Egyetemes Közgyűlési Jegyzőkönyv – 1939. november 10

D) Választás alapján, mint kiküldöttek : I. A bányai egyházkerületből: a) Megbízólevéllel : Dr. Báró Kaas Albert, Dr. Lányi Márton, Báró Bakay Péter, Benkóczi Dániel, Kemény Lajos» Prónay György, Purgly Emil, D. Szeberényi L. Zsigmond, Wolf Lajos, Pataki Sámuel, Dr. Nádor Jenő, vitéz Szügyi Károly. b) Jegyzőkönyvi kivonalíal : Aradszky György, Baukó András, Becht Albert, Dr. Brechtel Frigyes, Dr. Ertl János, Hézer Béla, Dr. Hittrich Ödön, Homola Bezső, Horváth István, Dr. Horváth Károly, Koritsánszky Ottó, Dr. Kray­zell Miklós, Dr. Kring Jenő, Maurer Frigyes, Mende­lényi János, Nagy Imre, Dr. Pazár Zoltán, Dr. Reil Lajos, Samarjay Lajos, Sándy Gyula, vitéz Sárkány Jenő, Dr. Szigethy Lajos, Dr. Traeger Ernő, Dr. Zimmermann Ágoston, I I. A Bándy István, Bánszky György, Bárdy Ernő, Bódi Pál, Blatniczky Jenő, Bereczky Sándor, Broschkó G. Adolf, Erős Sándor, Dr. Gaudy László, Hamrák Béla, Horeczky Pál, Jávor Pál, Kirner Gusztáv, Magócs Károly, Mekis Ádám, Palotai Gyula, Petrovics Pál, Rohály Mihály, Sikter András, Sommer Gyula, Dr. Szeberényi Gusztáv, Szelényi János, Dr. Varsányi Mátyás. dunáninneni egyházkerületből: a) Megbízólevéllel : Laszkáry Gyula, Jánossy Károly, Dr. Zelenka Dr. Csengődy Lajos, Fadgyas Aladár, Dr. Jánossy Frigyes, Lajos, Kuszy Emil, Kirchner Rezső, Podhradszky János, Dr. Wiczián Dezső. b) Jegyzőkönyvi kivonattal: Antal Károly, Boros Béla, Dr. Gregersen Nils, Dr. Farkass Béla, Dr. Kéler Bertalan, Nedeczky­Griebsch Viktor, Dr. Beimann Ernő, Fúria Zoltán, Piri Károly, Szekej András. III. A dunántúli egyházkerületből: a) Megbízólevéllel : Dr. Ajkay István, Koritsánszky Ottó, Mihály Bőjtös László, Gyalog István, Hanzmann Sándor, Károly, Horváth Lajos, Jónás Lajos, Molitórisz János, Németh Károly, Takács Elek, Dr. Ruhmann Jenő, Arató István, Grieszháber E. Henrik. b) Jegyzőkönyvi kivonattal: Dr. Bélák Imre, Breuer György, Dr. Groscli Károly, Dr. Halasi-Rektorisz Lajos, Dr. Mihály Sándor, Obetkó Vilmos, Dr. Ostffy Lajos, Raumer Mihály, Bimler Pál, Bozsondai Károly, Sárkány Ferenc, Dr. Strasser Sándor, Tóth Antal, Dr. Trae­ger Ernő, Büki Jenő, Csaby József, Cséry Lajos, Dr. Deák János, Dörmer Frigyes, Fábián Imre, Garam Zoltán, Dr. Győrffy Béla, Hering János, Hoffmann Ernő, Horváth Olivér, Dr. Jánossy Lajos, Dr. Kiss Jenő, Kiss Samu, Menyhár István, Nagy István, Nagy Miklós, Németh Gyula, D. Dr. Prőhle Károly, Scholtz Ödön, Szabó József, Szekeres Sándor, Vértesi Zoltán, Weisz Vilmos, Dr. Wiczián Dezső, Ziermann Lajos. IV. A tiszai egyházkerületből: a) Megbízólevéllel : Bertalan Kálmán, Hibbey-Hosztják Albert, Erdős Mihály, Marcsek János, Smid István, Szent-Ivány József, Zsolnai Vilmos, Weiszer Gyula, Kemény Péter. b) Jegyzőkönyvi kivonattal: Dr. Aradványi Endre, Dr. Horvay Róbert, Joób Olivér, Túrmezei Sándor, Dr. Vető Lajos, Margócsy Emil, Dr. Streicher Andor, Varga László, Vargha Sándor. V. A hittudományi kar részéről: Dr. Kiss Jenő. VI. A jogakadémia részéről: Dr. Hacker Ervin. VII. A tanítóképző intézetek részéről: - i­Molitor Gusztáv.

Next

/
Oldalképek
Tartalom