A rozsnyói ágostai hitv. evang. egyház temploma 100 éves felszentelésének 1886-os emlékünnepe. Rozsnyó 1887.

AZ ISTENITISZTELET RENDJE

AZ ISTENITISZTELET RENDJE. Az istentiszteletet megelőzőleg f. évi november 28-án advent első vasárnapján: 1. Keggeli 8 órakor az Ur szent vacsorája fog kiszolgáltatni melyhez első sorban a presbyterek, azután a többi hivek s végre a lelkészek járulnak. 2. A rendes istentisztelet az Ur szent vacsorájának végezlé­vel 9 órakor veendi kezdetét a 134-ik énekkel, melyet Czékus István püspök az oltár elől kezd meg; erre következik az oltár előtti liturgia, azután pedig az 528-ik ének, melynek végeztével az ünnepi emlékbeszédet Czékus István püspök tartandja. 3. Az ünnepi beszéd végeztével, két versből álló karének énekeltetik, melynek zengedezése alatt Kraus,': Lajos segédlelkész lép az oltár elé és elolvassa egyházunknak Krmnarcsik Károly tanár által kidolgozott történelmit. 4. Az egyház története elolvastatván a 340-ik énekből egy énekvers énekeltetik, mely után Czékus István püspök lép az oltár elé a két segédlelkész kíséretében és végzi az egyház 70 éven felöli tagjainak megáldatását, kik mindjárt az istentisztelet kezde­tén az oltár előtti székeken foglalnak helyet, mire egy buzgó ima mondatván, a 340-ik ének 2-ik versének eléneklése után a gyü­lekezetre az ároni áldás adatik és a 340-ik ének 3-ik versének eléneklésével és az egyházra tartandó oííertoriummal az istentisz­tisztelet befejeztetik.

Next

/
Oldalképek
Tartalom