Egyetemes Közgyűlési Jegyzőkönyv – 1937. november 12

A MAGYARORSZAGI AG. HITY. ËVANG. KER. EGYETEMES EGYHÁZ 1937. EVI NOVEMBER HÔ 12. NAPJÁN, BUDAPESTEN TARTOTT RENDES KÖZGYŰLÉSÉNEK JEGYZÖKÖNYVE A közgyűlésen D. Báró Radvánszky Albert egyet, egyházi és iskolai felügyelő és D. Kapi Béla, a dunántúli egyházkerület püspöke, mint hivatalára nézve legidősebb püspök elnökölt. A közgyűlésen jelen voltak : A) Hivataluknál fogva, mint az egyházegyetem tisztviselői : Báró Feilitzsch Berthold, az egyetemes gyám­intézet világi elnöke, Dr. Mágócsy-Dietz Sándor, az (gyet. tanügyi bizottság elnöke, Dr. Szelényi Aladár egyetemes világi főjegyző, Dr. Konkoly Elemér egyet, világi tb. főjegyző, Dr. Rásó Lajos egyetemes ügyész, Kesztler László egyetemes pénztáros, Péter Lajos egyetemes ellenőr, Dr. Scholtz Oszkár egyetemes levéltáros, D. Dr. Prőhle Károly, a hittudományi kar dékánja, Ziermann Lajos, az egyet, gyámintézet egyházi elnöke, Zongor Béla egyet, egyházi főjegyző, Kuthy Dezső egyet, egyházi aljegyző, Pass László egyet, egyházi aljegyző, Magyar Géza egye', egyházi aljegyző; mint az egyetemes törvényszék bírái: Dr. Mészáros Gyula, Dr. Tomcsányi Vilmos Pál, Mihalovics Samu, Kovács Andor, Duszik Lajos, Laszkáry Gyula, Dr. Streicher Andor, Németh Károly, Sárkány Béla, Kardos Gyula, Dr. Mikler Károly, Dr. Zsedényi Béla, Németh Samu, Dr. Koch István. B) Hivataluknál fogva, mii Dr. Mesterházy Ernő, a dunántúli egyház­kerület felügyelője, Dr. Pesthy Pál, a bányai egyházkerület fel­ügyelője, Dr. Sztranyavszky Sándor, a dunáninneni egy­házkerület felügyelője, Lichtenstein László, a tiszai egyházkerület fel­ügyelője, Dr. Bruckner Győző t egyházkerületi képviselők : D. D. Raffay Sándor, a bányai egyházkerület püspöke, D. Kovács Sándor, a dunáninneni egyházkerü­let püspöke, Dr. Dómján Elek, a tiszai egyházkerület püspöke, jogakadémiai dékán.

Next

/
Oldalképek
Tartalom