Egyetemes Közgyűlési Jegyzőkönyv – 1906. november 7

2 b) Jegyzőkönyvi kivonattal: Kis Jenő, dr. gróf Üchtritz Amadé Emil, Andorka Elek, dr. Démy Lajos, Berzsenyi Sándor, Gyalog István, Marhauser Imre ; Sántha Károly, Löw Fülöp, Czuppon Sándor, Tomka Gusztáv, Horváth Dezső, Mohácsi Lajos ; II. A dunáninneni egyházkerületből: a) Megbízó-levéllel: dr. Kéler Zoltán, ifj. Laszkáry Gyula, Be- Raab Károly, Wladár Miksa, Hollerung Károly, niczky Árpád, Farbaky István, dr. Dobro- Jánossy Lajos, Ringbauer Gusztáv, Krizsan vits Mátyás, Okolicsányi Gyula, Lenhardt Zsigmond, Fuchs János; Károly, Sziklay Ottó ; Hirschmann Nándor és Király Ernő, tanárok. b) Jegyzőkönyvi kivonattal: Kirchner Gyula, Günther Ernő, Ivánka Imre, Szemere Béla, Kirchner Mihály, Svehla Gyula ; Hörk József, Schleiífer Károly, Biszkup Béla, Bándy Endre, Kovács Sándor, Schönwiesz­ner Kálmán, Gaal Mihály, Krupecz István, Kis István, Frenyó Gyula, Maróthy Emil. III. A bányai egyházkerületből: a) Megbízó-levéllel: Fabiny Gyula, Haviár Dániel, Beniczky Lajos ; Sárkány Sámuel, Belohorszky Gábor, Kramár Béla, Petrovics Soma, Svehla Gusztáv, Morhács Márton, Abaffy Miklós, Csepreghy György ; Benka Gyula és Bukovszky János, tanárok. b) Jegyzőkö báró Podmaniczky Gyula, dr. Szelényi Aladár, Sóltz Gyula, dr. Radvánszky György, Föld­váry Elemér, Kaufmann Kamill, Osztro­luczky Miklós, Zsigmondy Géza, dr. Zolnay Jenő, Misura Mihály, Krkos Lajos, dr. Haberern J. Pál, Glück Frigyes, Matuska Istyán, ifj. Rosenauer Lajos, Szeiler Gyula, dr. Liedemann Frigyes, Ivánka Pál, dr. Szeiler Vilmos, Purgly Sándor, dr. Külley Pál, dr. Malczovich László ; i kivonattal : Schranz János, Krutschnitt Antal, Blatniczky Pál, Draskóczy Ede, Geduly Lajos, Sár­kány Béla, Noszkó István, Szeberényi La­jos (fóti), Kacziány János, Jeszenszky Károly, Jankó Károly, Dobronyovszky Gyula. IV. A tiszai egyházkerületből: a) Megbízó-levéllel: Materny Lajos, Simkovics János, Becser Endre, Székely Gyula, Geduly Henrik, Bohus Pál ; Szontágh Pál, Radvány István, Münnich Kál­mán, dr. Meskó László, Bánó Árpád, dr. Zelenka Lajos ; Lefler Sámuel és dr. Karácsonyi Zsigmond, tanárok. b) Jegyzőkönyvi kivonattal : dr. Zelenka Lajos, Szontágh Andor, Szent­iványi József, Majerszky Béla, dr. Szántó Gyula, Vitális Péter, Csillaghy István, dr. Raffay Ferencz, Gömöri János, Czibur Emil, Oszvald György, Lavotta Kornél; Paulik János, Wéber Sámuel, Liptai Lajos, Draskóczy Lajos, Harsányi István.

Next

/
Oldalképek
Tartalom