Evangélikus Élet, 2004 (69. évfolyam, 1-52. szám)

2004-04-11 / 15. szám

16. oldal-2004. ÁPRILIS 11. Evangélikus Élet HÍREK • ESEMÉNYEK • KÖZLEMÉNYEK A ferencvárosi evangélikus gyülekezet­ben április 7-én (nagyszerdán) este 8 órakor lamentációs istentisztelet lesz, mely egyben a gyülekezet kántorának, Simon Barbarának a liturgikus diploma­alkalma is. Helyszín: a gyülekezet ideiglenes temploma (Budapest IX., Gát utcai római katolikus templom). Passiótörténet-járás lesz az egyetemi gyü­lekezet szervezésében április 9-én (nagy­pénteken) a pesthidegkúti repülőtéren. Bő­vebb információt Rozs-Nagy Szilviától lehet kérni a 20/806-3626-os telefonszámon. Nagyszombaton naplementétől (18 órától) vasárnap napfelkeltéig (kb. 5 óráig) virrasz­tást tartanak az egyetemi gyülekezetben (Bp. XI., Magyar tudósok körútja 3.). Nap­felkeltekor feltámadási istentisztelet kereté­ben keresztelőre és konfirmációra kerül sor. Az alkalmakra mindenkit szeretettel várnak. Nagymányokon a templom szentelésé­nek 10. évfordulóján, 2004. április 17- én (szombaton) 14 órától ünnepi isten­tiszteletet és fogadást tartunk, amelyre mindenkit sok szeretettel várunk. A gyülekezet presbitériuma A Bethánia CE Szövetség 2004. április 24-én 10 órai kezdettel tartja tavaszi orszá­gos csendesnapját és - ennek keretében - éves rendes közgyűlését a Belső-józsefvá­rosi Evangélikus Egyházközség templomá­ban (Bp. VIII., Salétrom u. 5.). Alkalmunk­ra szeretettel hívunk minden érdeklődőt. Az Alberti Evangélikus Általános Isko­la 2004. szeptemberi kezdéssel keresz­tény elkötelezettségű tanárokat keres a következő tárgyak oktatására: magyar, an­gol, technika, számítástechnika, földrajz. Érdeklődni az 53/370-448-as telefon­számon az iskola igazgatójánál lehet. Német nyelvtanfolyamon vehet részt egy fiatal lelkész (40 éves korig) 2004. augusztus 24. és szeptember 20. között Erlangenben a Martin-Luther-Bund szervezésében. Jelentkezni 2004. április 20-ig lehet az Északi Egyházkerület Püspöki Hivatalában (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 24., tel.: 1/394- 2448, 1/394-2335). Zsidó-keresztény-iszlám vallástudo­mányi előadások a Keresztény-Zsidó Társaság szervezésében 6 szemeszter­ben szent könyvek eredeti olvasásával (www.kzst.hu). Jelentkezés: Bp. VII., Wesselényi u. 17. IV. hétfő-péntek 9.00-18.00. Tel.: 1/413-3550. Ötéves a Révfülöpi Evangélikus Ok­tatási Központ. Rendkívüli kedvez­mény: április 15-18. között napi 1000 Ft-ért lehet megszállni teljes el­látással ! Érdeklődni és jelentkezni a 87/464-107-es telefonszámon lehet. Újságunk honlapja az interneten: www.evelet.hu EVANGÉLIKUS ISTENTISZTE­LETET közvetít a Kossuth rádió húsvét ünnepén (április 11-én) 10.04-kor Békéscsabáról. Igét hirdet: Kondor Péter esperes. Evangélikus egyházunk félórája - ERŐS VÁR A MI ISTENÜNK! címmel - legközelebb április 19- én 13.30-kor hallható a Kossuth rádióban. Apróhirdetés Mogyoródi, 625 m2-es belterületi telek 3,2 MFt-ért eladó. Tel.: 1/205-7607. 1945 előtti könyveket, könyvtárat vásárolnék. Tel.: 340-8016. XII. kerületi, jó közlekedéssel rendelkező, csendes fekvésű, 32 m2-es, egyszobás, össz­komfortos lakás kiadó. Tel.: 20/467-0486. 