Az ág. hitv. ev. egyház Egyetemes Névtára 1913.

Munkács le., ae.-tól 9 km. Szórványok : Frigyesfalva 1, Szentmiklós (Beregszentmiklós) 11, Szoly va 26, Volócz 54. 10. Nyiregyháza ae., 1753, rtv. Szabolcs vm. ^ » Ó • 26. II. 1. Geáuly Henrik, az egyhker. püspöke (1. ott), Paulik János, sl. Krcsméry Gyula, egy állás üresedésben. Iskola: Iskola­széki ein : Prok Gyula dr. ügyv., egyházközségi és tiszakerületi ügyész. I. Városi isk. tanitók: Bêler Gusztáv, Droppa Ede, Fazeka János, Gábrieny Sámuel, Kis István h. t., Kubacska István, Ma­csánszky Lajos, Nanárássy Aurél, Neumann Jenő, Oszwalá József, Palaky Lajos, Prisztanka Lajos, Pelrikovits Pál, Ruhmann Andor ig.-t., Smiczer Ágoston, Sloll Ernő, Szabó Endre, Tolnai Pál, Imre Anna, Kovácsi Gyuláné özv. kézimunka-tnök, Szabó Endre ifj. s.-t. II. Tanyai isk. tanitók: Aczél Sándor, Bercsényi Pál, Boczkó Elek, Dobisz Lajos, Estók Károly, Huray Gyula, Kemény Péter, Ország Gábor, Pál Sámuel, Piovarcs Gyula, Prékopa István, Rolkó Gyula, Sipkái György, Scholtz Ottó, Szekeres Pál, Szlaboczky Pál, Szolár Pál, Sztatkievitz Gyula, Takács János, Thaisz Kálmán, Tö­rök Lőrincz. Év. Zsák Endre, egy állás üresedésben; f. Ballajenö, mf. Leffler Sámuel. Leányegyházak : Érpatak (Hugyaj) 19, G e s z t e r é d 25. Szórvány: a szabolcsi misszió. 11. Pazdics ae., 1654, kk. Zemplén vm. nagymihályi j. ^ u. + Q© gp Nagymihály, á • 2. II. 1. Kozlay József ; t. Petri­valászky Károly év. ; f. Loykó Imre. III. akv. 1747. Leány egyházak : Karaszna (Krásznócz), ae -tói 3 km., Ô • II. t. Mathern Róbert ; S á m o g y, ae.-tól 5 km. Fiókegyházak : Berettő 11, Lask 2-5, L a s z t o m é r 8, Hór 8, Morva 8, Mocsári-5, Kohány 14, Nagymihály 6-5, Visny ó 21. Szórványok : Zemplén vm.-ből : Bánócz 7 5, Falkus 13, Nátafalva 14, Márk 15, Lazony 10, Málcza 17, Bonya (sem az 0. H. N.-ban, sem azO. K. T. Bj.-ben nem fordul elő) 51, Rákócz 11, Parnó 19, Pelejte 23, Tőketerebes 16, Turaujfalu 10, Tura 105, Vécse 13, Vásárhely 51, Zemplénszuha (Szuha) 5; Ung vm.-ből: Tarna 12, Rebrény (Rebrin) 14, Pályin 16, Zalacska (Kis-Zalacska) 13, Vinna (Vinna-Banka) 15. 12. Sátoraljaújhely ae., keletkezett a XVI. sz.-ban, a XVII. sz.-ban elenyészett; ' 1792—1889. Tokaj leányegyh., 1889—1893. társegyh., 1893-tól önálló missziói ae., rtv. Zemplén vm. ^ + Q© Äl ^ II. I. szentgyörgyvölgyi Dómján Elek ; év. Kiss Sándor áll. tó.; f. Hönsch Dezső. III. Nagykázmér le., ae.-tól 18-04 km., 1897. Szórványok : A b a u j-T orna vm.-ből : Filkeháza 24 56, Fü­zérradvány (Radvány) 23*66, Kisbozsva 2.5-06, Kishuta (Sompatak­Kishuta) 20-88, Kovácsvágás 18-17, Vágáshuta (Kovácsvágáshuta)

Next

/
Oldalképek
Tartalom