Egyetemes Közgyűlési Jegyzőkönyv – 1904. november 9

226 b) Jegyzőkönyvi kivonattal : Hrabovszky István, Kis Jenő, Kapi Gyula, Mestcrházy Jenő, Láng Kálmán, Andorka Elek, dr. Rátz Ottó, Fischer Károly, dr. Ostffy Lajos, Héring Zsigmond, Radó La­jos, Berzsenyi Sándor, dr. Démy Lajos, Leípczig Vincze. II. A dunáninneni egyházkerületből: a) Megbízó-levéllel: Beniczky Árpád, br. Solymossy Ödön, Far­baky István, Dobrovits Mátyás, dr. Kéler Zoltán, Lenhardt Károly ; Raab Károly, Wladár Miksa, Krupecz István, Jánossy Lajos, Ringbauer Gusztáv, Hol­lerung Károly, Krizsan Zsigmond, Csulik Lajos ; Markusovszky Sámuel és Király Ernő, tanárok. b) Jegyzőkönyvi kivonattal: Hörk József, Sziklay Ottó, Kirchner Gyula; Bándy Endre, Biszkup Béla, Marótky Emil, Vladár Viktor, Stromp László, Kovács Sándor. III. A bányai egyházkerületből: a) Megbízó-levéllel: Beniczky Lajos, Fabiny Gyula, Haviar Dá niel, Csipkay Károly, Wagner Géza; Belokorszky Gábor, Bachát Dániel, Petrovics Soma, Svehla Gusztáv, Morhács Márton, Abaffy Miklós, Csepregi György ; Benka Gyula és Bukovszky János, tanárok. b) Jegyzőkönyvi kivonattal : dr. Szelényi Aladár, Sóltz Gyula, Földváry Elemér, Kaufmann Kamill, Osztroluczky Miklós, Zsigmondy Géza, Ivánka Pál, dr. Malczoviek László, dr. Zolnay Jenő, Mi­sura Mihály, Krkos Lajos, Mágócsy Dietz Sándor, Haberern J. Pál, Koricsánszky János, dr. Sailer Vilmos, Rosenauer Lajos, Kuzma Gyula; Famler Gusztáv, Schranz János, Scholtz Gusztáv, Jezsovics Pál, Szeberényi Lajos (fóthi), Krutschnitt Antal, Blatniczky Pál, Draskóczy Ede, Sztehló Gerő, Zvarinyi János, Leszik László, Geduly Lajos, Sár­kány Béla. IV. A tiszai egyházkerületből: a) Megbízó-levéllel : Szontágh Pál, id. Szentiványi József, Rad- Materny Lajos, Dianiska András, Székely vány István, Miinnich Kálmán, dr. Meskó Gyula, Bohus Pál, Hajdú János, Geduly László, Kubinyi Géza, Benczúr Géza, Henrik, Dómján Elek, Rohács Lajos; Bánó Árpád ; Loysch Ödön és Szántó József, tanárok. b) Jegyzőkönyvi kivonattal: Szentiványi Márton, Marton János, Majerszky Béla, dr. Balogh György, Oszterlamm Ár­min, Szopko Róbert, Kulmann János, dr. Maiéter István, Gaertner Kálmán, dr. Raf­fay Ferencz, dr. Flórián Károly, Gamauf György, Bruckner Károly; Klibecher Albert, Draskóczy Lajos, Paulik János, Baloghy Farkas.

Next

/
Oldalképek
Tartalom