H. Hubert Gabriella: A régi magyar gyülekezeti ének (Budapest, 2004)

I. A 16-17. századi magyar nyelvű protestáns éneklésről tanúskodó források

Ν17 - Keresztúri Demeter 1660-as naplója - Ref. - Idézve: Kari Albrich 91 közlése alapján N17A - Püspökválasztó jegyzőkönyv - 1669 - Evang. - Idézve: MPEA, 5 (1906) alapján N17B - Bodrogkeresztúri vizitációs jegyzőkönyv - 1669 - Ref. - Idézve: Barna József közléséből 9 2 N18/1-II - Kocsi Csergő Bálint: Narratio brevis - 1676 - Ref. - Idézve I: 93 Bod Péter fordításában és idézve II: MPEA, 1 (1902) alapján N18A - Felvinczi György: Epigramma... (kézirat) - Unit. - 1679 - Idézve: 94 Várfalvi Nagy János közlése nyomán Ν19 - Comenius, Johannes Arnos: Orbis sensualium pictus... (Szilágyi Ben­jamin István fordítás) - Ref. fordítás - 1685 - RMK I. 1339 N19A - Tótfalusi Kis Miklós: ... Mentsége - Ref. - 1698 - Idézve: Gyalui Farkas kiadásából 9 5 N20 - Győri gyülekezet 1699-es rendtartásának kántorokra vonatkozó utasí­96 tása - Evang. - Idézve: Kovács Géza adata alapján N21 - Veresegyházi Tamás hibajegyzéke - 17. sz. - Ref. - Idézve: Révész Imre művéből 9 7 N22 - A Kolozsvári Unitárius Kollégium naplója (kézirat) - 17. sz. - Idézve: 98 Rennerné Várhidi Klára közléséből I. 8. Katolikus források a protestáns éneklésről Ε csoportba olyan másodlagos források tartoznak, amelyek vagy a gyülekezeti 99 és szertartási éneklésre hoznak egykorú katolikus adatot, vagy a hitvita során 9 1 Archiv des Vereines für siebenbürgische Landeskunde, Neue Folge 19. Bd. (1884). A cikk kiegészíti a ZOVÁNYI Jenő, i. m.. 365. lapján található adatot. 9 2 BARNA József, 1860. 9 3 Kősziklán épült ház ostroma, kiad. SZILAGYI Sándor, Lipcse, 1866. 9 4 VÁRFALVI NAGY János, 1871. 9 5 Kolozsvár, 1902. 9 6 L. BÁRDOS Kornél, 1980. 9 7 RÉVÉSZ Imre. sen., Debrecen, 1866. 9 8 RENNERNÉ VÁRHIDI Klára, 1985. 83-94. 33

Next

/
Oldalképek
Tartalom