40-es, érettségizett, elvált, gyermekszere­tő férfi megismerkedne 30-as, érzelem­gazdag, falusi életet kedvelő, duci nővel házasság céljából. Jelige: Napsugár. Hévízen, a Nymphaea házban (www.evip. hu/nymphaea) szoba, apartman kiadó. Tel.: 83/343-993, e-mail: medaer@axelero.hu. Üdülési csekket elfogadunk. Az égre mutató kereszt alatt a templom- torony legszebb dísze a TORONYÓRA. Önnél működik? Toronyóra-, harangjá­ték-, haranglengető-, vezérlőóra-készí­tés, -javítás. 5 év garancia. KONKOLY MŰVEK Toronyóragyára, 1102 Buda­pest, Állomás u. 14. Telefon: 1/260- 7065,30/949-2915. Műkő gyártásához betanított munkásokat keresünk érdi üzemünkbe. Lehetőleg ká­ros szenvedélyektől mentes, megbízható, hívő férfiak jelentkezését váijuk. Építő­iparban szerzett gyakorlat előny. A szállás megoldható. Érdeklődni: 30/931-3174. GOMBOS LAJOS aranykoszorús harangöntő mester 2162 Őrbottyán, Rákóczi út 119. Pf. 3. Telefon: 06/28-360-175 Budapesti iroda: XIII., Jász u. 60/B Telefon: 330-6394 Vasárnaptól Vasárnapig Ajánló a rádió és a televízió műsoraiból április 11-tói április 18-ig VASÁRNAP 6.00 - tv2, Reggeli gondolatok (20’) 8.05 - Bartók, Húsvéti orgona­muzsika (60’) 10.04 — Kossuth. Evangélikus istentisztelet közvetítése Bé­késcsabáról. Igét hirdet: Kondor Péter (56) 10.15- m2, Evangélikus ifjúsá­gi műsor (ism.) (10) 11.00 - Duna, „Én és az én há­zam népe az Úrnak szolgá­lunk” (40’) 15.20 - PAX. 1000 kilométer egyháztörténeti utakon. A pesterzsébeti ifjúság millen­niumi kerékpártúrája, 6/4. CZMC-40) 16.04 - Kossuth, Gesztenyés feltámadás. Riportműsor (56’) 17.45 - PAX, Ébredés. Evangé­likus ifjúsági műsor, 19/3. (ZMC-30) HÉTFŐ 5.35 - mtv / m2, Hajnali gon­dolatok (5’) 10.30 - PAX, Családi vállalko­zás. Evangélikus családi ma­gazin (ZMC -25) 11.05 - Kossuth, Golgota (55’) 11.35 - m2, A Feltámadott. A feltámadás története a Szent­írás alapján (25’) 13.10 - mtv, Mindentudás Egyeteme. Húsvét: a szabad­ság ünnepe - a feltámadás ünnepe. Schweitzer József és Erdő Péter előadása (ism.) (50’) 17.00- PAX, Tíz emberöltő ün­nepe. Riportfilm a cinkotai evangélikus gyülekezetről (ZMC-30) 18.00 - Discovery Channel, Az Isten Fia (60’) 22.20 - Kossuth, A szent sír protestáns szemmel (40’) KEDD _______ 10 .15 - PAX. Az Evangélikus Országos Múzeum (20 ’) 10.15 — HBO, Ámen. Ameri- kai-francia-német filmdrá­ma. Rend.: Constantin Cos- ta-Gavras (130’) 10.30 - PAX, Családi ház. Evangélikus családi maga­zin (ZMC-25) 11.00 — PAX, ,, Élő kövekként ”, Harmati Béla püspök portré­ja (30) 20.00 - PAX. Még mindig ülte­tek fákat. Mátis István lel­kész portréja (75 ) 20.35 - Kossuth, Örkény Ist­ván: Egyperces novellák (11’) 22.35 - mtv, Megkésett memo­ár. Antall József, 3/3. A poli­tikus (30’) SZERDA 6.05 - Hír Tv, Örömhír üzenet (5’) 10.10 - PAX. Püspökválasztás. Riportfilm Gáncs Péter püs­pökké választásáról (20 ) 10.30 - PAX, Családi szabad­idő. Evangélikus családi ma­gazin (ZMC - 25 ) 12.25 - Duna, Isten kezében. Vallási magazin (ism.) (30’) 16.50 — mtv, Evangélikus ifjú­sági műsor (10) 17.00 - mtv, „Kallódó ifjú­ság”. Zsolt, Rómeó, Dénes és Zoli drogtól szabadult fia­talemberek. Az ő történetü­ket meséli el a film (30’) 20.00 - PAX, ítélet. Visky Fe­renc portréja (75’) 20.35 - Kossuth, Örkény