Bányakerületi evangélikus superintendentiának egyházi név-tára 1840

Az 1839dik cszt. aug. 28. az Ágostai Evang. Bá­nyakerület részéről tartatott Egyházi Gyűlés Jegyző­könyvének kivonatja. XXXIII. A’ múlt évi kerületi Köz Gyűlés 27ik pontjának következtében, miután a’ hogyan ? miilyen költségen? melly nyelven?és kinek szerkesztetése alatt? kiadandó egyházi névköuyv felett hosszas tanácskozás támadott volna: az lett a’ megállapodás, hogy a’ Du­nántúli egyházi kerület példájára az ezen Superintenden­tia! illető névkönyv, a’ kerületi pénztár költségén, ma­gyar nyelven adassék-ki f a’ szerkesztőséggel ’s a’ mun­kának közrebocsátásával pedig, Superintendens úr’ feiü- gyelésc alatt, Székács József pesti pap bizatott-meg. I Kiadta WCdvi Illés »Idáin a’ fentisztelt kerület világi Jegyzője.

Next

/
Oldalképek
Tartalom