Dunántúli evangélikus egyházkerület területén lévő politikai községeknek egyházközségekre és missiói körökbe való beosztása 1897

tfM A dunántúli ág, hitv. evang. egyházkerület területén levő politikai községeknek a zsinati törvények 27-ik §-a értelmében egyházközségekbe és missiói körökbe való beosztása. (Elfogadtatott a Pápán, 1897. évi augusztus hó 25. es 26-ik napján tartott egyházkerületi közgyűlésnek 328. jegyzőkönyvi pont alatti határozatával.)*) Soproni felső egyházmegye. I. Ágfalva. Lélekszám: 1343, Bánfalva 1140, Lépesfalva G29, Kertes —, Marezfalva 8, Nádasd 1, Somfalva —. Összesen 3121. IT. Balf 684, Boz —, Endréd 7, Eszterliáza 12, Hegykő 1, Hidegség —, Homok —, Kis-Czenk 4, Kópháza 3, Nagy-Pe- reszteg —, Petőháza 2, Pinnye 5. Sarród 3, Szécsény —, Süttőr —, Széplak 4. Összesen 725. III. Csáva 828, Alsó-Pulya —, Alsó- és Felső-Bamocsa —, Bónya —, Doborján —, Derecske 7, Dörfel 3, Felső- és Közép- Pulya 6, Kis- és Nagy-Báránd 3, Kárló —, Kőhalom 1, Kukerics —, Ligvand = Langitó —, Loók —, Nyujtal —, Ostoros —, Répczefő —, Weigraben —. Összesen 848. IV. Hurka 1072, Alsó-Péterfa —, Ha,rácson 3, Hasfalva —, Küllő —, Nagy-Czenk 17, Német-Keresztur 16, Nyék 8. Ösz- szesen 1116. < V. Kahold 410, Czundra 139, Császárfalu —, Felső-Péter- falva 332, Hársfáivá 71, Kis-Ujfalu —, Lakfalva —, Lákompak 14, Landzsér 1, Mézverem 193, Riczinger 8, Szent-Márton 3, Szikra —, Veperd 586. Összesen 1757. *) Jegyzet. A puszták, melyek az 1889. évi kér. határozat szerint egyházi beosztás tekintetében követik azon községet, a melyhez politikailag tartoznak, itt külön nem említtetnek. A puszták közül külön csak azok soroltatnak lel, melyeket ezen szabálytól eltérőleg kellett egyházi szempontból beosztani.

Next

/
Oldalképek
Tartalom