Ist­ván: Egyperces novellák (11’) CSÜTÖRTÖK 5.35 - mtv / m2, Hajnali gon­dolatok (5’) 11.00 - PAX. „Élő kövekként". Szebik Imre püspök portréja (30) 12.25 - Duna, Élő egyház. Val­lási híradó (ism.) (25’) 17.00 - mtv / Duna, Emléke­zés az áldozatokra. A holo­kauszt magyarországi em­léknapján (150’) 20.05 - mtv, A napfény íze. Magy ar-osztrák-kana- dai-német film. Rend.: Sza­bó István (1999- 173’) 20.35 - Kossuth, Örkény Ist­ván: Egyperces novellák (11’) 22.50 - Filmmúzeum, Hamva­dó cigarettavég. Magyar film, 2/1. Rend.: Bacsó Péter (2001 -58’) PÉNTEK 5.35 - mtv / m2, Hajnali gon­dolatok (5’) 12.30 - Spektrum, Musica Sacra (57’) 12.40 - RTL Klub, Ünnepnap­tár. Vallási magazin (20’) 15.30 - PAX, Beszédtéma. A jó pap holtig tanul. Vitamű­sor (45’) 16.15 - PAX. Molnár Mária nyomdokain (ZMC -30) 20.05 - Duna, A világkultúrák színterei (60’) 20.35 - Kossuth, Örkény Ist­ván: Egyperces novellák (11’) 22.50 - Filmmúzeum, Hamva­dó cigarettavég. Magyar film, 2/2. Rend.: Bacsó Péter (2001 - 62’) Duna Összeállította: Győri Virág SZOMBAT 5.35 - mtv / m2, Hajnali gon­dolatok (5’) 6.30 - Petőfi, Pax rádió. Hit, hivatás, hitvallás. Beszélge­tés dr. Valter Ilona régésszel (30’) 12.30 - Duna, Isten kezében. Vallási magazin (25’) 11.05 - Spektrum, William Shakespeare, 1. rész: Sors­fordító idők (55’) 11.40 - m2, Nekem ne lenne hazám? Szabados Tamás honismereti sorozata. Holló­kő 15.15 - PAX, 1000 kilométer egyháztörténeti utakon. A pesterzsébeti ifjúság millen­niumi kerékpártúrája, 6/5. (ZMC-30) 16.05 - Hír Tv, Egy nap. Bor- bás Mária országjáró műsora (60’) 17.35 - PAX, Ébredés. Evangé­likus ifjúsági műsor, 19/4-5. (ZMC-60) VASÁRNAP 6.00 - tv2, Reggeli gondolatok (20’) 10.15- m2, Evangélikus ifjúsá­gi műsor (ism.) (10) 12.30 - Duna, Élő egyház. Val­lási híradó (20’) 15.00 - mtv, Örömhír. Az evangélikus egyház műsora (30’) 15.00 - Bartók, Jubilate Deo. Évszázadok egyházi muzsi­kája (60 ’) 15.15 - PAX, 1000 kilométer egyháztörténeti utakon. A pesterzsébeti ifjúság millen­niumi kerékpártúrája, 6/6. (ZMC-30) 21.00 - Filmmúzeum, Me­phisto I—II. Magyar-német film. Rend.: Szabó István (1981 - 154’) 22.20 - Kossuth, A Nemzeti Színház vendégjátéka a stú­dióban. William Shakespeare: A vihar (1991- 100’) 22.50 - mtv, MMM. Az egy­ház (25’) UJ NAP - UJ KEGYELEM VASARNAP ~\ Krisztus mondja: „Halott voltam, de íme, élek örökkön-örök- ké, és nálam vannak a halál és a pokol kulcsai. ’’Jel 1,18 (Zsolt 119,130; lKor 15,20-21; Mkl6,l-8; lKor 15,1-11) A tudomány fejlődésével azt kezdte érezni az ember, hogy úrrá lehet a betegségek és a halál felett. De rá kel­lett jönnie, hogy ez nem így van. A test halálát csak elodázni lehet, megszünte- tetni nem. Ám az, hogy a kereszten valóságosan meghalt Jézus valóságosan kilé­pett a lepecsételt sírból, tényszerű győzelem a halál felett. Ez a meg nem érthető, meg nem magyarázható, de a Jézustól elkérhető jövő reménység és biztonsága. HÉTFŐ for^u^ato^ halottidézőkhöz, és ne tudakozódjatok jövendőmondók­nál, mert tisztátalanokká teszitek magatokat velük. Én, az Úr, vagyok a ti Istenetek! 