Egyetemes Közgyűlési Jegyzőkönyv – 1937. november 12

C) Mint egyházkerületi kiküldöttek : I. A bányai egyházkerületből: a) Megbízólevéllel: Dr. Fabinyi Tihamér, Dr. Báró Kaas Albert, Bakay Péter, Bartos Pál, Benkóczi Dániel, Dr. Lányi Márton, Báró Prónay György, Vitéz Brózik Károly, Chugyik Pál, Kemény Lajos, Sárkány Jenő, D. Szeberényi L. Zsigmond, Wolf Lajos, Nagy Imre, Reil Lajos. b) Jegyzőkönyvi kivonattal: Dr. Benczúr Vilmos, Dr. Bendl Alajos, Bakay Zoltán, Biszkup Ferenc, Blatniczky Blatniczky Pál, Dr. Czirbus: Endre, Dr. Demel Jenő, Bódi Pál, Broschkó G. Adolf, Falvai Aladár, Dr. Ertl János, Hézer Béla, Horváth Jenő, Dr. Gaudy László, Hamrák Béla, Magócs István, Kiss Sándor, Dr. Krayzell Miklós, Károly, Möhr Henrik, Morhács Márton, Palotai Dr. Kring Jenő, Dr. Medovárszky Mátyás, Gyula, Petrovics Pál, Prőhle Sándor, Rohály Dr. Pazár Zoltán, Raskó Kálmán, Sándy Gyula, Mihály, Szántó Róbert, Dr. Szeberényi Gusztáv, Dr. Szigethy Gyula, Dr. Valentiny Károly, Sommer Gyula, Dr. Varsányi Mátyás, Zászka­liczky Pál. II. A dunáninneni egyházkerületből: a) Megbízólevéllel : Csatáry Elek, Hanzély Ferenc, Dr. Hän- Dr. Csengődy Lajos, Fadgyas Aladár, Görög del Béla, Horváth Sándor, Laszkáry Gyula, Ernő, Kirchner Rezső, Limbacher Zoltán, Pod­Purgly Lajos, Dr. Zelenka Frigyes, hradszky János, Szende Miklós. b) Jegyzőkönyvi kivonattal: Antal Károly, Bérces Lajos, Blaskovich Horváth Sándor, Irányi Kamill, Dr. Jánossv Géza, Dr. Farkass Béla, Dr. Fari as Elemér, Lajos, Kalavszky Kálmán, Piri Károly, Révész Fiedler Jenő, Gaál Elemér, Dr. Greger. en Nils, Alfréd, Dr. Wiczián Dezső, lándori Dr. Kéler Bertalan, Dr. Stranszky János, III. A dunántúli egyházkerületből: a) Megbízólevéllel: Dr. Bertha Benő, Dr. Brunner Emil, Griesz- Böjtös László, Gyalog István, Hanzmann haber E. Henrik, Mihály Sándor, Dr. Ittzés Károly, Horváth Lajos, Jónás Lajos, Molitórisz Zsigmond, szentmártoni Radó Lajos, Szalay István, Németh Károly, Schollz Ödön, István, koltai Vidos Dániel, Arató István, Németh Sámuel. b) Jegyzőkönyvi kivonattal: Breuer György, Garan János, Dr. Grosch Vitéz Balogh Ernő, Cséry Lajos, Danielisz József, Dr. Grosch Károly, Hajas Béla, Han- Róbert, Dörmer Frigyes, Fábián Imre, Fuchs zély János, Kertai János, Koritsánszky Ottó, ' János, Fuchs Pál, Hering János, Dr. Karner Dr. jószási Purgly Pál, ifj. jószási Purgly Pál, Károly, Kiss Samu, Kóts Lajos, Kutas Kálmán, Schleifer Károly, Somogyi Béla, Rozsondai Menyhár István, Németh Gyula, Seregély István, Károly, Strasser Sándor, Sommer Károly, Szalay Sándor, Takács Elek, Túróczy Zoltán, Vértesi Zoltán, Dr. Wiczián Dezső, Weisz Vilmos. IV. A tiszai egyházkerületből: a) Megbízólevéllel: Tomcsányi Gábor, Ligeti Ede, Moravcsik Sándor, Zsolnai Vilmos, Weiszer Gyula. b) Jegyzőkönyvi kivonattal: Dr. Aradványi Endre, Dr. Horvai Róbert, Fancsali Joób Olivér, Marcsek János, Máczay Maurer Károly, Molitor Gusztáv, Porubszky Béla, Lajos, Tavassy Zoltán, Dr. Vető Lajos.

Next

/
Oldalképek
Tartalom