Egyetemes Közgyűlési Jegyzőkönyv – 1896. október 21

C) Egyházkerületi küldöttek : I. A dunántúli egyházkerületből. Perlaky Elek. Dr. Berzsenyi Jenő. Bélák István. Barcza Géza. a) Megbizó-levéllel Németh Pál lelkész. Bauer Adolf » Bognár Endre » Horváth Sámuel » Varga Gyula » Laucsek Jónás » Mészáros István » b) Jegyzőkönyvi kivonattal : Marhauser Imre. Berzsenyi Dezső. Kapi Gyula. Dr. Ajkay Béla. Gyalog István. Horváth Sándor lelkész: Sántha Károly Madár Mátyás Vágner Sámuel Vieszner Boldizsár Turcsányi Endre II. A dunáninneni egyházkerületből. a) Megbizó-levéllel: Samarjay Emil. Raáb Károly lelkész. Hering Lajos Svehla János Händel Vilmos Schleiffer Károly lelkész. Riesz Károly Fürst János Ringhauser Gusztáv Bándy Endre b) Jegyzőkönyvi kivonattal : Wladár Miksa lelkész. III. A bányai egyházkerületből. a) Megbizó-levéllel : Dr. Králik Lajos. Belohorszky Gábor lelkész. Báró Podmaniczky Géza. Kramár Béla » Haviár Dániel. Bachát Dániel » Báró Radvánszky János. Moczkovcsák János » Veres József » Petrovics Soma » Korén Pál » Klimó Vilmos »

Next

/
Oldalképek
Tartalom