3Móz 19,31 (Jn 17,3; Lk 24,13-35; lKor 15,12-20; Mkl6,9-20) Az ember, különösen a mai ember nehezen viseli el a titkokat, de talán még nehezebben fogadja a tiltást. Ebben a mondatban ne a tiltást, hanem a féltést érezzük meg! A ha­lál, a jövő titkát kutató cselekedetünkkel (a jóslás minden formájával, a különböző okkult praktikákkal) a gonosz erőnek, a sátánnak szolgáltatjuk ki magunkat. Isten ezeknek a súlyos következményeitől (idegi problémák, félelem, öngyilkossági szán­dék stb.) akar féltő szeretettel megőrizni minket. Hallgassunk rá! Vagy ha már rosz- szul cselekedtünk, valljuk meg Jézusnak, és kérjük szabadítását! KEDD Nem nevezzük többé Istenünknek kezünk csinálmányát. Hós 14,4b (2Kor 3,5; lKor 15,20—28; lPt 1,1-12) A próféta szerint a megtérést ez a vallomás kell, hogy kísérje. Tulajdonképpen az a megtérés, amikor az ember különbséget tud tenni az élő Istenben Való hit és az emberi kitaláció között. Há­lát adhatunk az erőért, az értelemért, amellyel alkotni lehet, de sem az alkotó, sem az alkotás nem tudja betölteni az élő Isten helyét. Akkor találjuk meg a békessé­günket, ha minden a helyére kerül életünkben. Ha meg leszünk győződve arról, hogy a legnagyobb erő és lehetőség nem kezünk alkotásaiban rejlik, hanem a te­remtő és megváltó Úr irgalmában. Hiszen apraja-nagyja mind nyerészkedésre adta magát, prófétája, ■mmm m papja mind hamisságot művel. Népem romlását úgy gyógyítják, hogy könnyelműen mondogatják: Békesség, békesség! - de nincs békesség! Jer 6,13-14 (3Jn 11; lKor 15,35-49; lPt 1,13-16 ) Mire, milyen értékrendre nevel­jük a jövő nemzedékeit? Az anyagiakról nem képmutató módon, ítélkezve kell szólni, hanem azt megmutatva, hogy szorgalommal sok mindent elérhetünk, s mindazt, amink van, meg kell becsülnünk. De a legnagyobb gazdagság sem teszi boldoggá az embert a lelki kincsek, az Úr Jézus jelenléte nélkül. Érdemes azon is eltűnődnünk, mit várunk az igehirdetőtől? Simogató, szépen hangzó, ám üres sza­vakat? Vagy tanítást, amely rámutat a bűnünkre is, hogy láthassuk, mitől kell sza­badulnunk?! Tudnunk kell, hogy a bűn észrevétele, megbánása, a bűnbocsánat kérése és elfogadása nélkül keresztény hitünk csupán értelmetlen vallásosság. C«5IÍTriRTÖlf Jézus Krisztus, aki szeret minket, és vére által megszabadított * bűneinktől, aki országa népévé tett minket, papokká az Isten, az ő Atyja előtt: övé a dicsőség és a hatalom örökkön-örökké. Jel 1,5-6 (2Móz 19,6a; lKor 15,50-57; lPt 1,17-21) Ma annyi ember életéből hiányzik a szere­tet, a törődés, mert csak emberektől, csak emberi módon várják azt. Jézus szere- tete, magányt eloszlató jelenléte pedig kihasználatlan erőforrás marad. Igaz hát a panasz, hogy „velem senki nem törődik, engem senki nem szeret”? Aki Jézust is­meri, nem mondhatja el magáról ezt. Jézus valóságos személy, aki valóban szeret minket. Ám ö sohasem erőszakos! Vedd komolyan szavát! Add tudtára egy őszin­te imádságban, hogy te is hozzá akarsz tartozni, és meg szeretnél gyógyulni az ő szeretete által. ; Micsoda a halandó, hogy törődsz vele, és az emberfia, hogy gon- Mmmmm dod van rá? Zsolt g5 (Mk 936-37; lKor 5,6b-8; lPt 1,22-2,3) Sokan feltették már különböző hangsúllyal - valóban választ várva vagy szinte gúnyos nagyvonalúsággal - a kérdést: „Kicsoda az ember?” Bonhoeffer, a mártír lelkész is megkérdezte: „Ki