetve bevándorlás. III. Hol telepedtek le hesszeni pro­testánsok, a telepítő földesurakról és birtokaikról, a telepítés feltételei. IV. A telepesek származása, egyes telepes családok szár­mazásának kimutatása.

Next

/
Oldalképek
Tartalom