Egyetemes Közgyűlési Jegyzőkönyv – 1931. november 27

\ C) Egyházkerületi kiküldöttek: I. A bányai egyházkerületből: a) Megbízólevéllel : Tolnay Kornél, dr. Haberern J. Pál, báró D. Szeberényi L. Zsigmond, Kovács Andor, Prónay György, dr. Tomcsányi V. Pál. Bakay Péter, Saguly János, Doleschall Lajos, Blatniczky Pál, Broschko G. Adolf, Bartos Pál. Mikola Sándor, dr. Oravecz ödön. b) Jegyzőkönyvi kivonattal: Földváry Elemér, dr. Sztehlo Aladár, dr. Szontágh Antal, dr. Krayzell Miklós, dr. Konkoly Elemér, Gosztonyi Tibor, Röck Béla, dr. Bendl Alajos, Sándy Gyula, dr. Beniczky Péter, Sár­kány Jenő, dr. Pazár Zoltán, dr. Szigethy Lajos, herceg Hohenlohe Károly, dr. Böhm Dezső, dr. Haviár Gyula, dr. Németh ödön, dr. Hittrich ödön, dr. Reil Lajos, Czitó Győző, dr. Jeszenszky Elek, ifj. Blatniczky Pál, dr. báró Kaas Albert, dr. Bartos Róbert, Bánó László, dr. Demel Ala­dár, Záborszky Zoltán, Perényi Rezső, Karády János, Ilaerter Ádám. Bódy Pál, Möhr Henrik, Vidovszky Kál­mán, dr. Szeberényi Gusztáv, Sommer Gyula, Bárdy Ernő, Draskóczy Ede, Kálmán Rezső, Kelló Gusztáv, Bakay Zoltán, Biszkup Ferenc, Noszkó István, dr. Gaudy László, Csermák Ele­mér, Honéczy Pál, Magócs Károly, Kemény Lajos, D. Kovács Sándor, Liptay Lajos, Jancsó András, Nandrássy Elek, Benkóczi Dániel, Blázy Lajos, Schultz Aladár, Kimer Gusztáv. II. Adunáninneniegyházkerületből: a) Megbízólevéllel: Okolicsányi Gyula, dr. Händel Béla, Lasz­káry Gyula, Csatáry Elek, dr. Kéler Bertalan, Zelenka Ottó, dr. Zelenka Frigyes. Balogh István, dr. Csengődy Lajos, Irányi Kamill, Mihalovics Samu, Wenk Károly, Kardos Gyula, Kirchner Rezső, Podhradszky János, Meskó Károly. b) Jegyzőkönyvi kivonattal: Fabini Henrik, Kirchner Gyula, Selmeczy Miklós, dr. Farkas Béla, Schütz Nándor, Melna Géza, Schreiner Jenő, Förster Kálmán. Draskóczy Lajos, Szekej András, Csőváry Dezső, Révész Alfréd, Králik Ervin, Péter Hen­rik, Piri Károly, Sztolár Miklós, Szimonidesz Lajos. III. A dunántúli eg y házkerül et bői: a) Megbízólevéllel: Szentmártoni Radó Lajos, Mihály István, Mesterházy Sándor, Müller Róbert, Scholtz Mihály Sándor, dr. Berzsenyi Jenő, dr. Korit- ödön, Németh Károly, Hanzmann Károly, Ta­sánszky Ottó. kács Elek, Nagy Lajos, Molitórisz János. Németh Sámuel, Arató István. b) Jegyzőkönyvi kivonattal: dr. Bertha Benő, dr. Töpler Kálmán, dr. Kring Jenő, Krug Lajos, Berzsenyi-Janosits Miklós, Grieszhaber E. Henrik, Somogyi Béla. D. dr. Pröhle Ká,roly, dr. Deák János, Gya­log István, Túróczy Zoltán, Kiss Samu, Horváth Olivér, Kovács Zsigmond, Schmidt János, Né­meth Gyula, Stráner Vilmos, Vértesi Zoltán, Héring János, Pócza Ferenc, Jónás Lajos, Meny­hár István, Pálmai Lajos, Molnár Gyula. IV. A tiszai egyházkerületből: a) Megbízólevéllel: Dr. Händel Vilmos, dr. Streichner Andor, Máczay Lajos, Bélák - Sándor, Marcsek dr. Zsedényi Béla, Zorkóczy Samu, Zwick Vilmos. János.

Next

/
Oldalképek
Tartalom