vagyok én, kinek lát engem az Isten?” A válasza a következőképpen hangzott: „Veszendő, utolsó bűnös vagyok, lelkemben kárhozat tüze sajog. Segítség! Segítség! Elpusztulok!” Ebben a segélykiáltásra késztető felismerésben találhatja meg az ember a választ. Isten „képére és hasonlatosságá­ra”, a vele való örök közösségre alkotott teremtmény vagyok, ám én újra és újra hagyom, hogy a bűn ezt felismerhetetlenné tegye. A golgotái keresztről azonban kimeríthetetlenül és elzárhatatlanul érkezik a frissítő, újjáteremtő erő. Ha akarom, átélhetem, hogy Uramnak valóban gondja van rám. SZOMBAT ítéleted idején is benned reménykedtünk, Uram. Ézs 26,8 (2Kor 1,7; 2Tim 2,8-13; lPt 2,4-10) Hogyan viselkedünk a próbatéte­lek idején? Méltatlankodunk? Nem tudjuk és nem is akarjuk észrevenni a felkí­nált segítséget? Összeroppanunk, mert úgy gondoltuk, mi olyan erősek vagyunk, hogy mindent kibírunk, de kiderült, hogy mégsem? Meg tudjuk-e, meg akarjuk-e kérdezni: Uram, mire akarsz mindezzel megtanítani? Igazat mondunk-e, ha a pró­fétával együtt valljuk: „ítéleted idején is benned reménykedtem, Uram’’?! Ha igen, akkor tapasztalni fogjuk az ígéretek megvalósulását. Megláthatjuk, hogy re­ménységünk nem hiábavaló - s ezt éppen a nehéz helyzetekben élhetjük át. Nobik Erzsébet Evangélikus Elet Főszerkesztő: T. Pintér Károly karoly.pinter@lutheran.hu Szerkesztőségi titkár: Boda Zsuzsa zsuzsa.boda@lutneran.hu Olvasószerkesztő: Győri Virág virag.gyori@lutheran.hu Tördelőszerkesztő: Nagy Bence bence.nagy@iutheran.hu Főmunkatárs: Gazdag Zsuzsanna zsuzsa.gazdag@lutheran.hu Szerkesztőség: 1085 Budapest, Üllői út 24. Tel.: 317-1108-Fax: 486-1195 Kiadja a Luther Kiadó kiado@lutheran.hu 1085 Budapest, Üllői út 24. Tel.: 317-5478.486-1228 . Fax: 486-1229 Felelős kiadó: Kendeh K. Péter peter. kendeh@lutheran. hu Árusítja a Kiadó és a Magyar Posta Rt. (ÜLK) INDEX 25 211, ISSN 0133-1302 A Magyarországi Evangélikus Egyház hetilapja evelet@lutheran.hu Munkatársak: Bogdányi Gábor (EvElet OnLine) gabor.bogdanyi@lutheran.hu Hafenscher Károly ifj. (Liturgikus Sarok) hafo@lutheran.hu Kendeh K. Péter (Oratio Oecumenica) peter. kendeh@lutheran. hu Kőháti Dorottya (Új nap - új kegyelem) dora.kohati@lutheran.hu Véghelyi Antal (Vasárnap Igéje) antalvegnelyi@lutheran.hu Nyomdai előállítás: Szikra Lapnyomda Rt. Felelős vezető: Matolcsy Miklós vezérigazgató E-mail: szikra.kervigh@szikraiapnyomda.hu Előfizethető közvetlenül a kiadónál vagy postautalvánvon. Előfizetési díj belföldön: negyed évre 1937 Ft • fél évre 3874 Ft • egy évre 7748 Ft Előfizetési díj külföldön, egy évre: szomszédos országba: 100 EUR, egyéb külföldre: 125 EUR Beküldött kéziratokat nem őrzünk meg és nem küldünk vissza. Adott lapszámba szánt kéziratokat a megelőző hét csütörtökéig kérjük leadni! A hétfő délutáni lapzártakor kizárólag a hétvégi eseményekkel összefüggő (és a szerkesztőséggel előzetesen egyeztetett) írásokat tudjuk figyelembe venni. A kéziratokat lehetőség szerint e-mail-ben kérjük beküldeni az evelet@lutheran.hu címre. Csak a minden hónap 16-ig beérkező lemondásokat tudjuk az azt követő hónap elsejével töröltetni. Ellenkező esetben még egy hónapig jár az újság.

Next

/
Oldalképek
Tartalom