Egyetemes Közgyűlési Jegyzőkönyv – 1896. október 21

A magyarhoni ágost. hitv. evang. keresztyén egyház 1896. évi október hó 21, 22. és 23. napján Budapesten tartott egyetemes közgyűlésének JEGYZŐKÖNYVE. 0 Ezen közgyűlés báró Prónay Dezső egyetemes egyházi és iskolai felügyelőnek és a hivatalára nézve legidősb püspöknek, Baltik Frigyesnek elnöksége alatt tartatott meg. Jelen voltak: az egyetemes közgyűlés következő tagjai: A) Hivataluknál fogva, mint az egyházegyetem tisztviselői : Báró Prónay Dezső egyetemes egyházi és iskolai felügyelő. Dr. Győry Elek, a tanügyi bizottság elnöke s egyetemes főjegyző. Zsilinszky Mihály, a tanügyi bizottság alelnöke. Leányi Bertalan Beniczky Kálmán Dr. Schreiner Károly Nádosy Kálmán az egyetemes tör­vényszék birái. Dr. Zsigmondy Jenő, egyetemes aljegyző. Sztehló Kornél, egyetemes aljegyző. Bendl Henrik, egyetemes pénztárnok. Dr. Röck Géza, egyetemes ellenőr. Góbi Imre, egyetemes levéltárnok. Baltik Frigyes, mint hivatalára nézve leg­idősb püspök. Kund Sámuel Terray Gyula Ritter Károly Bodiczky Kálmán Svehla János Stettner Gyula az egyetemes törvény­szék birái. ] Poszvék Sándor, egyetemes főjegyző. Händel Vilmos, egyetemes aljegyző. Glauf Pál lelkész, egyetemes aljegyző. B) Hivataluknál fogva, mint egyházkerületi képviselők : Fabiny Teofil, a bányai kerület felügyelője. Radó Kálmán, a dunántúli kerület felügyelője. Laszkáry Gyula, a dunáninneni kerület fel­ügyelője. Dr. Szlávik Mátyás, mint Mayer Endre theo­logiai dékán helyettese. Sárkány Sámuel, a bányai kerület püspöke. Zelenka Pál, a tiszai kerület püspöke. Gyurátz Ferencz, a dunántúli kerület püspöke.

Next

/
Oldalképek
Tartalom