Breznyik János: A Selmecbányai Ágost. Hitv. Evang. Egyház és lyceum története 16. sz. (Selmecbánya, 1883)

Harmadik fejezet: - Egyházi viszonyok 1528-1600-ig

gelegener zeit vou den Gesandten wol vernehmen. Jelen­tik továbbbá, hogy a városoknak 2000 frtot csakugyan le kell fizetniük stb. A király rosz véleménye a bánya­városokról s papjaikról, ezeket nem kissé bántotta, de más felöl sem hagyattak háborítatlan. Az eretnek tanok terjesztésére eretnek könyvek is szolgálván, az érsek jónak látta a zniováraljai cikkek 4-ik pontja értelmében azok eltávolítása iránt is intézkedni s a visitatoroknak meghagyta, kobozzák el, hol olyanokat találnak. Scha­den János korpona városi jegyző értesíti 1559 Nov. 28-án Cubiculariust egy bizalmas levélben, hogy ily visi­tatort ő is várhat. S(alutem) Erwürdiger, günstiger, lieber Herr Ulrik. Es ist meinen Herren — a tanács­belieknek — von einem guten freund ein Schreiben im vertrauen zukommen, darin er anzeigt, dass ein Comnii­sar, Pécsi Gáspár, genannt, ins Altsohl ankommen sei die Lutherischen Bücher zu visitiren. Haben derohalben meine Herren mir befohlen, Euch sammt den Euren collegis zu warnen, ob es vielleicht Euch unwissentlich ist. Wo aber E. W. etwas davon erfahren hätt, da Ihr in uächstverschineiiHn Tagen all' da (Zólyomban) gewe­sen seid vom Herrn Balaschi, (bányavárosi kapitány volt, Zólyomban lakott, evangelikus) ist unser Bitt, wollet uns solches auch im Vertrauen offenbaren, auch daneben zu wissen thun, was Euer Rath in dem sei, wie wir uns darin halten sollen, damit wir communi consensu alle übereiustimmeten. Bittend dazu, wollet mit Zeiger dieses Briefes Antwort schreiben, welches ich sammt meinen Herrn alle Zeit wieder zu verschulden willig und bereit sein will. Hiemit Gott dem Allmächtigen befohlen. Datum Carponae 28 Novern. Anno dni 1559 E. W. williger alle Zeit Johann Schader. Cubicularius e levélre válaszul saját kezűleg rövideu, de vellőseu ezt írta : M e i u e r Bücher will und kann ich keines mit gutem Gewissen verbergen. Ulricus." A mivel eléggé világosan kijelenté, ha a visitatornak tetszik, jöjjön, és nézze meg könyveit. Jött-e, nem tudni, de hogy Besztercebányán a könyv-árusoktól is elszedték

Next

/
Oldalképek
Tartalom