Dunántúli evangélikus egyházkerület területén lévő politikai községeknek egyházközségekre és missiói körökbe való beosztása 1897

- 2 YI. Locsmánd 851, Franko 1, Füles —, Gyiróth —, Elas- trom 2, Malomház —, Micske 3, Pervány —, Udvard 3. Ösz- szesen 860. VII. Medgyes 1063, Rákos 20. Összesen 1083. VIII. Buszt 609, Fehéregyháza 2, Fekete város 4, Oka 1, Oszlop —, Sércz 3, Széleskut 1, Szent-Margita 11. Összesen 712. IX. Petőfalva 534, Borbolya 250, Felszerfalu 20, Fraknó 4, Nagy-Marton 42, Lajta-Szt-Miklós 11, Ottóvá 4, Pecsenyéd 25, Rétfalu 4, Siklós —, Stodra 4, Tormafalu 2, Újtelek —, Zemenye 3, Összesen 903. X. Sopron 8890, Alsó-Kismartonhegy 3, Büdöskut 1, Czin- falva 5, Darázsfalva 1, Felső-Kismartonhegy 17, Kis-Marton-Vár- alja 11, Kis-Marton város 79, Kis-Hőflány 3, Klimpa 2, Lajta- Pordány —, Lajta-Ujfalu 57, Lorettom —, Nagy-Hőflány 1, Stóczing —, Szárazvám 5, Szarvkő 7, Szt-György —, Vimpácz —, Völgyfalu 1, Vulka-Pordány 3, Zarány —. Összesen 9086. Soproni alsó egyházmegye. I. Beled 1235, Czirák 1, Edve 165, Keczöl 26, Páli —, Vásárosfalu 160, Vicza 1. Összesen 1588. II. Bük (Alsó, Felső, Közép) 927, Alsó- és Felső-Szeleste 79, Beő 4, Gour 97, Lőcs 100. Összesen 1207. III. Farád 746, Acsalag —, Barbacs —, Bogyoszló 11, Csorna 53, Dör —, Jobaháza 302, Szárföld —, Tamási 35, Veszkény 2. Összesen 1149. IV. Nagy- Geresd 319, Berakalja-Tompaháza 299, Cliernel- háza 1. Csáford 20, Csér 132, Damonya 6, Iván 14, Jánosfa 56, Kis-Geresd 188, Mesterháza 135, Nemes-Ládony 225, Pór-Ládony 199, Répcze-Szemere 157, Répcze-Szent-György 36. Összesen 1787. V. Nemes-Kér 225, Alsó-Szopor 132, Család puszta 3, Csapod —, Dasztifalu 7, Ebergőcz —, Egyházasfalu Felső- Ság 108, Felső-Szopor 260, Horpács 3, Kövesd 5, Lédecz 1, Lozs 7, Makkos-Hetye 32, Muzsaj —, Német-Lövő 19, Rojtok 3, Simaháza 42, Völcsej 12. Összesen 859. VI. Szakony (Alsó és Felső) 545, Csepreg 55, Gógánfa 1, Gyalóka 13, Gyüleviz 5, Káptalan-Vis —, Keresztény —, Nemes-

Next

/
Oldalképek
Tartalom