Ruttkay Sándor: Evangéliomi közös Istentisztelet. A hegyi beszéd magyarázata és Palesztina rövid földrajza - Iparostanonczok és ismétlősök számára (Salgótarján, 1901)

Előszó

ElŐSZÓ­Jelen munka, kiegészítő földolgozása azon tananyagnak, melyet részeiben „Vallástan“, „Egyháztörténet“ ás „Confirmátlói oktatás“ czímű tankönyveimben {eldolgoztam, s mely a népiskolák elemi- és ismétlő osztályai számára meg van alapítva E fűzet leírja az evangeliomi közös Is­tentisztelet helyét, idejét, módját s eszközeit (Biblia, ima s énekes könyvek.) Függelékül közli a pericopákat, Palesz­tina vázlatos földrajzát és a hegyi beszéd (Máté 5. 6. 7.) részletes magyarázatát Gneis nyomán. Úgy vélem, hogy ez igénytelen művem­mel hiányt pótoltam, s készséggel beismert fogyatkozásai daczára is üdvös hatást érek el vele — a hitoktatás parlag mezején. Salgótarján, 1901. szept. 9. Szerző.

Next

/
Oldalképek
Tartalom