Az ág. hitv. ev. egyház Egyetemes Névtára 1913.

Q© ÉJ II. 1. Harsdnyi István ; év. Gál János ; f. Biiky György id. III. akv. 1910. Szórványok : Aknaszlatina 5, Alsószinevér (Szinevér) 95, Bus­tyaháza (Falu-Bastyaháza) 36, Felsővisó 70, Dolha 82, Orholcz 62, Hosszumező 12, Huszt 56, Körösmező 70, Nagylocskó 10, Róna­szék 15, Rahó 40, Técső 28, Terebesfejérpatak (Trebusa-Fejér­patak) 25, Urmező 32 és a várm. többi összes községei. 5. 3Ierészpatak (Mernyik) ae., 1782, Zemplén vm. varannói j. u. ^ + Q© Varannó, u. ® Varannócsemernye, 6 • II. 1. Lö­rincz János ; t. Duchaj György év. ; f. \ ferner Gyula ügyv. III. akv. 1831. Leányegyházak : Alsókomarócz (Komarócz) 3 ; Felső­mihályi (Mihalkó) 5, II. t. Hildák János ; Nagykőpatak (Kvakócz) 7 ; 1 a p o 1 y i z s é p 6, ^ II. t. Dinda Mihály ; Va­rannó 7. Szórványok : Tapolybánya (Tót-Jesztreb) 4, Császártanya (sem az O. H. N.-ban, sem az O. K. T. Bj.-ben nem fordul elő) 4, Krucsó (Sáros vm. girálti j.) 5, Stropkó 40. ti. Nagybánya ae., 1547, rtv. Szatmár vm. ^ €3© É0 6 II. 1. Révész János ; év. Alexy Kornél ; f. Szabó Adolf ny. erdőig., mf. Fülöp Andor. III. akv. 1786. Szórványok : a nagybányai, szinérváraljai, nagysomkuti, ma­gyarláposi, avasi, szilágycsehi járások községei. 7. Nagykároly ae., 1808, rtv. Szatmár vm. ^ + €3© ä Ô • II. 1. Redei Károly ; t. Nagy Sándor év. ; f. Plachy Gyula kir. tano. pü.-ig., mf. Csipkés András tkp. ig. III. akv. 1808. Szórványok : Bihar vm.-ből : Érmihályfalva, Értarcsa, Ér­semjén, Gálospetri, Ottomány, Piskolt, Szalacs. Szatmár vm.-ből : Börvely 8"28, Csomaköz 12 35, Dobra 46-91, Domahida 11-12, Érend­réd 23-56, Érkörtvélyes 27*08, Géres 38*84, Királydarócz 2974, Kis­szokond 5978, Mezőterem 874, Nagymadarász 2911, Nagymajtény 15-32, Penészlek 30-9 1, Szaniszló 14'92; Szil ágy vm.-ből: Ákos, Alsóegregy (Mogyoregregy), Czigányi, Dabjon, Egrespatak, Érgirolt, Érkávás, Érmindszent, Érszentkirály, Érszőllős (Nagy-Paczal), Kegye, Kémer, Kraszna, Krasznahorvát, Magyargoroszló, Nagyderzsida, Nyir­sid, Pele, Sarmaság, Szilágybagos (Bagos), Szilágyerked (Erked), Szilágykövesd, Szilágysámson, Szilágysomlyó, Szilágysziget, Szol­nokháza, (Szolnokpaczalusa), Tasnád, Tasnádcsány (Csány), Tas­nádszántó, Ujnémet, Zálnok, Zilah, Zsibó. 8. Nagy-Tárad ae., 1812, thjfv. ^ + €3© M Ô • II. 1. Ma­terny Imre ; t. Polgár József év. ; f. Korbély József főmérnök. III. akv. 1801. Fiókegyházközség : Váradszőllös (Peczeszőllős) 3. í). Nyárasdomb ae., 1832, kk. Bereg vm. Iatorczai j. u. ^ + Ä Frigyesfalva, Ô II. 1. Augusztinovics Győző év. ; f. Kunsch Mátyás urad. erdöfiigy. III. akv. 1832.

Next

/
Oldalképek
Tartalom