Egyetemes Közgyűlési Jegyzőkönyv – 1906. november 7

A magyarországi ágostai hitv. evang. egyház 1906. évi november hó 7., 8., 9. és 10-ik napjain Budapesten megtartott egyetemes közgyűlésének JEGYZŐKÖNYVE. E gyűlés báró Prónay Dezső egyetemes egyházi és iskolai felügyelőnek és a hiva­talára nézve legidősb püspöknek, dr. Baltik Frigyesnek elnöksége alatt tartatott meg. Jelen voltak: A) Hivataluknál fogva, mint az egyházegyetem tisztviselői: dr. Baltik Frigyes, mint hiva legidősb püspök ; br. Prónay Dezső, egyetemes egyházi és iskolai felügyelő, dr. Wagner Géza, a tanügyi bizottság elnöke és dr. Mágocsy­Dietz Sándor, a tanügyi bizottság alelnöke ; dr. Masznyik Endre, theologiai akadémiai igazgató és egyetemes törvényszéki biró. Az egyetemes törvényszék birái: Kund Samu, Terray Gyula, Stettner Gyula, Veres József, Török József: Laszkáry Pál, Rohonyi Gyula, Bancsó Antal, Láng Lajos, Csipkay Károly, dr. Fischer Sándor, Góbi Imre, Fischer Miklós, Bélák István, Gyurátz Ferencz, egyetemes gyámintézeti elnök, a dunántúli ker. püspöke; dr. Zsigmondy Jenő, világi egyet, főjegyző ; dr. Győry István, „ „ aljegyző; dr. Lehotzky Antal, Poszvék Sándor, egyházi egyet, főjegyző ; Händel Vilmos, „ „ aljegyző ; Gyürky Pál, Sztehló Kornél, egyetemes ügyész ; Bendl Henrik, „ pénztáros ; Liedemann Rezső, „ ellenőr. B) Hivataluknál fogva, mint egyházkerületi képviselők : Zelenka Pál, a tiszai egyházkerület püspöke ; Scholtz Gusztáv, a bányai kerület püspöke ; Laszkáry Gyula, a dunáninneni kerület fel­ügyelője; f Szentiványi Árpád, a tiszai ker. felügyelője; Zsilinszky Mihály, a bányai „ „ Szlávik Mátyás, theologiai dékán ; dr. Mikler Károly, jogakadémiai dékán; C) Egyházkerületi kiküldöttek: I. A dunántúli egyházkerületből: a) Megbízó-levéllel: dr. Ajkai Béla, Barcza Géza, dr. Berzsenyi Jenő (somjáni), Széniczey Géza, Hering Zsigmond, Hrabovszky István, Berzsenyi Dezső ; Gecsányi Gusztáv és Németh Samu, tanárok Horváth Sámuel, Farkas Mihály, Németh Pál, Bognár Endre, Varga Gyula, Brunner János, Horváth Sándor, Madár Mátyás;

Next

/
Oldalképek
Tartalom